Jenter går gjennom rapsåker i Bangladesh

bangladesh

Plan International har vært til stede i Bangladesh siden 1992. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Bangladesh – glimt fra året som har gått

120 000

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

30 700

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap

24 000

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap

I Bangladesh står kampen mot barneekteskap og tenåringsgraviditeter høyt på agendaen til Plan. Vi engasjerer både jenter og gutter og andre i å skape likestilte samfunn, og ser positive ringvirkninger i landsbyene vi arbeider i. I fjor nådde vi blant annet 131 300 barn gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Vi støtter lærere for å øke kvaliteten i undervisningen, og har tilbud om opplæring i yrkesfag og entreprenørskap for ungdommer og unge voksne. I prosjektene våre har vi også gjennomgående fokus på å håndtere klimaendringer og naturkatastrofer som er enorme utfordringer i Bangladesh.

Jente fra Bangladesh

Jenter i sjefsstolen

– Da jeg var 12 år, lærte jeg hvordan Plan jobber med barn og unge for å fremme deres rettigheter. Plan-prosjektet jeg liker best, er Girls Take Over. I fjor tok jeg over som ambassadør for Norges ambassade i Dhaka for en dag. Jeg ble mer selvsikker og er nå et forbilde for mange jenter. Jeg fortsetter å studere for å få en bedre fremtid og jeg er jeg medlem av Plans ungdomspanel. Jeg håper å bli en motiverende foredragsholder i fremtiden.

Baishakhi, 19 år

Å vokse opp i Bangladesh

De fleste barn som blir født i Bangladesh i dag får en mye sunnere start på livet enn for noen år siden, og sjansen for at de kan feire sin femte fødselsdag er mye større enn før. Barnedødeligheten i landet er redusert kraftig siden 90-tallet og levealderen har økt.

Nesten alle barn i Bangladesh går på skole, både gutter og jenter og andre. På papiret har myndighetene i Bangladesh signert og lovet å oppfylle barns rettigheter, både når det gjelder utdanning, helse, beskyttelse og retten til å si sin mening. Likevel er det mange barn som blir diskriminert, utestengt og aldri hørt. Det kan være fordi de bor langt ute på landsbygda eller i et slumområde i en by, at de har en funksjonsnedsettelse eller tilhører en etnisk minoritetsgruppe – eller rett og slett fordi de er jenter.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Bangladesh


Forhindre barneekteskap

Bangladesh er det landet i Asia der barneekteskap forekommer aller hyppigst. Tradisjoner trosser lovforbud. Fattigdom er også en av årsakene til at alt for mange jenter må gifte seg og får barn altfor unge. Plan har bidratt til å utarbeide en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap. I tillegg jobber vi for holdningsendring og økt kunnskap om jenters rettigheter. Vi støtter lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap. Og vi jobber med å bygge opp selvtilliten og styrken til jentene selv, slik at de skal tørre å ta egne valg i livet, for fremtiden og egen kropp.

Jobbskaping for unge

Plan i Bangladesh bidrar til å bygge opp relevant kompetanse blant ekskluderte og sårbare ungdommer i landet – med særlig fokus på unge kvinner. Vi legger også vekt på å gi informasjon om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet og karriereveiledning, slik at de unge peiler seg inn mot et yrke de vil ha en sjanse for å lykkes i. Og vi hjelper dem til å få bedre kommunikasjonsferdigheter, fordi det er en viktig egenskap nesten uansett hvilken jobb du søker på.

Barns beskyttelse

Vi jobber for å beskytte alle barn, og ikke minst de aller mest marginaliserte. Vi ønsker at alle unge skal bli sterkere og bedre rustet til å ta grep om egen fremtid og at de skal bli aktive bidragsytere i samfunnet, både i arbeidslivet og når det gjelder å takle ødeleggende klimaendringer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Bangladesh er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Bangladesh

Hovedstaden i Bangladesh er Dhaka. Det bor 166 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er bengali. Valutaen er bangladeshisk taka. Den vanligste religionen i Bangladesh er islam. Hinduisme er den nest vanligste, men andre religioner forekommer

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Bangladesh har 0,55 tonn CO2-utslipp per innbygger. Bangladesh:
0,55 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Bangladesh har 22% barneekteskap ved 15 års alder.
22 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Bangladesh har 59% barneekteskap ved 18 års alder.
59 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Bangladesh er på 129. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
129 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Bangladesh har en alfabetisme på 75%.
75 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.