• Rismarker i Bangladesh
  Rismarker i Bangladesh Foto: Emily Packer/Plan
 • Burigangaelven i Dhaka
  Burigangaelven i Dhaka Foto: Richard Wainwright
 • To gutter går bortover en toglinje utenfor Dahka
  To venner vandrer langs toglinjene Foto: Mary Matheson/Plan
 • Skolebygg
  Skolebygg Foto: Plan
 • Tre jenter spiller fotball
  Fotballjenter. Foto: AFM Shamsuzzaman/Plan
 • en jente går over en gresslette utenfor Dhaka
  En jente på vei inn til Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker
  En ku og noen geiter gresser ved en rapsåker Foto: Somchai Khamkeaw/Plan
 • Utsikt over hustakene i slummen i Dhaka
  Slummen Mirpur i Dhaka Foto: Ruth Catsburg/Plan
 • Skolejenter løper med skolebøkene i hendene
  Skoleglade jenter. Foto: Saikat Mojumder/Plan
 • Rickshaws på rad og rekke
  Rickshaws er en populær form for transport i Dhaka Foto: Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Bangladesh, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Bangladesh bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Bangladesh | Dette arbeider Plan med i Bangladesh | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Bangladesh

De fleste barn som blir født i Bangladesh i dag får en mye sunnere start på livet enn for noen år siden, og sjansen for at de kan feire sin femte fødselsdag er mye større enn før. Barnedødeligheten i landet er redusert med hele 60 prosent de siste femten årene, og forventet levealder har økt med 10 år.

Nesten alle barn i Bangladesh går på skole, både gutter og jenter. På papiret har myndighetene i Bangladesh signert og lovet å oppfylle barns rettigheter, både når det gjelder utdanning, helse, beskyttelse og retten til å si sin mening. Likevel er det mange barn som blir diskriminert, utestengt og aldri hørt. Det kan være fordi de bor langt ute på landsbygda eller i et slumområde i en by, at de har en funksjonsnedsettelse eller tilhører en etnisk minoritetsgruppe – eller rett og slett fordi de er jenter.

Alternativ tekst

Barna er fremtiden

— Barna er fremtiden og vi kan bygge en ny verden, sier Sazeda (16). Hun har vært medlem av Plans ungdomsgruppe i Bangladesh siden hun var 10 år. Her har hun lært og diskutert mye om barns rettigheter, og om problemer som landsbybarna møter på, for eksempel barneekteskap. Til tross for god fremgang, er Bangladesh fremdeles et av de landene i verden med aller høyest forekomst av barneekteskap.

Dette arbeider Plan med i Bangladesh


Forhindre barneekteskap 

Bangladesh er det landet i Asia der barneekteskap forekommer aller hyppigst. Tradisjoner trosser lovforbud. Fattigdom er også en av årsakene til at alt for mange jenter må gifte seg og får barn altfor unge.

Plan har bidratt til å skissere en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap. I tillegg er vi tilstede i mange av de mest sårbare lokalsamfunnene for å bidra til holdningsendring og øke kunnskapen om jenters rettigheter. Vi støtter lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap. Og vi jobber med å bygge opp selvtilliten og styrken til jentene selv, slik at de skal tørre å ta egne valg om livet, fremtiden og egen kropp.

Jobbskaping for unge

For at unge mennesker skal kunne ta del i utviklingen og ta kontroll over eget liv er det avgjørende at de øyner mulighetene for å skaffe seg en jobb med verdige arbeids- og lønnsforhold.

Plan i Bangladesh bidrar til å bygge opp relevant kompetanse blant de mest ekskluderte og sårbare ungdommene i landet – med spesielt fokus på unge kvinner. Vi legger også vekt på å gi informasjon om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet og karriereveiledning, slik at de unge peiler seg inn mot et yrke de vil ha en sjanse for å lykkes i. Og vi hjelper dem til å bli bedre til å kommunisere, fordi det er viktig egenskap nesten uansett hvilken jobb du søker på.

Ingen skal utelates

«Leave no one behind» er det store slagordet i FNs bærekraftsmål. Dette er også vårt slagord i Bangladesh. Selv om landets økonomi går så det suser, er det fortsatt mange titalls millioner som sliter på grunn av fattigdom, diskriminering, arbeidsledighet og/eller konsekvensene av klimaendringer.

Vi jobber for å beskytte alle barn, også de aller mest marginaliserte. Vi ønsker at alle unge skal bli sterkere og bedre rustet til å ta grep om egen fremtid og at de skal bli aktive bidragsytere i samfunnet, både i arbeidslivet og når det gjelder å takle ødeleggende klimaendringer.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Bangladesh er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Bangladesh

2,2 millioner barn og voksne har deltatt i prosjekter for å beskytte barn.

65 000 familier har fått økonomisk støtte under pandemien.

20 000 ungdommer har deltatt i opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

8 443 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Bangladesh

Levealder

Forventet levealder i Bangladesh, sammenlignet med Norge.

Bangladesh:

72 år

Norge:

82 år
I Bangladesh er forventet levealder 10 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Bangladesh har en alfabetisme på 74%.

Bangladesh:

74%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Bangladesh er 1.856 dollar.

Bangladesh:

$1.856
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Bangladesh, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Bangladesh:

31 av 1000

Verden:

37 av 1000