• Tradisjonell Moken-båt i solnedgang
  Tradisjonell Moken-båt i solnedgang. Foto: Alf Berg/Plan
 • En liten jente sitter i en hengekøye utenfor huset sitt
  En liten jente sitter i en hengekøye utenfor huset sitt. Foto: Kallayanee Yueler/Plan
 • Et tempel
  Et tempel i fjellene utenfor Chang Rai Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • En kokosnøtt ligger i vannkanten på stranden
  Kokosnøtt på stranden på Ko Chang Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Mennesker i tradisjonelle drakter danser rundt et fruktbarhetssymbol
  Nyttårsfeiring hos Aka-folket Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • små landsbyer ligger høyt oppe i fjellene
  Landsbyer i fjellene utenfor Chang Rai Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • To gutter bader i en balje i Moken-landsby
  To gutter bader i en balje i Moken-landsby. Foto: Alf Berg/Plan
 • Bønder jobber på en åker
  Jordbruk Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Det hvite tempelet Wat Rong Khun i Chiang Rai
  Det hvite tempelet Wat Rong Khun i Chiang Rai. Foto: Ragnhild Bergh/Plan
 • Utsiktsbilde over Bangkok om kvelden
  Millionbyen Bangkok Foto: Ragnhild Bergh/Plan
Thailand er et av de mest utviklede landene i Sørøst-Asia. Men den enorme framgangen som landet har sett de siste par tiårene har ikke kommet hele befolkningen til gode. Plan jobber med de sårbare gruppene i befolkningen som ofte blir ekskludert fra den positive utviklingen.

I fjellområdene i nord, hvor Plan arbeider, bor etniske minoritetsgrupper som i stor grad er ekskludert fra samfunnet. Fattigdommen her er stor og mange er ikke fødselsregistrert og mangler statsborgerskap. Dette betyr at de heller ikke har rett til sosiale goder som helsetjenester og utdanning.

Språkbarrierer er også en ekstra utfordring for de etniske minoritetsbarna. De fleste minoritetsgruppene har sine egne språk, og når barna begynner på skolen er mange helt uforberedt på at undervisningen foregår på det offisielle språket Thai. Dessuten er fysisk avstraffelse og streng disiplin fremdeles vanlig på mange skoler.

Thailand er landet med den høyeste forekomsten av HIV og aids i Sørøst-Asia, og unge kvinner og migrantarbeidere er overrepresenterte i statistikken. Denne gruppen er også svært utsatt for diskriminering og utnytting, og har liten tilgang til informasjon og beskyttelse.

Plans arbeid i Thailand

Plan avviklet fadderordningen i landet i 2022, men er fremdeles til stede med prosjekter nord i landet hvor vi fokuserer spesielt på barn av migranter og statsløse.

Digitale ferdigheter til barn og unge

I samarbeid med Telenor skal Plan jobbe for å redusere digitale ulikheter. Digitale ferdigheter er nødvendig for å bruke internett for læring og mestring på en trygg måte. Adgang til digitale ferdigheter er nøkkelen for å redusere de digitale gapene mellom fattig og rik, jenter og gutter. Med dette som utgangspunkt har Telenor og Plan International utviklet prosjekter som skal gi barn og unge, i blant annet Thailand, de digitale ferdighetene de trenger for å navigere nettet på en trygg måte, slik at de kan utnytte det store potensiale tilgang til internett gir.

Fødselsregistrering

Blant etniske minoriteter og barn av migrantarbeidere mangler mange fødselsattest og bevis på hvem de er. Da blir de også ekskludert fra velferdstilbud og muligheter for å ta en utdanning. Vi jobber for at alle barn skal få fødselsbevis og statsborgerskap, slik at de får rettighetene de har krav på som innbyggere i Thailand.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Mange unge som lever med HIV og aids opplever diskriminering og utestenging. Det er skam og stigma knyttet til sykdommen, og det er dårlig offentlig helsetilbud. Det gjør at mange unngår å oppsøke, eller ikke vet hvor de kan få hjelp. Plan jobber derfor målrettet med denne gruppen og flere helsesentre for å bygge kapasitet blant helsepersonell, samt tilby opplæring og utdanningsmuligheter til de som har falt utenfor.

Nøkkeltall for Plan i Thailand

Plan har jobbet i Thailand siden 1981

Fakta om Thailand

Levealder

Forventet levealder i Thailand, sammenlignet med Norge.

Thailand:

77 år

Norge:

82 år
I Thailand er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Thailand har en alfabetisme på 93%.

Thailand:

93%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Thailand er 7.807 dollar.

Thailand:

$7.807
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Thailand, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Thailand:

9 av 1000

Verden:

37 av 1000