• To hus i tradisjonell byggestil
  Hus i tradisjonell byggestil Foto: Rob Few
 • En liten landsby ligger i et stort fjellandskap
  En liten landsby i Remexio Foto: Rob Few
 • Gutter sitter på en trapp
  Foto: Rob Few/Plan
 • Barn leker på landsbyens fotballbane i solnedgang
  Barn leker på landsbyens fotballbane i solnedgang Foto: Rob Few
 • En mann bærer en lang bambusstamme over skulderen
  På vei hjem med materialer Foto: Rob Few
 • Øst-Timors flagg
  Foto: Richard Wainwright/Plan
 • Et enslig tre i på et slettelandskap
  Jordbrukslandskap i Aileu Foto: Edward Kojonen
 • gutter spiller fotball utenfor et hus
  Nabolagsfotball Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En kvinne selger grønnsaker
  Grønnsaker til salgs på gata Foto: Rob Few/Plan
 • En gutt gjør lekser ved bordet
  Santiago gjør lekser hjemme ved kjøkkenbordet Foto: Richard Wainwright/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn på Øst-Timor, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn på Øst-Timor bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp på Øst-Timor | Dette arbeider Plan med på Øst-Timor | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp på Øst-Timor

Øst-Timor er et ungt land med en ung befolkning – cirka halvparten er under 18 år. Mange av barna vokser opp under svært trange kår. Det er store forskjeller i levekårene blant barna på Øst-Timor, og forskjellene øker. Hvordan du har det er i stor grad avhengig av om du er født i byen eller på landet, om du er født inn i en liten rik elite eller i en av de mange fattige familiene, og ikke minst om du er gutt eller jente.

Landet er fortsatt preget av en sterkt patriarkalsk kultur. Konseptet «likestilling» er nytt for Øst-Timor. Fortsatt er det slik at kvinner tier i forsamlinger, hvis de i det hele tatt får være til stede. De har lite de skulle sagt når viktige beslutninger i familien og samfunnet skal fattes. Derfor prioriteres heller ikke jenters utdanning. Kjønnsbasert vold og overgrep mot kvinner og jenter er også svært vanlig.

Vold mot barn generelt er også et stort problem på Øst-Timor. Det er langt på vei kulturelt akseptert at både foreldre og lærere slår barna sine eller elevene for å disiplinere dem. Både menn og kvinnene selv mener at menn har rett til å slå kona dersom hun forsømmer sine plikter.

Barn som vokser opp på Øst-Timor lever ikke lenger i frykt for krig og konflikt, men klimaendringer og hyppige naturkatastrofer truer. Flom, tørke og jordskred truer fattige lokalsamfunn i fjellområdene, mens fattige fiskerlandsbyer trues av erosjon og stadig høyere og sterkere tidevannsbølger. Risikoen for jordskjelv og tsunamier er også tilstede. Barna vil alltid være de mest sårbare i krisetider og under slike katastrofer.

Alternativ tekst

Drømmer for fremtiden

Santina (11) drømmer om å bli statsminister på Øst-Timor når hun blir stor. Hun møtte den nåvære statsministeren da hun var med på Plans «Girls Takeover» i 2018. – En av de største utfordringene for jenter her er barneekteskap. Mange av mine venner på skolen er alt gift, sier Santina. Hun understreker viktigheten av å ha kvinnelige ledere og rollemodeller for å inspirere jenter til å følge drømmene sine.

Dette arbeider Plan med på Øst-Timor

Kampen mot barneekteskap 

Mange tenåringer på Øst-Timor vet lite eller ingenting om hvordan et barn blir til. Det gjelder både jenter og gutter. Tenåringsgraviditet og barneekteskap er svært vanlig på Øst-Timor.

Plan International fokuserer derfor spesielt på å gi unge jenter og gutter kunnskap om deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå for å få likestilling og jenters rettigheter på myndighetenes agenda. Videre jobber vi gjennom skoler og lokale ungdomsgrupper for at unge kvinner og jenter skal få mer kunnskap, selvtillit og makt til å delta aktivt i lokalsamfunnet og ta egne beslutninger om egen kropp, helse, utdanning og fremtiden deres. I dette arbeidet er vi også opptatt av å få gutter og unge menn med på laget, for å bidra til varige holdningsendringer i samfunnet.

Jobbskaping for unge kvinner

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Derfor jobber vi også med jobbskaping for unge kvinner på Øst-Timor. Vi bidrar med relevant yrkesopplæring og kursing i hvordan de kan starte opp egne små bedrifter. Og vi bidrar til å styrke unge kvinners evne og vilje til å løfte stemmen og innta lederposisjoner, blant annet gjennom lederkurs, egne «debatt-klubber» der de øver seg på å argumentere og fremme egne meninger, samt kurs i å markedsføre seg selv og egen bedrift.

Plan International på Øst-Timor jobber også for å gi unge foreldre mer kunnskap om ernæring, hygiene og viktigheten av tidlig læring, lek og en trygg oppvekst. Vi engasjerer barn og unge i arbeidet for å gjøre sårbare lokalsamfunn bedre rustet mot klimaendringer og naturkatastrofer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

På Øst-Timor er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Øst-Timor

18 000 jenter og unge kvinner har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

4 800 barn har fått tilgang til mobile biblioteker.

61 000 barn og unge har fått nødhjelp under kriser og katastrofer.

52 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Øst-Timor

Levealder

Forventet levealder i Øst-Timor, sammenlignet med Norge.

Øst-Timor:

69 år

Norge:

82 år
I Øst-Timor er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Øst-Timor, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Øst-Timor har en alfabetisme på 68%.

Øst-Timor:

68%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Øst-Timor, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Øst-Timor er 1.561 dollar.

Øst-Timor:

$1.561
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Øst-Timor, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Øst-Timor:

44 av 1000

Verden:

37 av 1000