Gi livsviktig hjelp til de som trenger det mest

Vi står ovenfor den største sultkrisen verden noen gang har sett. Jenter er spesielt utsatt – de spiser minst og til sist.

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Sult og tørke rammer millioner av barn

Minst 345 millioner mennesker i 82 land står ovenfor akutt matusikkerhet, og 50 millioner er i fare for å dø av sult.

Eksisterende konflikter, ekstrem tørke og to år med pandemi har ført til høy arbeidsledighet, økonomisk ustabilitet og høye matvarepriser globalt. Ukraina-krisen og forsinkelsene i kornproduksjon og forsyningskjeder forverrer en allerede katastrofal situasjon. For å hjelpe familien sin med å overleve er det vanlig at jenter blir giftet bort, tatt ut av skolen og tvunget til å jobbe.

Globalt vil 250.000 mennesker sulte ihjel, hver eneste dag.

Somalia, Etiopia og Kenya er nå på sitt sjette år uten regn. Dette har resultert i fem millioner underernærte barn og akutt matmangel. Burkina Faso er rammet av politisk ustabilitet, klimaendringer og matkrise. I Haiti er nesten halvparten av befolkningen preget av sult.

Historie fra Haiti

Chedeline (12) fra Haiti bor i et lite trehus med ett vindu. Haiti er utsatt for politisk uro som har ført til gjengvold, som igjen har resultert i at en rekke forsyninger er blitt kuttet. I tillegg er det regnmangel. Halvparten av befolkninger lider av sult, og mange barn sliter med å skaffe seg mat – også Chedeline.

Historier fra Somalia

I Somalia blir millioner av mennesker tvunget til å forlate hjemmene sine på leting etter mat og vann. Mange bor i interne flyktningsleire. Faadumo (39) og Hoodo (38) er to av dem. Begge er alenemødre, og livet i leieren er tøft. Grunnet tørken er presset stort og tusenvis av nye familier ankommer hver eneste dag. 

Hva er det til middag?

Kvinner og barn er spesielt utsatt for underernæring. Det relativt enkle spørsmålet “Hva er det til middag” er for millioner av mødre verden over det aller vanskeligste. Hele 45 millioner barn er alvorlig underernærte. En underernært kvinne er oftere blodfattig, noe som øker risikoen for farlige blødninger og infeksjoner. Lav fødselsvekt hos barnet kan også svekke fremtidig vekst, og føre til andre fysiske utfordringer.

Afrikas Horn opplever ekstrem tørke etter fire år med lite regn. Det regnes som den verste tørken på 40 år! Mangel på vann ødelegger avlinger og husdyr dør. Tusenvis av mennesker har måttet forlate hjemmene sine på jakt etter mat, vann og beite. 

Les også: Nasra går 50 km hver dag for å hente vann.

Remote video URL

Du kan utgjøre en forskjell!

Image
400 KRONER

For 400 kroner kan du gi 50 kg ris til utsatte familier som lider av sult. 

Image
90 KRONER

For bare 90 kroner kan du gi to levende høns til noen som trenger det, og utgjøre en forskjell i en lengre periode. 

Image
130 KRONER

For 130 kroner kan du utgjøre en forskjell ved å gi tilgang på fem liter vegetabilsk olje, som også er tilsatt vitamin A og D. 

Ringvirkninger av koronakrisen

Allerede før pandemien så det ikke ut til at verdenssamfunnet skulle klare å oppfylle bærekraftsmålet om å utrydde sult og oppnå matsikkerhet innen 2030. Ifølge FN var det i 2020 så mange som 928 millioner mennesker globalt som ikke hadde tilgang på nok, trygg og sunn mat. Dette er en økning på 148 millioner fra 2019. Ringvirkningene av koronakrisen har ført til at land som allerede var preget av usikker økonomi, konflikt, uroligheter og klimaforandringer har fått det verre.  

Årsaker til matmangel

Hovedårsakene til sult og matmangel er fattigdom, økonomiske nedgangstider, stigende råvarepriser og ekstremvær som flom eller tørke. Koronapandemien har også bidratt til økt fattigdom og ulikheter globalt. 

