Fjell i kupert landskap med grønne trær i Makwanpur i Nepal

Nepal

Plan har vært til stede i Nepal siden 1978 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Nepal bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.
 


Fakta om Nepal

Hovedstad: Katmandu
Befolkning: 30 millioner
Offisielt språk: Nepali
Valuta: Rupi
Religion: Hinduisme er den vanligste religionen


Å vokse opp i Nepal

Nepal er et land med stort kulturelt og etnisk mangfold. Mange barn i Nepal lever i fattigdom og mangler tilgang til grunnleggende tjenester som utdanning og helsehjelp. I tillegg er landet utsatt for naturkatastrofer som jordskjelv og flom som fører til store ødeleggelser. Jenter blir ofte mindre verdsatt enn gutter, og barn med funksjonsnedsettelser og barn fra lave kaster har få muligheter til å komme seg ut av fattigdomsspiralen.

Barneekteskap er et alvorlig problem i Nepal. Selv om minimumsalder for ekteskap er 20 år for kvinner, fortsetter mange familier å gifte bort sine mindreårige døtre. Mange foreldre ser på ekteskap som en måte å sikre økonomisk stabilitet og beskyttelse for døtrene. Dette kan føre til at jenter går glipp av skolegang og muligheter, og øker også risikoen for tidlig svangerskap og helseproblemer.
 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Nepal


Bekjempe barneekteskap

Plan arbeider målrettet med å avskaffe barneekteskap, menneskehandel og vold mot jenter i Nepal. I Plans ungdomsgrupper jobber vi med å aktivt styrke jentene og engasjere guttene i kampen for likestilling. Sammen peker de på – og utfordrer – negative former for maskulinitet som forsterker diskriminering og ulikhet. De lærer verdien av at jenter får mer makt; makt til å si sine meninger, til å bli hørt og til å kreve den plassen de har rett på i samfunnet. Guttene lærer å stå imot urettferdige forventninger om hva maskulinitet er, og sammen jobber de for rettferdighet og likestilling i sine lokalsamfunn.

Inkluderende utdanning

I Nepal jobber Plan med fysiske oppgraderinger av skoler, blant annet i form av bedre toaletter og tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser. Men bevissthet og kunnskap om inkludering og likestilling blant lærere, foreldre og lokale ledere er minst like viktig. I samarbeid med lokale partnere driver vi viktig holdningsarbeid i lokalsamfunnene. Skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030 må ingen utelates. Barn med funksjonsnedsettelser og andre diskriminerte grupper må rykke framover i køen.

Unge i arbeid

Ungdomsledighet er særlig et problem på landsbygda. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Mange har heller ikke fullført videregående skole. I Nepal støtter Plan unge mellom 16 og 24 år med livsmestring og opplæring i entreprenørskap og yrkestrening.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Nepal er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Nepal – glimt fra året som har gått

Image
6 445

jenter fikk opplæring i mensenhygiene og 720 skoler har fått egne jentetoaletter.

Image
42 842

elever fikk skolesaker for å støtte videre skolegang.

Image
4 798

foreldremøter med opplæring for unge mødre og fedre ble arrangert.

Det siste året har Plan i Nepal fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, og særlig for jentene. Vi har prosjekter som fremmer inkludering og likestilling i skolen og ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Nepal er et land som er svært utsatt for naturkatastrofer, så beredskap og forebygging er også ofte inkludert i agendaen. I fjor samarbeidet vi med 2 508 mødregrupper som jobber for å fremme bedre ernæring, helse og omsorg for de minste barna.
 


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.