Fjell i kupert landskap med grønne trær i Makwanpur i Nepal

Nepal

Plan har vært til stede i Nepal siden 1978. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Nepal – glimt fra året som har gått

Ikon unges medvirknign og lederskap

23 200

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

Ikon: Inkluderende utdanning

48 200

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

SRHR_ikon

28 500

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det siste året har Plan i Nepal fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene, særlig for jentene. Ungdomsbevegelsen mot barneekteskap fortsetter, og vi har prosjekter som fremmer inkludering og likestilling i skolen, og ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Nepal er et land som er svært utsatt for naturkatastrofer, derfor er beredskap og forebygging også ofte inkludert i agendaen. Og for å fremme bedre ernæring, helse og omsorg for de minste barna i et land med et svakt helsevesen, jobber vi med å styrke det lokale helsetilbudet for gravide og småbarnsmødre.  I tillegg har vi egne aktiviteter rettet mot fedre for at de skal engasjere seg mer barneoppdragelsen.

Jente fra Nepal

– Plan-prosjektet jeg liker best, er Champions of Change. Samlingene er veldig lærerike, og jeg har lært mye om barns rettigheter, barneekteskap og konsekvensene av det, og om seksuell og reproduktiv helse. Nå kan jeg uttrykke meg med selvtillit overfor de eldre. På grunn av det kalde klimaet her, er det vanskelig for ungdommer og kvinner under menstruasjonen. Mange må bruke kaldt vann og har problemer med helse og hygiene. Etter at vi fikk et hus med både kaldt- og varmtvannssystem, slipper vi å bruke kaldt vann om vinteren.

Nirmala, 17 år

Å vokse opp i Nepal

Nepal er et land med stort kulturelt og etnisk mangfold. Mange barn i Nepal lever i fattigdom og mangler tilgang til grunnleggende tjenester som utdanning og helsehjelp. I tillegg er landet utsatt for naturkatastrofer som jordskjelv og flom som fører til store ødeleggelser. Jenter blir ofte mindre verdsatt enn gutter, og barn med funksjonsnedsettelser og barn fra lave kaster har få muligheter til å komme seg ut av fattigdomsspiralen.

Barneekteskap er et alvorlig problem i Nepal. Selv om minimumsalder for ekteskap er 20 år for kvinner, fortsetter mange familier å gifte bort sine mindreårige døtre. Mange foreldre ser på ekteskap som en måte å sikre økonomisk stabilitet og beskyttelse for døtrene. Dette kan føre til at jenter går glipp av skolegang og muligheter, og øker også risikoen for tidlig svangerskap og helseproblemer.
 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Nepal


Bekjempe barneekteskap

Plan arbeider målrettet med å avskaffe barneekteskap, menneskehandel og vold mot jenter i Nepal. I Plans ungdomsgrupper jobber vi med å aktivt styrke jentene og engasjere guttene i kampen for likestilling. Sammen peker de på – og utfordrer – negative former for maskulinitet som forsterker diskriminering og ulikhet. De lærer verdien av at jenter får mer makt; makt til å si sine meninger, til å bli hørt og til å kreve den plassen de har rett på i samfunnet. Guttene lærer å stå imot urettferdige forventninger om hva maskulinitet er, og sammen jobber de for rettferdighet og likestilling i sine lokalsamfunn.

Inkluderende utdanning

I Nepal jobber Plan med fysiske oppgraderinger av skoler, blant annet i form av bedre toaletter og tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser. Men bevissthet og kunnskap om inkludering og likestilling blant lærere, foreldre og lokale ledere er minst like viktig. I samarbeid med lokale partnere driver vi viktig holdningsarbeid i lokalsamfunnene. Skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må ingen utelates. Barn med funksjonsnedsettelser og andre diskriminerte grupper må rykke framover i køen.

Unge i arbeid

Ungdomsledighet er særlig et problem på landsbygda. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I Nepal støtter Plan unge mellom 16 og 24 år med livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Nepal er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Nepal

Hovedstaden i Nepal er Katmandu. Det bor 30 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er nepali. Valutaen er rupi, og hinduisme er den vanligste religionen.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Nepal har 0,50 tonn CO2-utslipp per innbygger. Nepal:
0,50 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Nepal har 7% barneekteskap ved 15 års alder.
7 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Nepal har 40% barneekteskap ved 18 års alder.
40 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Nepal er på 143. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
143 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Nepal har en alfabetisme på 71%.
71 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.