Sola skinner over en innsjø i Zambia

Zambia

Plan International har vært til stede i Zambia siden 1996. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Zambia – glimt fra året som har gått

Image
1 394

jenter og unge kvinner har fått utdelt bind og hygieneartikler.

Image
17 573

barn og voksne har lært om barns beskyttelse og hvordan rapportere på det.

Image
1 050

latriner er bygget takket være tre nye vannpumper.

Plan i Zambia har det siste året arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer, samt utdanne ungdommer innen temaer som barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse. Vi har drevet påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter og beslutningstakere for å få på plass utdanning for alle barn, særlig jenter og unge kvinner. I tillegg har vi jobbet med rettigheter, helse og ernæring hos foreldre og små barn, og for en mer inkluderende helsetjeneste.

 

Å vokse opp i Zambia

I løpet av de siste tiårene har forventet levealder i Zambia har sunket, til dels på grunn av hiv-epidemien. Hiv er også årsaken til at rundt én million barn er foreldreløse, og ofte må ta voksenansvar for yngre søsken.

Kvaliteten på skolene og utdanningen i Zambia er dårlig, det mangler gode lærere og det er store forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder antall år de får gå på skole. Barnearbeid, tenåringsgraviditet og barneekteskap er noen av årsakene til at mange jenter slutter på skolen altfor tidlig. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Zambia

 

Et godt fundament

Plan i Zambia engasjerer seg både på nasjonalt og lokalt nivå for at foreldre skal lære hvordan de kan stimulere barna sine, noe mange foreldre er klar over hvor viktig er. Her legges fundamentet for evnen til å lære, reflektere og tenke kreativt og selvstendig senere i livet. Vi tilrettelegger for egne førskole-programmer og organiserer kurs for å øke kompetansen til førskolelærere, lokale organisasjoner og andre som jobber med barn i førskolealder.

Kampen mot barneekteskap

Tre av ti unge jenter i Zambia blir giftet bort før de fyller 18 år. Barneekteskap ødelegger fremtiden til altfor mange jenter i Zambia, og mange blir gravide før kroppene deres er modne for barnefødsel. Plan jobber derfor aktivt med bevisstgjøring og holdningsendring i lokalsamfunnene for at foreldre og de unge selv skal forstå hvor skadelig det, og for de unge skal ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. Vi går i dialog med lokale tradisjonelle ledere, religiøse ledere, lærere og andre lokale nøkkelpersoner for at også de skal bli våre allierte i kampen mot barneekteskap.

Jobbskaping og utdanning

Når unge står uten jobb har det flere negative konsekvenser. Uten arbeid og inntekt er det vanskelig å forsørge seg selv og komme seg ut av fattigdom. Derfor jobber Plan i Zambia med utdanning og kompetansebygging for ungdommer og unge voksne. Vi støtter også unge til å få opplæring i livsmestring og arbeidstrening, og til å skape kontakter for fremtidige arbeidsmuligheter. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Zambia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Zambia

Hovedstaden i Zambia er Lusaka. Det bor 19,5 millioner mennesker i landet og de offisielle språkene er bemba, nyanja og engelsk. Valutaen er zambisk kwacha, og kristendom er den vanligste religionen.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Zambia har 0,37 tonn CO2-utslipp per innbygger. Zambia:
0,37 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Zambia har 5% barneekteskap ved 15 års alder.
5 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Zambia har 29% barneekteskap ved 18 års alder.
29 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Zambia er på 154. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
154 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Zambia har en alfabetisme på 88%.
88 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.