bangladesh

Plan International har vært til stede i Bangladesh siden 1992 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Bangladesh bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Bangladesh

Hovedstad: Dhaka
Befolkning: 166 millioner
Offisielt språk: Bengali
Valuta: Bangladeshisk taka
Religion: Islam er den vanligste religionen i Bangladesh. Hinduisme er den nest vanligste, men andre religioner forekommer


Å vokse opp i Bangladesh

De fleste barn som blir født i Bangladesh i dag får en mye sunnere start på livet enn for noen år siden, og sjansen for at de kan feire sin femte fødselsdag er mye større enn før. Barnedødeligheten i landet er redusert kraftig siden 90-tallet og levealderen har økt.

Nesten alle barn i Bangladesh går på skole, både gutter og jenter og andre. På papiret har myndighetene i Bangladesh signert og lovet å oppfylle barns rettigheter, både når det gjelder utdanning, helse, beskyttelse og retten til å si sin mening. Likevel er det mange barn som blir diskriminert, utestengt og aldri hørt. Det kan være fordi de bor langt ute på landsbygda eller i et slumområde i en by, at de har en funksjonsnedsettelse eller tilhører en etnisk minoritetsgruppe – eller rett og slett fordi de er jenter.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Bangladesh


Forhindre barneekteskap

Bangladesh er det landet i Asia der barneekteskap forekommer aller hyppigst. Tradisjoner trosser lovforbud. Fattigdom er også en av årsakene til at alt for mange jenter må gifte seg og får barn altfor unge. Plan har bidratt til å utarbeide en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap. I tillegg jobber vi for holdningsendring og økt kunnskap om jenters rettigheter. Vi støtter lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap. Og vi jobber med å bygge opp selvtilliten og styrken til jentene selv, slik at de skal tørre å ta egne valg i livet, for fremtiden og egen kropp.

Jobbskaping for unge

Plan i Bangladesh bidrar til å bygge opp relevant kompetanse blant ekskluderte og sårbare ungdommer i landet – med særlig fokus på unge kvinner. Vi legger også vekt på å gi informasjon om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet og karriereveiledning, slik at de unge peiler seg inn mot et yrke de vil ha en sjanse for å lykkes i. Og vi hjelper dem til å få bedre kommunikasjonsferdigheter, fordi det er en viktig egenskap nesten uansett hvilken jobb du søker på.

Barns beskyttelse

Vi jobber for å beskytte alle barn, og ikke minst de aller mest marginaliserte. Vi ønsker at alle unge skal bli sterkere og bedre rustet til å ta grep om egen fremtid og at de skal bli aktive bidragsytere i samfunnet, både i arbeidslivet og når det gjelder å takle ødeleggende klimaendringer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Bangladesh er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Bangladesh – glimt fra året som har gått

Image
25 357

unge har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Image
8 953

barn og unge har fått støtte til å fortsette skolegang.

Image
6 560

unge har fått opplæring i livsmestring og arbeidstrening.

Det siste året har Plan i Bangladesh fortsatt kampen mot barneekteskap og tenåringsgraviditeter. Vi engasjerer både jenter og gutter og andre i å skape likestilte samfunn, og ser positive ringvirkninger i landsbyene vi arbeider i. Vi har hjulpet tusenvis av barn som falt ut av skolesystemet under pandemien tilbake på skolebenken, og støtter lærere for å øke kvaliteten i undervisningen. I prosjektene våre har vi også gjennomgående fokus på å takle klimaendringer og naturkatastrofer, noe som er en enorm utfordring i Bangladesh.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.