Ruiner i Gaza. Ruiner i Gaza.

Gi akutt nødhjelp

Bidra til å beskytte barn som er rammet av krig og katastrofer. Gi livreddende nødhjelp til dem som trenger det mest.

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Livreddende nødhjelp

Krigen i Ukraina, konflikten i Gaza og sultkrisen som rammer Afrikas Horn har enorme konsekvenser. Jenter på flukt risikerer å bli utsatt for vold, overgrep og menneskehandel, og 45 millioner barn i verden er underernærte. Vi jobber for at barn skal få beskyttelse og livsviktig hjelp, med spesielt fokus på tenåringsjenter.

En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder, og aldri før har flere levd på flukt. Over 100 millioner mennesker har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine. 40 prosent av dem er barn. Klimaendringene gjør at flere barn går en usikker fremtid i møte: Det blir mer konflikt og kamp om ressurser, og flere blir tvunget på flukt.

Støtten din blir blant annet brukt til:

  • Beskyttelse, skolegang og psykologisk støtte til barn på flukt fra krig.
  • Mat, vann og beskyttelse til barn og familiene deres som er rammet av sultkatastrofer.
  • Etablering av trygge steder for barn på flukt, der de er beskyttet mot vold, overgrep og utnyttelse.
  • Å sikre et utdanningstilbud til barn som må flykte og ikke lenger kan gå på skolen.
  • Hjelp til jenter som er blitt utsatt for vold og overgrep, og grunnleggende helsehjelp til jenter på flukt.

Image
Ikon: pil.

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt.

På flukt i Sudan

Image
Ikon: Pil.

I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden. I kriser jobber vi for å beskytte barn mot vold og tilby grunnleggende nødhjelp. I tillegg til å gi psykososial støtte og kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov.

Image

Hva gjør Plan?

Når en krise inntreffer jobber vi for å beskytte barn. Jenter er ofte mest utsatt når usikkerheten øker. Vårt nødhjelpsarbeid er bygget på universelle verdier og humanitære prinsipper.
 
Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Ofte bygger nødhjelpen på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn, der vi kjenner området og menneskene godt.

Les mer om nødhjelpsarbeidet vårt.

Bærenett "Aldri tie"

Som TAKK til alle nye fastgivere til nødhjelpsarbeidet vårt sender vi et handlenett i velkomstgave.

Barn får gå på skole i flyktningleir i Tsjad.

Image
Ikon: Pil.
Andre måter å gi på

  • Bli fadder: Støtt fadderbarnets lokalsamfunn og barns rettigheter.
  • Gi en donasjon: Støtten din går til konkrete tiltak som forbedrer livene til barn og unge.
  • Bli fastgiver: Bidra månedlig til nødhjelp eller jenters rettigheter.