Jenter får utdanning i Kamodsja
Jenter får utdanning i Kamodsja

Pengene kommer frem

Plan jobber for å styrke barns rettigheter, med særlig fokus på jenter. Vi gjør dette gjennom nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid. Når du gir penger til oss, bidrar du til å forbedre livene til dem som trenger det mest.
 

Når samfunnet bryter sammen, økonomien kollapser og skoler stenger, er det jenter som rammes hardest. Vi har som mål å forbedre livene til 200 millioner jenter i løpet av de neste fem årene. Dette inkluderer prosjekter innen helse, utdanning, beskyttelse mot vold og barns medvirkning i beslutninger som angår dem.

Midlene bidrar også til å styrke vårt nødhjelpsarbeid, slik at vi kan hjelpe flere mennesker som er rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden.

Nødhjelp i Etiopia
Nødhjelp i Etiopia

Dette fikk vi til i 2023

Vi nådde 41,6 millioner barn, hvorav 22,2 millioner er jenter. 

Vi sørget for bedre tilgang til utdanning for 4,3 millioner jenter.

Vi bedret seksuell og reproduktiv helse for 4,4 millioner jenter.

22,4 millioner mottok nødhjelp. Hvorav 5,2 millioner var jenter.

Plan sørget for bedre tilgang til utdanning for 4,3 millioner jenter.

Hvor kommer pengene fra?

Arbeidet vårt finansieres av private givere, Norad, Utenriksdepartementet og næringslivspartnere.

Våre fokusområder er: 

Fordeling av inntekter i 2023

  • 78 prosent gikk direkte til arbeidet vårt for jenters rettigheter.
  • 17 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid i Norge.
  • 5 prosent gikk til administrasjon i Norge.

Årsregnskap 2023 (pdf)

Image
Ikon: Pil.
Her jobber vi

Vi er til stede i over 80 land og driver prosjekter i 67 300 lokalsamfunn verden over. Her jobber vi over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt når krisen rammer.

Verdenskart som viser hvor Plan jobber
Verdenskart som viser hvor Plan jobber

Ditt bidrag gjør en forskjell

Sammen med deg kan vi bedre livene til barn og unge og styrke jenters rettigheter, slik at de får en bedre fremtid. Les mer om hvordan du kan bidra her. 

Chili snudde livet på hodet

Image
Ikon: pil.

Chili snudde livet på hodet

Venninnene Brenda og Anna forvandlet livene sine ved å dyrke chili i Uganda. Gjennom Plan Internationals prosjekt "A Working Future" har de oppnådd økonomisk selvstendighet og forbedret levekårene for seg selv og familiene sine.
 

Les historien

Image

Plan International Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen. Det gir giverne en sikkerhet for at vi følger regler for regnskap, etiske retningslinjer for innsamling og underlegger oss ekstern kontroll.