Varsling om kritikkverdige forhold i Plan International Norge

Plan International Norge er en rettighetsorganisasjon med nulltoleranse for korrupsjon, seksuell trakassering, overgrep, diskriminering, mobbing, og andre former for uetisk eller ulovlig adferd.

 

Illustrasjon av en snakkeboble

Vi oppfordrer alle som er vitne til eller har mistanke om kritikkverdige forhold til å varsle oss, slik at vi kan følge opp med riktige tiltak.

Varsle her

Hva er varsling?

Varsling er å rapportere om forhold eller atferd som kan være uetisk, ulovlig eller utgjøre brudd på Plan International Norges egne rutiner og retningslinjer.

Image
Ikon: Pil.

Ulike måter å varsle til oss på

Normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og resultater for alle involverte parter, men varsling kan også gjøres anonymt. Identiteten til varsleren vil alltid være fortrolig informasjon. Hvis åpen varsling ikke er mulig, oppfordres varsleren til å gi en så fyldig skriftlig beskrivelse av situasjonen som mulig.

Hva skjer når du varsler?

Når du varsler, vil meldingen din bli mottatt og bekreftet så raskt som mulig. Den vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å rette opp i kritikkverdige forhold. Du vil få tilbakemelding om sakens utfall.

Er det trygt å varsle?

Plan International Norge ivaretar den som varsler og den det varsles om, men vi har et særlig ansvar for å beskytte de som varsler om uønskede forhold.

Image

Etiske retningslinjer og andre relevante dokumenter

Ved å følge disse retningslinjene sikrer vi at varsling håndteres på en rettferdig, respektfull og effektiv måte. Varsling om kritikkverdige forhold gir oss mulighet til å forbedre oss som organisasjon og bidrar til et trygt møte med Plan.