hus og båt ved strandlinje i Den Dominikanske Republikk

Den dominikanske republikk

Plan International har vært til stede i Den dominikanske republikk siden 1987. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Den dominikanske republikk – glimt fra året som har gått

4 500

familier ble nådd med nødhjelps- og hygienepakker 

7 757

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap 

8 731

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

I året som har gått har Plan i Den dominikanske republikk fortsatt å kjenne på konsekvensene av den sosiale og politiske krisen som rammer nabolandet Haiti, samtidig som en betent grensekonflikt har sendt mer enn 100 000 haitiere i retur til Haiti. Sammen med Plan i Haiti responderer vi på en enorm matvarekrise som har rammet Haiti over lang tid. Vi har samtidig fortsatt vårt samarbeid med kommersielle aktører gjennom vårt jobbskapingsprosjekt for at flere unge kvinner skal komme seg ut i arbeid, og dermed stå stødigere økonomisk. Vi har også jobbet med jenter, gutter og andre for å styrke ungdomsdeltakelse inn i prosesser som påvirker deres liv. Voldsomme regnskyll rammet deler av Den dominikanske republikk høsten 2023, og Plan responderte med pengestøtte, skolemateriell og nødhjelps- og hygienepakker.

Jente fra Den dominikanske republikk deltar i lederskapssprosjekt

Kampen må fortsette

Melany har lenge vært involvert i Plans rettighetsarbeid for barn og unge. Nå deltar hun i Plans Crecer Contenta-prosjekt. Her bygger unge jenter finansielle ferdigheter, samtidig som de lærer om ungdomshelse og sine rettigheter. 

– Jeg heter Melany. I 2020 ble jeg, gjennom Plans globale Girls Takeover-initiativ, den første kvinnelige presidenten i Den dominikanske republikk – den gangen bare for en dag. Året etter ble loven som forbyr barneekteskap innført i landet vårt. En lov jeg tror jeg, og andre ungdommer bidro til å komme på plass. Fortsatt giftes jenter bort, men mange uformelt. Det gjør at de er usynlige i statistikken, så kampen må fortsette. 

Melany, 13 år

Å vokse opp i Den dominikanske republikk

Barneekteskap er grovt brudd på barns rettigheter og et alvorlig problem i Den dominikanske republikk. I noen av områdene Plan arbeider gifter nesten halvparten av jentene seg før fylte 18 år, mens landsgjennomsnittet ligger på 31 prosent. Myndighetene har nå satt jenters rettigheter høyt på sin agenda og landet har fått en absolutt 18-årsgrense for ekteskap i sine lover. I tillegg er et bedre lovverk for å beskytte barn mot vold nå på plass, og det satses også for å heve kvaliteten i skolen.

Heldigvis ser man i flere områder at tidlig graviditet og fødsel går ned etter mange års arbeid, men mye arbeid står igjen for å endre kjønnsroller og holdninger knyttet opp mot jenters posisjon i samfunnet. Rettighetene til unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet står svakt, og det er vanskelig å kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Den dominikanske republikk
 

Unge i arbeid

Arbeidsledigheten blant unge i landet er en av de høyeste i regionen. Unge kvinner stiller ofte svakere i arbeidsmarkedet enn menn, derfor jobber vi spesielt for å styrke deres mulighet for lønnet arbeid. Økt økonomisk sikkerhet er også viktig i kampen mot likestilling. I Plans yrkesutdanningsprosjekter er en del av programmet rettet mot personlig utvikling og jenters rettigheter og vi samarbeider med lokale bedrifter for å legge til rette for lærlingsmuligheter og fremtidige ansettelser.

Kampen mot barneekteskap

Barneekteskap er svært utbredt i Den dominikanske republikk, selv om myndighetene har tatt viktige skritt for å forby denne praksisen. Landet troner på toppen av antall barneekteskap i regionen, og mange blir gravide i ung alder. En viktig og effektiv måte å sikre jenters rettigheter på er å tilrettelegge for at unges stemmer blir hørt. Plan inviterer derfor ungdom og deres nettverk til møter og løfter deres krav og prioriteringer inn i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter. Vi jobber for at helsetjenester, som tilgang på prevensjon og informasjon om kropp og seksualitet, skal være tilpasset og tilgjengelig for ungdom. Vi har også opplæringsprogram for ungdommer om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, slik at de skal kunne ta informerte valg om egen kropp og seksualitet.

Jenter i kriser og katastrofer

Den dominikanske republikk ligger svært utsatt til for naturkatastrofer, og matmangel og politisk og sosialt kaos fører til mange flyktninger fra nabolandet Haiti. I krise og konflikt opplever tenåringsjenter økt risiko for seksuell vold og barneekteskap. Plan i Den dominikanske republikk har derfor et tett samarbeid med Plan i Haiti, særlig nær grensen mellom de to landene, for å kunne tilby barn på flukt et psykososialt tilbud. Plan jobber også med kriseberedskap sammen med skoler for at elevene og lærerne skal være mest mulig forberedt hvis en naturkatastrofe inntreffer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Den dominikanske republikk er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Den dominikanske republikk

Hovedstaden i Den dominikanske republikk er Santo Domingo. Det bor 11 millioner mennesker i landet, det offisielle språket er spansk, og valutaen er dominikansk peso. Den mest utbredte religionen i landet er kristendommen, med den romersk-katolske kirke som det største kirkesamfunnet. Andre religioner forekommer også.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Den dom. rep. har 2,50 tonn CO2-utslipp per innbygger. Den dom. rep.:
2,50 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Den dom. rep. har 12% barneekteskap ved 15 års alder.
12 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Den dom. rep. har 36% barneekteskap ved 18 års alder.
36 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Den dom. rep. er på 80. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
80 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Den dom. rep. har en alfabetisme på 95%.
95 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.