• En bit av den kinesiske mur
  En bit av den kinesiske mur Foto: Hege Sterud
 • To små gutter mater familiens griser med blader
  To gutter mater familiens griser i Chaijiapan Foto: Qin Peiyin
 • En del av et OL-anlegg med høyhus i bakgrunnen
  Utenfor et Ol-anlegg Foto: Hege Sterud
 • Flomvannet fosser gjennom en liten landsby
  Mye regn kan føre til flommer som dette Foto: Plan
 • En jente bruker et børtre til å hente vann
  En jente på vei for å hente vann Foto: Plan
 • Fem skoleelever med tradisjonell drakt fra Guangnan-regionen
  Førskoleelever fra Guangnan-regionen. Foto: Plan International
 • To gutter sykler sammen på en sykkel
  To gutter på vei hjem fra skolen Foto: Connelly La Mar
 • Innhøsting på et jorde
  Tid for innhøsting. Foto: Connelly La Mar/Plan
 • Skolemat serveres i kantina på en skole
  Maten er klar! Foto: Tian Bo/Plan
 • Tre, smilende bestevenninner i Guangnan-regionen
  Tre bestevenninner i Guangnan. Foto: Tian Bo/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Kina, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Kina bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Kina | Dette arbeider Plan med i Kina | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Kina

Å være barn i Kina er ikke alltid enkelt, selv ikke for dem som vokser opp under gode materielle kår i store moderne byer. Barneoppdragelsen er ofte preget av beinhard disiplin og lite lek. 

Det bor mer enn 270 millioner barn i Kina. Mer enn 100 millioner av disse barna befinner seg i en sårbar situasjon. Mange barn blir forlatt av sine foreldre i flere måneder og år av gangen, fordi foreldrene er tvunget til å jobbe i en helt annen del av landet, for eksempel som sesongarbeidere i jordbruket. Andre er barn er selv migranter sammen med sine foreldre, fordrevet på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer, eller vanskelige kår der de kommer fra.

Blant migrantbarna og mange av de som vokser opp på landsbygda er feilernæring utbredt. Mange av de enslige barna bor på internatskoler som ofte er i dårlig forfatning. 

Alternativ tekst

Flere jenter inn i teknologien

Mange jenter i Kina vokser opp med en forestilling om at kvinner er hjemme med husstell og menn er de som jobber. For Xi (12) var dette tilfellet. Men når Plan besøkte skolen hennes og introduserte henne for vår "jenter i tech" klubb, fikk hun et annet syn på det. — Jeg er nå interessert i ting som folk tror at bare gutter liker, sier Xi.

Dette arbeider Plan med i Kina 

Bedre rustet til voksenlivet

Lærerne har en viktig rolle som omsorgspersoner for barn som sliter med ensomhet, usikkerhet og vonde følelser etter å ha blitt forlatt. Pedagogisk opplæring av lærere, men også foreldre, besteforeldre og andre omsorgspersoner er viktig for å sikre at barna er trygge og for å sørge for riktig ernæring, god helse og tidlig psyko-sosial utvikling. En viktig del av dette er å bidra til holdningsendringer, slik gutter og jenter blir behandlet likt.

Plan International jobber for at sårbare barn som lever uten foreldrene eller av ulike grunner er i en ustabil situasjon skal få den utdanningen og beskyttelsen de har rett på. Gjennom samarbeid med myndighetene og en rekke lokale organisasjoner bidrar vi til at barna blir tatt godt hånd om av kvalifiserte omsorgspersoner, at de får bygget opp en god selvtillit og følelse av egenverd – og at de etter hvert blir bedre rustet til voksenlivet.

Når barna etter hvert blir eldre er vi opptatt av at de unge – spesielt jentene – skal få relevant yrkesopplæring og jobbmuligheter – enten på en arbeidsplass med anstendig lønn og arbeidsvilkår, eller som entreprenører som starter opp egne små bedrifter. Her samarbeider vi tett med næringslivet, samt relevante skoler og utdanningsinstitusjoner.

Alternativ til vold

Fysisk avstraffelse er forbudt på kinesiske skoler, men praksisen er fortsatt utbredt. Vold mot barn er svært ødeleggende og truer barns rett til overlevelse, utvikling og deltagelse i samfunnet.

Plan International arbeider for å få misbruket ut av klasserommet, og lærer opp lærere til å møte vanskelig oppførsel med rådgivning i stedet for vold. Vi driver også sommerleirer og klubber hvor vi hjelper barn med å finne ut hvordan de kan beskytte seg selv, snakke om misbruk, og lære dem om barns rettigheter. Vi arbeider også med opplysningsarbeid blant foreldre om alternativer til fysisk avstraffelse for å disiplinere barna.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kina er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Kina

22 000 elever har deltatt i leseopplæring.

24 000 ungdommer har fått arbeidstrening og yrkesopplæring.

34 000 barn har fått tilgang til barnehage og førskoletilbud.

130 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Kina

Levealder

Forventet levealder i Kina, sammenlignet med Norge.

Kina:

77 år

Norge:

82 år
I Kina er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kina, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Kina har en alfabetisme på 96%.

Kina:

96%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kina, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kina er 10.262 dollar.

Kina:

$10.262
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kina, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Kina:

8 av 1000

Verden:

37 av 1000