• Tradisjonell Moken-båt i solnedgang
  Tradisjonell Moken-båt i solnedgang. Foto: Alf Berg/Plan
 • En liten jente sitter i en hengekøye utenfor huset sitt
  En liten jente sitter i en hengekøye utenfor huset sitt. Foto: Kallayanee Yueler/Plan
 • Et tempel
  Et tempel i fjellene utenfor Chang Rai Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • En kokosnøtt ligger i vannkanten på stranden
  Kokosnøtt på stranden på Ko Chang Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Mennesker i tradisjonelle drakter danser rundt et fruktbarhetssymbol
  Nyttårsfeiring hos Aka-folket Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • små landsbyer ligger høyt oppe i fjellene
  Landsbyer i fjellene utenfor Chang Rai Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To gutter bader i en balje i Moken-landsby
  To gutter bader i en balje i Moken-landsby. Foto: Alf Berg/Plan
 • Bønder jobber på en åker
  Jordbruk Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Det hvite tempelet Wat Rong Khun i Chiang Rai
  Det hvite tempelet Wat Rong Khun i Chiang Rai. Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Utsiktsbilde over Bangkok om kvelden
  Millionbyen Bangkok Foto: Ragnhild Bergh/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Thailand, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Thailand bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Thailand | Dette arbeider Plan med i Thailand | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Thailand

Thailand er et av de mest utviklede landene i Sørøst-Asia. Men den enorme framgangen som landet har sett de siste par tiårene har ikke kommet hele befolkningen til gode. Plan jobber med de sårbare gruppene i befolkningen som ofte blir ekskludert fra den positive utviklingen.

I fjellområdene i nord, hvor Plan arbeider, bor etniske minoritetsgrupper som i stor grad er ekskludert fra samfunnet. Fattigdommen her er stor og mange er ikke fødselsregistrert og mangler statsborgerskap. Dette betyr at de heller ikke har rett til sosiale goder som helsetjenester og utdanning.

Språkbarrierer er også en ekstra utfordring for de etniske minoritetsbarna. De fleste minoritetsgruppene har sine egne språk, og når barna begynner på skolen er mange helt uforberedt på at undervisningen foregår på det offisielle språket Thai. Dessuten er fysisk avstraffelse og streng disiplin fremdeles vanlig på mange skoler.

Thailand er landet med den høyeste forekomsten av HIV og aids i Sørøst-Asia, og unge kvinner og migrantarbeidere er overrepresenterte i statistikken. Denne gruppen er også svært utsatt for diskriminering og utnytting, og har liten tilgang til informasjon og beskyttelse.

Dette arbeider Plan med i Thailand

Tidlig innsats for barn

Førskoletilbudet på landsbygda nord i landet er svært lite utbygd. Vi jobber derfor med de minste barna, foreldrene deres og førskolesentre for god helse og omsorg, og for at jenter og gutter skal være forberedt på skolestart.  Vi jobber også med lærere, foreldre og lokale ledere for å bevisstgjøre, endre holdninger og bygge opp mekanismer som beskytter barn mot vold, overgrep og utnytting.

Fødselsregistrering

Blant etniske minoriteter og barn av migrantarbeidere mangler mange fødselsattest og bevis på hvem de er. Da blir de også ekskludert fra velferdstilbud og muligheter for å ta en utdanning. Vi jobber for at alle barn skal få fødselsbevis og statsborgerskap, slik at de får rettighetene de har krav på som innbyggere i Thailand.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

Mange unge som lever med HIV og aids opplever diskriminering og utestenging. Det er skam og stigma knyttet til sykdommen, og det er dårlig offentlig helsetilbud. Det gjør at mange unngår å oppsøke, eller ikke vet hvor de kan få hjelp. Plan jobber derfor målrettet med denne gruppen og flere helsesentre for å bygge kapasitet blant helsepersonell, samt tilby opplæring og utdanningsmuligheter til de som har falt utenfor.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Thailand

13 200 barn og unge har deltatt på opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

15 000 elever har blitt kurset om mobbing og trygg nettbruk.

3 800 statsløse barn fikk hjelp til å skaffe indentitetspapirer.

153 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Thailand

Levealder

Forventet levealder i Thailand, sammenlignet med Norge.

Thailand:

77 år

Norge:

82 år
I Thailand er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Thailand har en alfabetisme på 93%.

Thailand:

93%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Thailand er 7.807 dollar.

Thailand:

$7.807
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Thailand:

9 av 1000

Verden:

37 av 1000