• Bakthapur
  Solen står opp over Bakthapur Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • mange poser med fargerikt pulver
  Fargerikt! Foto: Ragnhild Bergh
 • Utsikt til Himalaya
  Et vindu til Himalaya Foto: Ragnhild Bergh
 • Soloppgang over Annapurna
  Soloppgang over Annapurna Foto: Ragnhild Bergh
 • En munk tenner oljelamper
  Oljelampene tennes i klosteret Foto: Ragnhild Bergh
 • Nepalesisk mat servert i et blad
  Tradisjonell nepalesisk mat servert i et blad Foto:Shona Hamilton/Plan
 • Ung elev konsertrerer seg i timen
  Flittig elev. Foto: Max Greenstein/Plan
 • Kvinner reneser korn under innhøstningen
  Innhøsting Foto: Alf Berg
 • Mann på sykkel i Kathmandu
  Gateliv i Kathmandu Foto: Ragnhild Bergh
 • World Peace Pagoda i Pokara
  World Peace Pagoda utenfor Pokhara Foto: Tine Wigernes
 • En munk snurrer bønnehjul
  En buddhistisk munk snurrer bønnehjulene utenfor tempelet Foto: Ragnhild Bergh
 • En familie sitter på en kjerre trukket av en hest
  En familie på vei over grensen til India Foto: Shona Hamilton/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Nepal, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Nepal bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Nepal | Dette arbeider Plan med i Nepal | Dette skjedde i 2020 | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Nepal

Dyp fattigdom, sosial og politisk uro og store naturkatastrofer som jordskjelv, flom, jordras og skogbranner rammer de aller mest sårbare hardest – nemlig barna, og spesielt barn med funksjonsnedsettelser og barn fra laveste kaste. Jenter stiller enda dårligere i et av Asias aller fattigste land. 

Mange barn i Nepal mangler skolegang, og situasjonen ble forverret da de store jordskjelvene rammet landet i 2015. Flere tusen skoler ble ødelagt. Når barn ikke lenger har en skole å gå til, mister de ikke bare sine fremtidsmuligheter. De blir også mindre beskyttet, og tilfellene av barneekteskap, vold mot jenter og menneskehandel øker.

Alternativ tekst

Når må Bhumika gifte seg?

Bhumika (7) vokser opp i et av de fattigste områdene i Nepal. Her blir ni av ti jenter gift før de fyller 18 år. Konsekvensene for jenter som blir gift som barn er alvorlige. De fleste slutter på skolen, de får barn før kroppen er klar for det, og blir værende hjemme uten frihet eller økonimiske muligheter. Plan er til stede i bygda til Bhumika, og i mange tilsvarende lokalsamfunn, blant annet for å få slutt på barneekteskap.
 

Les mer

Dette arbeider Plan med i Nepal

Inkluderende utdanning

Barn med funksjonsnedsettelser blir ofte ikke tilrettelagt for i Nepal. Også barn fra kasteløse familier og jenter får i mindre grad realisert sin rett til utdanning. I tillegg er de fleste av skolene verken trygge for barna eller motstandsdyktige mot jordskjelv og andre naturkatastrofer. 

I Nepal jobber Plan International med fysiske oppgraderinger av skoler, blant annet i form av bedre sanitærfasiliteter og internatbygninger for funksjonshemmede elever som bor langt unna. Men bevissthet og kunnskap om inkludering blant lærere, foreldre og andre er minst like viktig. I samarbeid med lokale partnere driver vi også med viktig holdningsarbeid i lokalsamfunnene. Skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må ingen utelates. Barn med funksjonsnedsettelser og andre diskriminerte grupper må rykke framover i køen.

Jenters verdifulle liv

Altfor mange jenter i Nepal blir tvunget inn i barneekteskap. Mange fattige jenter fra Nepal blir også utsatt for menneskehandel, hvor de havner som ubetalte hushjelper, tiggere eller prostituerte i nabolandet India. Noen av jentene blir til og med solgt av sine egne desperate foreldre.

Plan International arbeider målrettet med å avskaffe barneekteskap, menneskehandel og vold mot jenter. Tusenvis av jenter kjenner nå til sine rettigeter etter å ha vært med i Plans ungdomsprosjekter i landet. Her har fokuset vært på å involvere jentene i aktiviteter som bidrar til å styrke deres selvtillit. I tillegg til informasjonskampanjer om jenters rettigheter rettet mot andre grupper av befolkningen, deltar jentene selv i det forebyggende arbeidet mot menneskehandel, vold og misbruk av jentebarn. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Nepal er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder


Dette skjedde i Nepal i 2020:

Som i resten av verden ble fjoråret sterkt preget av koronapandemien. 24. mars 2020 innførte myndighetene en landsdekkende nedstenging av samfunnet. Grenser, skoler og markeder ble stengt i et forsøk på å hindre større smitteutbrudd som landets begrensede helsevesen ikke ville takle.

Nedstenging av samfunnet i allerede sårbare områder uten velfungerende velferdssystem, førte til umiddelbar økning i fattigdom. Landet lyktes ikke i å holde smittetallene nede, og Nepal ble hardt rammet av pandemien.

 • Undervisning over radio: Skolene i hele landet stengte i mars, og forble stengt ut 2020. Overgangen til fjernundervisning har vært vanskelig for alle barna som bor på landsbygda og ikke har tilgang til smarttelefoner og internett. Derfor har Plan utviklet et undervisningsopplegg over radio som har blitt veldig godt tatt imot.
 • Forebyggende arbeid mot vold og barneekteskap: Som en følge av stengte skoler og portforbud vil tilfeller av vold i hjemmet og barneekteskap øke. Derfor har Plan mobilisert de lokale ungdomsgruppene til å drive forebyggende arbeid i sine landsbyer og rapportere saker de oppdager, med støtte fra lokale Planansatte

Nøkkeltall for Plan i Nepal

10 840 familier har fått økonomisk støtte for å klare seg gjennom krisen

15 460 familier har fått hygienepakker med vaskefat, såper, vaskemiddel, bind og informasjon om smittevern

4 115 informasjonsplakater om smittevern er hengt opp i landsbyene vi jobber i

392 lokalsamfunn samarbeider med Plan

Fakta om Nepal

Levealder

Forventet levealder i Nepal, sammenlignet med Norge.

Nepal:

70 år

Norge:

82 år
I Nepal er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nepal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Nepal har en alfabetisme på 67%.

Nepal:

67%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nepal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nepal er 1.071 dollar.

Nepal:

$1.071
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nepal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Nepal:

31 av 1000

Verden:

37 av 1000