Somalia

Plan har vært til stede i den delvis selvstyrte regionen Somaliland i Somalia siden 2019. Her jobber vi for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter for å skape endring som varer. Vi er tilstede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Fakta om Somalia

Hovedstad: Mogadishu
Befolkning: 16 millioner
Offisielt språk: Arabisk og Somali
Valuta: Somalisk shilling
Religion: Islam er den vanligste religionen i Somalia.


Å vokse opp i Somalia

Få barn i Somalia får den starten på livet de har rett til, og altfor mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Fattigdom, konflikter og mangel på rent vann og mat er blant de vanligste årsakene til den høye barnedødeligheten. En sykdom som diaré er meget vanlig, og ofte dødelig for små barn hvis de ikke mottar behandling.

Barneekteskap er svært utbredt i Somalia. Altfor mange blir gravide mens de ennå selv er barn, samtidig som både barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Somalia


Ekstrem tørke og mangel på mat

Somalia er et land som er meget utsatt for klimaforandringer. Tørken som hersker i Somalia og Afrikas horn i 2023, er den verste landet har opplevd på 40 år. 6,6 millioner mennesker står overfor akutt mangel på mat. Derfor jobber Plan med livreddende innsatser, gjennom for eksempel tilgang til rent vann og mat. Målet er å bekjempe sult, sykdom og tvungen forflytning som følge av tørken.

Kjønnsbasert vold og likestilling

Plan arbeider for å endre negative kjønnsnormer og bekjempe kjønnsbasert vold gjennom innovative programmer. "Champions of Change" er et eksempel på et prosjekt som gir unge jenter muligheten til å påvirke samfunnet, utfordre kjønnsstereotypiske holdninger og delta i påvirkningsplattformer.

Utdanning og beskyttelse av barns rettigheter

I Somalia fokuserer Plan på å sikre barns tilgang til god utdanning, spesielt i situasjoner med konflikt, tørke og pandemi. Vi samarbeider med lokale myndigheter og samfunn for å forbedre læringsforholdene, skaffe undervisningsmateriell, og for å øke bevissthet om barns rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn og unge som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Somalia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Somalia – glimt fra året som har gått

Image
4 500

jenter har fått utdelt mensen- og hygienepakker.

Image
17 346

personer fikk pengestøtte for å klare seg gjennom den ekstreme tørken og sultkatastrofen.

Image
250

ungdommer har fått opplæring i hvordan jobbe med å forandre tradisjonelle kjønnsnormer.

Plan i Somalia har det siste året arbeidet med å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse, med spesielt fokus på kvinnehelse og mensen. Plan har også vært med å påvirke myndigheter i regionen Somaliland, som vedtok en ny lov om barns beskyttelse mot alle former for overgrep og omsorgssvikt. Plan i Somalia har også implementert akutte livreddende innsatser i flere regioner i landet, dette etter den kraftige tørken og sultkatastrofen. Dette innebærer blant annet økonomisk støtte, sørge for tilgang til rent vann og matsikkerhet, i tillegg til å sikre utdanning og barns beskyttelse.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.