Tre jenter på vei til elva for å vaske klær i Sør Sudan

Sør-Sudan

Plan International har vært til stede i Sør-Sudan siden 2006. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Sør-Sudan – glimt fra året som har gått

25 030

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

306 803

barn, ungdommer og unge voksne ble nådd med nødhjelp i de pågående flyktning- og sultkrisene

101 080

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Det siste året har Plan i Sør-Sudan arbeidet for å øke bevisstheten, både hos ungdommer og voksne, om rettigheter, kjønnsbasert vold og om skadelig praksis, slik at de er bedre rustet til å ta informerte valg. Plan i Sør-Sudan har også implementert livreddende innsatser etter den kraftige tørken og sultkatastrofen gjennom blant annet økonomisk støtte, sørge for tilgang til rent vann og matsikkerhet. Videre har vi arbeidet for å skape trygge rom for barn og unge, og for å få på plass psykososial støtte for de som har behov for det. I tillegg har Plan hatt fokus på å fremme trygg og inkludere utdanning for alle barn, særlig jenter og unge kvinner, for å få så mange som mulig på skolen.

Jente smiler mot kamera i klasserom i Sør-Sudan

Et trygt sted for barn

Lena som er 12 år, har flyktet fra konflikten i Sudan sammen med familien sin. De lever nå i et transittsenter for flyktninger i Sør-Sudan. Her tilbringer hun dagene på den barnevennlige soner på senteret, et trygt sted der barn som bor på senteret kan leke, knytte vennskap og få hjelp etter krigstraumer. 

– Jeg kommer hit for å treffe venner og leke med dem. Moren min ber meg om å gå hit hver dag. Jeg elsker å danse med vennene mine.

Lena, 12 år 

Å vokse opp i Sør-Sudan

Barnedødeligheten i Sør-Sudan er veldig høy, blant annet på grunn av sykdommer som malaria, meslinger, lungebetennelse, diaré og akutt underernæring, eller fordi barnet dør under fødselen. De som overlever sine fem første leveår blir ofte utsatt for grove rettighetsbrudd, som retten til helse, utdanning og beskyttelse.

Mange millioner barn i Sør-Sudan sulter og er så alvorlig underernærte at livet står på spill. Såkalt stunting, det vil si at fysisk og kognitiv utvikling hemmes, er vanlig. Svært mange barn i Sør-Sudan får heller aldri muligheten til å sette seg på skolebenken, for å lære å lese og skrive. I dette krigsherjede landet er ikke bare mat, men også omsorg og trygghet stor mangelvare. Menneskehandel med barn, rekruttering av barnesoldater, barneekteskap, vold og overgrep mot barn er svært vanlig. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Sør-Sudan

Plan avviklet fadderordningen i landet i 2017 grunnet den langvarige borgerkrigen, men vi fortsetter å prioritere vårt humanitære arbeid i landet for å møte befolkningens akutte behov for hjelp. Vi fokuserer spesielt på utdanning og beskyttelse av barn i kriser, matsikkerhet og ernæring og inntektsskapende arbeid.

Lek og læring gir trygghet og håp 

Utdanning i kriser er viktig for å gi en dråpe av normalitet, stabilitet og håp i hverdagen. Midlertidige skoler og barnevennlige områder der barn kan leke og lære bidrar også til å beskytte barna mot overgrep og faren for å bli utsatt for menneskehandel eller rekruttert som barnesoldater. Som lærer i en krisesituasjon trenger man spesiell kompetanse for å ivareta elevenes psykososiale velferd. Derfor bidrar Plan International med opplæring i psykososial helse, samt utdeling av læremateriell og bøker. Gjennom vårt samarbeid med blant annet Verdens matvareprogram, distribueres skolemat som også sørger for å få flere barn tilbake i skolen

Myndighetene må ta ansvar

Plan i Sør-Sudan bidrar også til at småbønder får opplæring i hvordan de bedre kan dyrke og utnytta jorda si, slik at blir i stand til å sørge for sin egen og familiens matsikkerhet. Videre er vi svært opptatt av å bekjempe barneekteskap og tidlig graviditet. Vi prøver å påvirke myndighetene til å ta større ansvar for å håndheve lovene som forbyr tvangsekteskap og salg av unge jenter. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Sør-Sudan er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Sør-Sudan

Hovedstaden i Sør-Sudan er Juba. Det bor 11,6 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er engelsk. Valutaen er sørsudansk pund, og kristendom er den vanligste religionen. Lokale religioner forekommer, og en liten del av befolkningen er muslimer.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Sør-Sudan har 0,16 tonn CO2-utslipp per innbygger. Sør-Sudan:
0,16 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Sør-Sudan har 9% barneekteskap ved 15 års alder.
9 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Sør-Sudan har 52% barneekteskap ved 18 års alder.
52 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Sør-Sudan er på 191. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
191 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Sør-Sudan har en alfabetisme på 35%.
35 %

Bli Planfadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt