Kornmagasin i åpent landskap i Niger

Niger

Plan International har vært til stede i Niger siden 1998 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Niger bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Niger

Hovedstad: Niamey
Befolkning: 26 millioner
Offisielt språk: Fransk
Valuta: Vestafrikansk CFA-franc
Religion: Islam er den vanligste religionen i Niger, men andre religioner forekommer også


Å vokse opp i Niger

Barn som vokser opp i Niger har mange farer rundt seg. Malariamyggen er den største barnedreperen i landet. Skittent vann, diaré og lungesykdommer er også bitre fiender som fører til høy barnedødelighet. Videre er matmangel og manglende kunnskap om hygiene og ernæring årsaker til at fire av ti barn er kronisk underernærte.

Gamle skadelige skikker, sosiale normer og kjønnsstereotypier er også blant «fiendene» som truer barns rettigheter. Niger er det landet i verden med høyest andel barneekteskap, og hele tre av fire jenter er gift innen fylte 18 år. En stor andel blir giftet bort allerede før fylte 15 år.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Niger


Ja til utdanning - nei til barneekteskap!

Plan i Niger jobber spesielt for å fremme jenters utdanning og for inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi bidrar til arbeidet med å finne løsninger på jenters situasjon; få flere jenter inn i skolen, bekjempe barneekteskap og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter. I sårbare lokalsamfunn jobber vi også med å veilede og støtte foreldre, for at de skal engasjere seg i kampen mot barneekteskap, sende døtrene sine på skole og oppdra barna sine på en positiv måte som viser at jenter og gutter er like mye verdt.

Mor-barn-helse og seksualopplysning

Gjennom et omfattende helseprogram i Niger har vi nådd over 1 million mennesker med opplysningskampanjer om sykdomsforebygging, god hygienepraksis, ernæring og matsikkerhet. Plan i Niger bidrar til å styrke kapasiteten til lokale helsearbeidere og organisasjoner som driver med seksualopplysning og sprer informasjon om seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette gjør vi for at unge jenter og gutter og andre skal vite at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge når de vil gifte seg og få barn.

Lytt til de unges stemmene

Plan er svært opptatt av at de unge skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i; at de skal tørre å kjempe for sine rettigheter og bli hørt. Derfor støtter vi barne- og ungdomsgrupper og organisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få selvtillit og muskler til å påvirke myndighetene i kampen for likestilling og barns rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Niger er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Niger – glimt fra året som har gått

Image
922

tenåringsjenter har deltatt i omfattende opplæring om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
2 036

jenter har fått mensen- og hygienepakker slik at de skal ha mulighet til å fortsette skolegangen.

Image
550

kvinner fikk opplæring i foreningsliv, produksjons- og vanningsteknikker, markedsføring og salg.

Plan i Niger har i løpet av det siste året jobbet for å styrke jenter og unge kvinners kunnskap om egne rettigheter, slik at de skal kunne ta aktive og informative valg om egen kropp og eget liv. Gjennom påvirkningsarbeid jobber vi for å endre sosiale normer og holdninger, for å redusere antallet barneekteskap og annen skadelig praksis. I tillegg har vi arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner om temaer som barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.