Gutt og jente spiller ball i Somalia

Somalia

Plan har vært til stede i den delvis selvstyrte regionen Somaliland i Somalia siden 2019. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Somalia – glimt fra året som har gått

2 078

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

100 100

barn, ungdommer og unge voksne ble nådd med nødhjelp i den pågående sultkrisen

14 702

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Plan i Somalia har det siste året arbeidet med å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse, med spesielt fokus på kvinnehelse og mensen. Plan har også vært med å påvirke myndigheter i regionen Somaliland, som vedtok en ny lov om barns beskyttelse mot alle former for overgrep og omsorgssvikt. Plan i Somalia har også implementert akutte livreddende innsatser i flere regioner i landet, dette etter den kraftige tørken og sultkatastrofen. Dette innebærer blant annet økonomisk støtte, sørge for tilgang til rent vann og matsikkerhet, i tillegg til å sikre utdanning og barns beskyttelse.

Jente står fremfor jentetoaletter utendørs i Somalia

Flere jenter fullfører skolen

– Før hadde toalettene på skolen ingen dører og var ikke trygge. Nå har vi egne toaletter for jenter, som ikke er i nærheten av guttene, og som er trygge og sikre. Nå kan vi fritt bruke toalettene på skolen uten å være redde. Jeg er så glad for det. Nå går jeg på skolen når jeg har mensen, og jeg går ikke glipp av noen timer.

Hamda, 15 år 

Å vokse opp i Somalia

Få barn i Somalia får den starten på livet de har rett til, og altfor mange får aldri feiret sin femte fødselsdag. Fattigdom, konflikter og mangel på rent vann og mat er blant de vanligste årsakene til den høye barnedødeligheten. En sykdom som diaré er meget vanlig, og ofte dødelig for små barn hvis de ikke mottar behandling.

Barneekteskap er svært utbredt i Somalia. Altfor mange blir gravide mens de ennå selv er barn, samtidig som både barne- og mødredødeligheten i landet er høy. Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Somalia


Ekstrem tørke og mangel på mat

Somalia er et land som er meget utsatt for klimaforandringer. Tørken som hersker i Somalia og Afrikas horn i 2023, er den verste landet har opplevd på 40 år. 6,6 millioner mennesker står overfor akutt mangel på mat. Derfor jobber Plan med livreddende innsatser, gjennom for eksempel tilgang til rent vann og mat. Målet er å bekjempe sult, sykdom og tvungen forflytning som følge av tørken.

Kjønnsbasert vold og likestilling

Plan arbeider for å endre negative kjønnsnormer og bekjempe kjønnsbasert vold gjennom innovative programmer. "Champions of Change" er et eksempel på et prosjekt som gir unge jenter muligheten til å påvirke samfunnet, utfordre kjønnsstereotypiske holdninger og delta i påvirkningsplattformer.

Utdanning og beskyttelse av barns rettigheter

I Somalia fokuserer Plan på å sikre barns tilgang til god utdanning, spesielt i situasjoner med konflikt, tørke og pandemi. Vi samarbeider med lokale myndigheter og samfunn for å forbedre læringsforholdene, skaffe undervisningsmateriell, og for å øke bevissthet om barns rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. I Somalia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Somalia

Hovedstaden i Somalia er Mogadishu, og det bor 16 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er arabisk og somali. Valutaen er somalisk shilling, og islam er den vanligste religionen.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Somalia har 0,04 tonn CO2-utslipp per innbygger. Somalia:
0,04 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Somalia har 17% barneekteskap ved 15 års alder.
17 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Somalia har 36% barneekteskap ved 18 års alder.
36 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Somalia er på . plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Somalia har en alfabetisme på 41%.
41 %

Somalia er ikke med på FNs levekårsrangering.

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.