• To små hus med palmetak på en strand rett ved havet
  På en strand helt sør ved grensen til Haiti Foto: Tine Wigernes
 • Jenter danser i gule tradisjonelle kjoler
  Tradisjonell dans Foto: Plan
 • En mann selger krabber
  Krabber til salgs! Foto: Plan
 • En lang strand med bølgende hav
  På Playa Rincón, nord på Samana Foto: Tine Wigernes
 • En jente spiller baseball
  Med seier i blikket Foto: Plan
 • Fire gutter står på en åskam og kikker utover et frodig landskap
  Gutter skuer utover det grønne landskapet Foto: Mary Matheson/Plan
 • En jente løsner vannkanner fra eselet utenfor familiens hjem
  Josefina laster av vannkanner utefor familiens hjem Foto: Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Den dominikanske republikk, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Den dominikanske republikk bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Den dominikanske republikk | Dette arbeider Plan med i Den dominikanske republikk | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Den dominikanske republikk

De aller fleste barn i Den dominikanske republikk får muligheten til å gå på skole, og nesten like mange som i Norge kan lese og skrive. Barna får også et relativt godt helsetilbud, og barnedødeligheten i landet er betydelig redusert de siste tiårene. Mange av barna har helt sikkert en lykkelig oppvekst der de kan klatre i palmer, drikke kokosmelk fra sugerør og leke bekymringsløst på en av de fantastiske paradisstrendene. Men livet er likevel ikke «en dans på roser» for alle barn i Den dominikanske republikk.

Vold i hjemmet er svært utbredt. Og når barn ofte er vitne til at moren deres blir mishandlet og banket opp blir hverdagen utrygg. Guttene og jentene lærer seg et destruktivt handlingsmønster, der de etter hvert tror «det skal være slik». Volden blir akseptert som en del av livet.

Barneekteskap er også svært utbredt i Den dominikanske republikk, selv om myndighetene har tatt viktige skritt for å forby denne praksisen. På landsbasis blir fire av ti jenter gift før de har fylt 18 år, ofte med en mann som er dobbelt så gammel. I fattige rurale strøk er det enda vanligere. Når en jente gifter seg i tenårene er det stor fare for at hun faller ut av skolen, at hun blir gravid altfor ung, at hun blir et offer for vold og seksuelle overgrep i hjemmet sitt og at hun blir fanget i en ond sirkel der hun aldri klarer å jobbe seg ut av fattigdommen og mannens kontroll.

Alternativ tekst

En bedre fremtid 

Som 12-åring ble Sarah forlatt av familien og de neste syv årene ble hun fysisk og seksuelt utnyttet. Alene i verden måtte hun finne en måte å livnære seg på. Det endte med bytte av seksuelle tjenester mot penger. Heldigvis ble den dystre hverdagen lysere. Sarah har nå fått hjelp gjennom Plans «Down to Zero» program som jobber med å gjøre gatene tryggere og rapportering og påvirkning mot seksuell vold.

Dette arbeider Plan med i Den dominikanske republikk

Bekjemper vold, overgrep mot og barneekteskap

I Den dominikanske republikk jobber vi tett med mennesker i lokalsamfunnene og samtidig på nasjonalt nivå for å bekjempe barneekteskap og vold mot kvinner og jenter. Vi bidrar også med opplysningsarbeid rundt seksuell helse og reproduktive rettigheter, slik at ungdom – spesielt jenter – blir bedre i stand til å ta egne informerte valg om når de skal har barn og hvem de ønsker å få barn med.

Vi jobber på alle plan med myndigheter, lokale ledere, foreldre, lærere og de unge selv for å utfordre mannssjåvinistiske holdninger ovenfor jenter. Og vi har etablert en rekke lokale nettverk der medlemmer får opplæring i å identifisere tilfeller av vold, menneskehandel og overgrep. Medlemmene støtter også overgrepsofre ved å hjelpe dem med å rapportere hendelsene til lokale myndigheter. Videre driver vi opplysningsarbeid via radio, sosiale medier, plakater og løpesedler slik at unge kvinner og jenter skal vite hvor de skal henvende seg til for å få  hjelp og trygghet.

Bedre forberedt på naturkatastrofer

Plan International jobber for å styrke lokalbefolkningens evne til å forebygge og takle kriser som orkaner, flom, jordskjelv og epidemier. Vi engasjerer spesielt ungdommer, slik at de selv bidrar til å skape varige adferdsendringer i lokalsamfunnene sine.

Riktig informasjon til riktig tid kan redde liv. Mange ungdommer bruker fritiden på å informere andre om varslingssystemer, evakueringsruter og trygge steder å oppholde seg om katastrofen skulle inntreffe. De bruker virkemidler som musikk, teater, utdanning og konkurranser for å nå ut til så mange som mulig.

Plan International er også blant de organisasjonene som rykker ut med nødhjelp til ofrene, spesielt sårbare barnefamilier, når en orkan eller andre naturkatastrofer rammer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Den dominikanske republikk er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Den dominikanske republikk

3 000 jenter har fått hygienepakker og opplæring i seksuell og reproduktiv helse.

5 000 små barn og foreldrene deres har fått oppfølging i helse, omsorg og ernæring.

1 700 familier har fått matkasser og økonomisk støtte under pandemien.

125 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Den dominikanske republikk

Levealder

Forventet levealder i Den dominikanske republikk, sammenlignet med Norge.

Den dom. rep.:

74 år

Norge:

82 år
I Den dominikanske republikk er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Den dominikanske republikk, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Den dominikanske republikk har en alfabetisme på 93%.

Den dominikanske republikk:

93%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Den dominikanske republikk, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Den dominikanske republikk er 8.282 dollar.

Den dominikanske republikk:

$8.282
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Den dominikanske republikk, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Den dominikanske republikk:

28 av 1000

Verden:

37 av 1000