• Lek i ørkenen
  Lek i ørkenen. Foto: Christoph Rupprecht
 • Ut på nye eventyr...
  Ut på nye eventyr... Foto: Christoph Rupprecht
 • Kvinne henter vann i brønn
  Populær vannbrønn. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • To menn forhandler om pris
  To menn forhandler om pris. Foto: Shona Hamilton
 • En gjetergutt passer på flokken sin
  En gjetergutt passer på flokken sin. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Kvinner selger smykker på et marked
  Kvinner selger smykker på et marked. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Solceller står langs en jordhytte
  Solpanel er en god, fornybar energikilde i Niger. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • Mange barn vinker til kamera
  Spennende med kamera. Foto: Matteo Briganti/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Niger, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Niger bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Niger | Dette arbeider Plan med i Niger | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Niger

Barn som vokser opp i Niger har mange fiender. Malariamyggen er den største barnedreperen i landet. Skittent vann, diaré og lungesykdommer er også bitre fiender som fører til høy barnedødelighet. Videre er matmangel og foreldres manglende kunnskap om hygiene og ernæring årsaker til at fire av ti barn er kronisk underernærte. 

Gamle skadelige skikker, sosiale normer og kjønnsstereotypier er også blant «fiendene» som truer barns rettigheter. Niger det landet i verden med fleste barneekteskap, hele tre av fire jenter er gift innen fylte 18 år. En stor andel blir giftet bort allerede før fylte 15 år.  

Alternativ tekst

Nødvendig helsehjelp

Majila (13) ble gravid som 12-åring, og fødselen var vanskelig. Hun fikk store indre skader og opplevde å bli utstøtt av sitt lokalsamfunn. Uten nødvendig helsehjelp kan fødselskader som fistula føre til at hele livet til jenta bli ødelagt. På Dimol-senteret i Niger får mange jenter i samme situasjon som Majila hjelp, men kapasiteten er sprengt. Derfor jobber Plan sammen med senteret for å utvide tilbudet slik at flere jenter kan få den hjelpen de trenger. (Bilde kun for illustrasjon). 

Dette arbeider Plan med i Niger

Ja til utdanning - nei til barneekteskap!

Langt fra alle barn i Niger får oppfylt retten til å gå på skole. Og blant de som først begynner, faller nærmere halvparten fra før de har fullført grunnskolen. Knapt en tredel av landets innbyggere kan lese og skrive.

Det er spesielt jenter som mangler på skolebenken, ofte fordi foreldrene ikke prioriterer utdanning for døtrene sine – eller fordi de blir giftet bort og gravide svært unge. Mangel på egne toaletter for jenter er også en av grunnene til at jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten.

Plan International i Niger jobber spesielt for å fremme jenters utdanning og inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi deltar i organiserte samtaler med regjeringen for å finne løsninger på jenters situasjon; få flere jenter inn i skolen, bekjempe barneekteskap og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter.

I sårbare lokalsamfunn jobber vi med å veilede og støtte både mødre og fedre, for at de skal engasjere seg i kampen mot barneekteskap, sende døtrene sine på skole og oppdra barna sine på en positiv måte som viser at jenter og gutter er like mye verdt. Vi samarbeider også tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og helsearbeidere for å endre sosiale normer og tradisjoner som truer jenters rettigheter.

Mor-barn-helse og seksualopplysning

Gjennom et omfattende helseprogram i Niger har vi nådd over 1 million mennesker med opplysningskampanjer om sykdomsforebygging, god hygienepraksis, ernæring og matsikkerhet. Vi jobber også med å styrke lokale helsetilbud, spesielt for gravide, nybakte mødre og spedbarn – også også for ungdom. 

Videre bidrar vi til å styrke kapasiteten til de lokale helsearbeiderne og organisasjoner som driver med seksualopplysning og sprer informasjon om seksuelle og reproduktive rettigheter – slik at unge jenter og gutter vet at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge når de vil gifte seg og få barn.

Lytt til de unge stemmene

Plan International er svært opptatt av at de unge skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i; at de skal tørre å kjempe for sine rettigheter og bli hørt. Derfor støtter vi barne- og ungdomsgrupper og organisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få selvtillit og muskler til å påvirke myndighetene i kampen for likestilling og barns rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Niger er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Niger

3 400 elever som sto i fare for å slutte på skolen har fått ekstra undervisning og oppfølging.

33 000 barn har fått nødhjelp i forbindelse med kriser og katastrofer.

2 900 ungdommer har fått opplæring i yrkesfag og livsmestring.

600 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Niger

Levealder

Forventet levealder i Niger, sammenlignet med Norge.

Niger:

62 år

Norge:

82 år
I Niger er forventet levealder 20 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Niger har en alfabetisme på 35%.

Niger:

35%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Niger er 554 dollar.

Niger:

$554
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Niger:

80 av 1000

Verden:

37 av 1000