Den dominikanske republikk

Plan International har vært til stede i Den dominikanske republikk siden 1987 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Den dominikanske republikk bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Den dominikanske republikk

Hovedstad: Santo Domingo
Befolkning: 11 millioner
Offisielt språk: Spansk
Valuta: Dominikansk peso
Religion: Kristendommen er mest utbredt, med den romersk-katolske kirke som det største kirkesamfunnet. Andre religioner forekommer også.


Å vokse opp i Den dominikanske republikk

Barneekteskap er grovt brudd på barns rettigheter og et alvorlig problem i Den dominikanske republikk. I noen av områdene Plan arbeider gifter nesten halvparten av jentene seg før fylte 18 år, mens landsgjennomsnittet ligger på 36 prosent. Myndighetene har nå satt jenters rettigheter høyt på sin agenda og landet har fått en absolutt 18-årsgrense for ekteskap i sine lover. I tillegg er et bedre lovverk for å beskytte barn mot vold nå på plass, og det satses også for å heve kvaliteten i skolen.

Heldigvis ser man i flere områder at tidlig graviditet og fødsel går ned etter mange års arbeid, men mye arbeid står igjen for å endre kjønnsroller og holdninger knyttet opp mot jenters posisjon i samfunnet. Rettighetene til unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet står svakt, og det er vanskelig å kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Den dominikanske republikk
 

Unge i arbeid

Arbeidsledigheten blant unge i landet er en av de høyeste i regionen. Unge kvinner stiller ofte svakere i arbeidsmarkedet enn menn, derfor jobber vi spesielt for å styrke deres mulighet for lønnet arbeid. Økt økonomisk sikkerhet er også viktig i kampen mot likestilling. I Plans yrkesutdanningsprosjekter er en del av programmet rettet mot personlig utvikling og jenters rettigheter og vi samarbeider med lokale bedrifter for å legge til rette for lærlingsmuligheter og fremtidige ansettelser.

Kampen mot barneekteskap

Barneekteskap er svært utbredt i Den dominikanske republikk, selv om myndighetene har tatt viktige skritt for å forby denne praksisen. Landet troner på toppen av antall barneekteskap i regionen, og mange blir gravide i ung alder. En viktig og effektiv måte å sikre jenters rettigheter på er å tilrettelegge for at unges stemmer blir hørt. Plan inviterer derfor ungdom og deres nettverk til møter og løfter deres krav og prioriteringer inn i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter. Vi jobber for at helsetjenester, som tilgang på prevensjon og informasjon om kropp og seksualitet, skal være tilpasset og tilgjengelig for ungdom. Vi har også opplæringsprogram for ungdommer om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, slik at de skal kunne ta informerte valg om egen kropp og seksualitet.

Jenter i kriser og katastrofer

Den dominikanske republikk ligger svært utsatt til for naturkatastrofer, og matmangel og politisk og sosialt kaos fører til mange flyktninger fra nabolandet Haiti. I krise og konflikt opplever tenåringsjenter økt risiko for seksuell vold og barneekteskap. Plan i Den dominikanske republikk har derfor et tett samarbeid med Plan i Haiti, særlig nær grensen mellom de to landene, for å kunne tilby barn på flukt et psykososialt tilbud. Plan jobber også med kriseberedskap sammen med skoler for at elevene og lærerne skal være mest mulig forberedt hvis en naturkatastrofe inntreffer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Den dominikanske republikk er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Den dominikanske republikk – glimt fra året som har gått

Image
1 100

familier fikk pengestøtte for å kunne sørge for næringsrik mat til de aller yngste etter den ødeleggende orkanen Fiona.

Image
3 500

unge har deltatt i yrkesopplæring, og myndighetene skal nå utvide programmet.

Image
66

barnesenter med tilbud til de yngste barna, er nå i drift i samarbeid med lokale myndigheter.

I året som har gått har Plan fortsatt sitt arbeid mot barneekteskap i landet, både gjennom lokale ungdomsgrupper, skoler og foreldre, men også via vårt viktige samarbeid med myndighetene i landet. Vi har fortsatt vårt samarbeid med kommeriselle aktører gjennom vårt jobbskapingsprosjekt for at flere unge kvinner skal komme seg ut i arbeid, og dermed stå stødigere økonomisk. Vi har også jobbet med jenter, gutter og andre for å styrke ungdomsdeltakelse inn i prosesser som påvirker deres liv. Det er viktig å legge til rette for at ungdommer kan ta en aktiv rolle for å oppnå positive forandringer i sin hverdag.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.