Klima
Klimaendringer og ekstremvær fører til matmangel mange steder i verden. Mindre nedbør, tørke, orkaner, sykloner og flom påvirker avlinger, husdyrhold og fiske. Endringer i været har også økt omfanget av skadedyr, noe som fører til ødelagte avlinger.

Økonomisk ustabilitet
Økonomisk ustabilitet har påvirket tilgangen på mat for millioner av mennesker. Selv om landene har tilgang på mat, er den for dyr for mange. Konflikten i Ukraina har mangedoblet prisene på hvete, og de økte drivstoffprisene gjør distribusjon av matvarer dyrere.

Konflikt
Konflikt er hovedårsaken til sult globalt. Hele 65 prosent av verdens befolkning lider under akutt matmangel på grunn av konflikt. I land som Mali, Syria og Mosambik ødelegger langvarige konflikter og uroligheter levebrødet til familier og de tvinges til å flykte fra hjemmene sine.

Jenter rammes hardest

Matmangel har store konsekvenser på tvers av lokalsamfunn, men det påvirker jenter, gutter, kvinner og menn ulikt. Jenter og kvinner står for 70 prosent av dem som sulter i verden, og svært mange rapporterer om seksuelle overgrep og trakassering i forbindelse med vannhenting og matutdeling. Jenter opplever også økt risiko for å bli giftet bort, bli seksuelt utnyttet og gravide i ung alder. Flere blir tvunget til prostitusjon for å skaffe penger til å overleve.

Når økonomien blir trang, er det mer sannsynlig at jentene holdes hjemme fra skolen for å ta på seg huslige oppgaver, som å lete etter vann og ta seg av søsknene sine. At jenter ikke får fullføre utdanningen sin har store konsekvenser for fremtidsutsiktene deres.

For jenter som er i puberteten, har mensen, eller kanskje er gravide, har sult store konsekvenser. Det fører til helseskader både for dem selv, for barnet i magen og for fremtidige generasjoner. Det øker risikoen for spontanabort, og kan øke mødre- og spedbarnsdødelighet.

Dette gjør Plan for matsikkerhet, og for å bekjempe sult

I årevis har Plan International samarbeidet med World Food Programme i land rammet av sult og tørke. Nå oppskaleres innsatsen for å møte det økende behovet.

I 20 av verdens fattigste land deler vi ut mat og rent vann. Vi jobber også for å gi barn skolemat på skoler, helst med lokalprodusert mat som gir inntekter til lokalsamfunnet. I for eksempel Sør-Sudan arbeider vi med å gi ekstra mat til gravide, ammende og barn under fem år. Der det er mulig, gir vi pengestøtte og matkuponger til familier, slik at de kan kjøpe mat selv.

I mange lokalsamfunn gir vi ernæringsråd og deler ut såfrø og andre innsatsfaktorer slik at lokale bønder kan oppskalere matproduksjonen. Vi hjelper også med mat til husdyrene, som kuer og geiter, slik at de ikke dør. I lokalsamfunn der skolene er stengt, jobber vi for å tilpasse og utvide skolemåltid-programmene våre ved at vi tilbyr skolematen hjemme. Dette bidrar til at barna kan ha hjemmeskole uten at de må tenke på hvordan de skal skaffe mat.

Vi har oppskalert arbeidet for å sikre beskyttelse av barn. Sammen med WFP jobber vi også med å sikre trygg matutdeling. Slik at kvinner og jenter ikke blir utsatt for vold, overgrep og trakassering på vei til og under utdeling av mat og vann.

Det er ingen tid å minste. Handler vi ikke nå vil millioner av mennesker miste livet. Vår viktigste oppgave er å sikre at folk har mat, vann og annen livsviktig hjelp.

Dette gjør vi:

  • Deler ut mat til familier.

  • Tilpasser og utvider skolematprogrammer.

  • Deler ut vann og tabletter for å rense vannet.

  • Gir ernæringsråd og deler ut såfrø, slik at lokale bønder kan oppskalere matproduksjonen.

  • Sikrer beskyttelse av barn. Særlig jenter, som har økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep og trakassering på vei til, og under utdeling av mat og vann.

  • Hjelper familier med mat til husdyrene sine, som kuer og geiter, slik at de ikke dør.

Vi trenger din hjelp for å nå enda flere.

Jenter i krise

Klimakamp er jentekamp!