Landskap med fjell og skyer i Øst-Timor

Øst-Timor

Plan har vært til stede i Øst-Timor siden 2001. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Øst-Timor – glimt fra året som har gått

Ikon unges medvirknign og lederskap

2 470

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Se bilde av fadderbarnet

8 900

barn under fem år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

SRHR_ikon

2 090

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

I mai 2023 ble det gjennomført valg i Øst-Timor, og selv om andelen kvinner i nasjonalforsamlingen økte, var kun 7 av 47 regjeringsmedlemmer kvinner. Dette viser at det fremdeles er en vei å gå når det kommer til å styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer i samfunnet. Derfor forsetter Plan arbeidet med ungdomsgrupper som både skaper positive endringer i sine lokalsamfunn, og driver påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå. For å hjelpe unge kvinner til å bli økonomisk selvstendige organiserer vi også spare- og lånegrupper. Tilgang til rent vann er fremdeles en utfordring mange steder i Øst-Timor, og vannstasjoner på skolene bidrar til økt oppmøte. Som et tiltak mot feilernæring og for økt oppmøte på skolene har vi også organisert kjøkkenhager, og elevene har deltatt i risikokartlegging av skolene sine.

To foreldre fra Øst Timor deltar i Plan likestillingsprosjekt

Positivt foreldreskap og likestilling i hjemmet

– Før fordelte jeg oppgavene mellom kona mi og meg. Jeg hadde mest ansvar utenfor huset, mens kona mi var hjemme. Etter at vi deltok på en rekke kurs i positivt foreldreskap og ernæring har vi sett på viktige aspekter ved familielivet, som hvordan vi tar vare på barna, lager god mat og deler på husarbeidet. På fedrekursene har vi lært om mange temaer og delt erfaringer med hverandre. Jeg vil fortsette som frivillig tilrettelegger og aktivt organisere foreldremøter i landsbyen min.

Manuel, 36 år

Å vokse opp i Øst-Timor

Øst-Timor er et ungt land med en ung befolkning – cirka halvparten er under 18 år. Mange av barna vokser opp under svært trange kår. Det er store forskjeller i levekårene blant barna i Øst-Timor, og forskjellene øker. Hvordan du har det er i stor grad avhengig av om du er født i byen eller på landet, om du er født inn i en liten rik elite eller i en av de mange fattige familiene, og ikke minst om du er gutt eller jente.

Landet er fortsatt preget av en sterkt patriarkalsk kultur. Fortsatt er det slik at kvinner tier i forsamlinger, hvis de i det hele tatt får være til stede. De har lite de skulle sagt når viktige beslutninger i familien og samfunnet skal fattes. Derfor prioriteres heller ikke jenters utdanning. Kjønnsbasert vold og overgrep mot kvinner og jenter er også svært vanlig.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Øst-Timor


Kampen mot barneekteskap

Plan arbeider med å gi unge jenter og gutter kunnskap om deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå for å få likestilling og jenters rettigheter på myndighetenes agenda. Videre jobber vi gjennom skoler og lokale ungdomsgrupper for at unge kvinner og jenter skal få mer kunnskap, selvtillit og makt til å delta aktivt i lokalsamfunnet og ta egne beslutninger om egen kropp, helse, utdanning og fremtiden deres. I dette arbeidet er vi også opptatt av å få gutter og unge menn med på laget, for å bidra til varige holdningsendringer i samfunnet.

Jobbskaping for unge

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Derfor jobber vi også med jobbskaping for unge kvinner i Øst-Timor. Vi bidrar med relevant yrkesopplæring og kursing i hvordan de kan starte opp egne små bedrifter. Og vi bidrar til å styrke unge kvinners evne og vilje til å løfte stemmen og innta lederposisjoner, blant annet gjennom lederkurs, egne «debattklubber» der de øver seg på å argumentere og fremme egne meninger, samt kurs i å markedsføre seg selv og egen bedrift.

En god start på livet

Plan engasjerer og motiverer foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de skal gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp igjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper – med konkrete opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, omsorg og beskyttelse av barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Øst-Timor er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Øst-Timor

Hovedstad en i Øst-Timor er Dili, og det bor 1,4 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er tetun og portugisisk. Valutaen er amerikansk dollar, og den største religionen er katolisismen.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Øst-Timor har 0,50 tonn CO2-utslipp per innbygger. Øst-Timor:
0,50 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Øst-Timor har 3% barneekteskap ved 15 års alder.
3 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Øst-Timor har 19% barneekteskap ved 18 års alder.
19 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Øst-Timor er på 140. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
140 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Øst-Timor har en alfabetisme på 70%.
70 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.