Vårt arbeid

Plan International er en global barnerettighetsorganisasjon som jobber for å styrke jenters rettigheter. Vi driver utviklings- og nødhjelpsarbeid i mer enn 50 land.

Slik jobber vi

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Her kan du lese mer om vårt arbeid og de viktigste temaene vi arbeider med.

Her jobber vi

Plan International driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land.

Aktuelt

Aktuelle saker om arbeidet vi gjør, våre faddere og fadderbarn.
 

Dette mener Plan

Vi skriver kronikker og debattinnlegg som et ledd i arbeidet vårt.

Her er et utvalg

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er selve ryggraden i Plans arbeid for barn og likestilling.

Barnekonvensjonen oppsummert

Rapporter og publikasjoner

På vårt internasjonale nettsted har vi samlet rapporter fra alle land hvor Plan jobber.

Gå til Plan International