Landskap med fjell og skyer i Øst-Timor

Øst-Timor

Plan har vært til stede i Øst-Timor siden 2001 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Øst-Timor bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Øst-Timor

Hovedstad: Dili
Befolkning: 1,4 millioner
Offisielle språk: Tetun og portugisisk
Valuta: Amerikansk dollar
Religion: Katolisismen er den største religionen


Å vokse opp i Øst-Timor

Øst-Timor er et ungt land med en ung befolkning – cirka halvparten er under 18 år. Mange av barna vokser opp under svært trange kår. Det er store forskjeller i levekårene blant barna i Øst-Timor, og forskjellene øker. Hvordan du har det er i stor grad avhengig av om du er født i byen eller på landet, om du er født inn i en liten rik elite eller i en av de mange fattige familiene, og ikke minst om du er gutt eller jente.

Landet er fortsatt preget av en sterkt patriarkalsk kultur. Fortsatt er det slik at kvinner tier i forsamlinger, hvis de i det hele tatt får være til stede. De har lite de skulle sagt når viktige beslutninger i familien og samfunnet skal fattes. Derfor prioriteres heller ikke jenters utdanning. Kjønnsbasert vold og overgrep mot kvinner og jenter er også svært vanlig.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Øst-Timor


Kampen mot barneekteskap

Plan arbeider med å gi unge jenter og gutter kunnskap om deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå for å få likestilling og jenters rettigheter på myndighetenes agenda. Videre jobber vi gjennom skoler og lokale ungdomsgrupper for at unge kvinner og jenter skal få mer kunnskap, selvtillit og makt til å delta aktivt i lokalsamfunnet og ta egne beslutninger om egen kropp, helse, utdanning og fremtiden deres. I dette arbeidet er vi også opptatt av å få gutter og unge menn med på laget, for å bidra til varige holdningsendringer i samfunnet.

Jobbskaping for unge

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Derfor jobber vi også med jobbskaping for unge kvinner i Øst-Timor. Vi bidrar med relevant yrkesopplæring og kursing i hvordan de kan starte opp egne små bedrifter. Og vi bidrar til å styrke unge kvinners evne og vilje til å løfte stemmen og innta lederposisjoner, blant annet gjennom lederkurs, egne «debattklubber» der de øver seg på å argumentere og fremme egne meninger, samt kurs i å markedsføre seg selv og egen bedrift.

En god start på livet

Plan engasjerer og motiverer foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de skal gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp igjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper – med konkrete opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, omsorg og beskyttelse av barn.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Øst-Timor er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Øst-Timor – glimt fra året som har gått

Image
4 047

jenter har fått opplæring i seksuell helse og rettigheter.

Image
2 026

elever har fått oppgraderte klasserom og vannstasjoner på skolen.

Image
500

mødre og fedre har fått opplæring i ernæring, helse og omsorg.

Det siste året har Plan i Øst-Timor fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, særlig for jentene. Vi har prosjekter som fremmer inkludering og likestilling i skolen og ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Som et tiltak mot feilernæring og for økt oppmøte på skolen har vi organisert kjøkkenhager, og elevene har deltatt i risikokartlegging av skolene sine. Tilgang til rent vann er fremdeles en utfordring mange steder i Øst-Timor, og vannstasjoner på skolene bidrar også til økt oppmøte.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.