Kornmagasin i åpent landskap i Niger

Niger

Plan International har vært til stede i Niger siden 1998. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Niger – glimt fra året som har gått

25 608

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

223 212

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

934

barn under fem år har blitt nådd gjennom prosjekter for bedre helse og omsorg for de minste barna

Plan i Niger har i løpet av det siste året jobbet for å styrke jenter og unge kvinners kunnskap om egne rettigheter, slik at de skal kunne ta aktive og informative valg om egen kropp og eget liv. Vi har jobbet med påvirkningsarbeid og med å endre sosiale normer for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner om temaer som barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse. I tillegg har Plan arbeidet med helse og ernæring hos foreldre og små barn, og for en mer inkluderende helsetjeneste og utdanning.

Gutt i Niger skriver på tavle i skolen

Utdanning for alle barn, også de som lever på flukt

– Usikkerhet har snudd livene våre på hodet med væpnede grupper. For å redde livene våre, måtte vi stikke av for å finne trygghet et annet sted. Da jeg kom hit, var jeg lei meg for at jeg ikke kunne gå på skolen, men nå får jeg gjøre det. Nå har jeg mange venner, og jeg klarer å lese og skrive og tar igjen det jeg har gått glipp av. Neste år får jeg sjansen til å bli en del av det vanlige utdanningssystemet igjen etter.

Ouzeyfou, 12 år
Ouzeyfou deltar i alternativ utdanning for barn på flukt.

 

Å vokse opp i Niger

Barn som vokser opp i Niger har mange farer rundt seg. Malariamyggen er den største barnedreperen i landet. Skittent vann, diaré og lungesykdommer er også bitre fiender som fører til høy barnedødelighet. Videre er matmangel og manglende kunnskap om hygiene og ernæring årsaker til at fire av ti barn er kronisk underernærte.

Gamle skadelige skikker, sosiale normer og kjønnsstereotypier er også blant «fiendene» som truer barns rettigheter. Niger er det landet i verden med høyest andel barneekteskap, og hele tre av fire jenter er gift innen fylte 18 år. En stor andel blir giftet bort allerede før fylte 15 år.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Niger


Ja til utdanning - nei til barneekteskap!

Plan i Niger jobber spesielt for å fremme jenters utdanning og for inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi bidrar til arbeidet med å finne løsninger på jenters situasjon; få flere jenter inn i skolen, bekjempe barneekteskap og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter. I sårbare lokalsamfunn jobber vi også med å veilede og støtte foreldre, for at de skal engasjere seg i kampen mot barneekteskap, sende døtrene sine på skole og oppdra barna sine på en positiv måte som viser at jenter og gutter er like mye verdt.

Mor-barn-helse og seksualopplysning

Gjennom et omfattende helseprogram i Niger har vi nådd over 1 million mennesker med opplysningskampanjer om sykdomsforebygging, god hygienepraksis, ernæring og matsikkerhet. Plan i Niger bidrar til å styrke kapasiteten til lokale helsearbeidere og organisasjoner som driver med seksualopplysning og sprer informasjon om seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette gjør vi for at unge jenter og gutter og andre skal vite at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge når de vil gifte seg og få barn.

Lytt til de unges stemmene

Plan er svært opptatt av at de unge skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i; at de skal tørre å kjempe for sine rettigheter og bli hørt. Derfor støtter vi barne- og ungdomsgrupper og organisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få selvtillit og muskler til å påvirke myndighetene i kampen for likestilling og barns rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Niger er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Niger

Hovedstaden i Niger er Niamey. Det bor 26 millioner mennesker i landet og det offisielle språket er fransk. Valutaen er vestafrikansk CFA-franc, og islam er den vanligste religionen.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Niger har 0,09 tonn CO2-utslipp per innbygger. Niger:
0,09 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Niger har 28% barneekteskap ved 15 års alder.
28 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Niger har 76% barneekteskap ved 18 års alder.
76 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Niger er på 189. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
189 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Niger har en alfabetisme på 37%.
37 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.