• Kvinner i tradisjonelle klær danser
  Tradisjonelle dansere i Llaquepata i Cusco Foto: Daniel Silva/Plan
 • Machu Picchu
  Fascinerende Machu Picchu Foto: Plan
 • Utsikt over Cusco
  Utsikt over Cusco Foto: Vania Milanovitch
 • To jenter renser ris på bakken
  Jenter jobber med å rense ris i Valle Sagrado i Andesfjellene Foto: Pasquale Caprile/Plan
 • En lama
  En lama tar seg en spisepause i Machu Picchu Foto: Pasquale Caprile/Plan
 • En jente klatrer i et tre
  Høyt henger de, og blide er de! Foto: Bruno Takahashi Araujo
 • En mann kjører en vofn trukket av et esel
  En mann bruker eselet sitt til å frakte høy Foto: Dulcey Bower/Plan
 • Kvinner og barn vasker klær i elven
  Klesvask langs elvebredden Foto: Daniel Silva/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Peru, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Peru bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Peru  | Dette arbeider Plan med i Peru  | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Peru

Mannssjåvinisme og kjønnsstereotypier opprettholdes av både fedre og mødre i Peru. Derfor er det stor forskjell på om du vokser opp som jente eller gutt. Jentene lærer tidlig at de skal oppføre seg underdanig og at deres plass er i hjemmet. De fleste jenter begynner på skolen, men mange slutter i tenårene fordi de blir gravide eller gifter seg unge.

Det er også stor forskjell på om du vokser opp blant eliten i byene eller på landsbygda, i fjellene eller i regnskogen. Mye feilernæring og sykdom skyldes ofte mangel på tilgang til rent vann og sanitæranlegg. Det skyldes også mangel på utdanning og kunnskap om ernæring og hygiene blant unge foreldre.

I tillegg er barn som vokser opp i Peru svært sårbare overfor klimaendringer og naturkatastrofer som tørke, flom, jordskred og ekstreme regnskyll.

Alternativ tekst

Unge ut i jobb

— Jeg har alltid elsket biler, sier Edith (16). Med hjelp fra Plan utdanner hun seg til å bli bilmekaniker gjennom vårt «Changing Schemes» program. Prosjektet fokuserer på å få flere unge ut i jobb, spesielt jenter.

Dette arbeider Plan med i Peru

Styrker likestillingen

Jenter og unge kvinner på landsbygda og i urbane slumområder er de aller mest sårbare i Peru. De hare ofte færre utdanningsmuligheter og mindre tilgang på ressurser. Jenter blir gravide, slutter skolen tidlig, har begrenset tilgang til inntektsgivende arbeid, og er ofte utsatt for seksuell vold.

Derfor jobber Plan International med å styrke jenters stilling gjennom bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnene. Vi jobber med å gi unge jenter mer kunnskap om sine rettigheter, og mer styrke og selvtillit til å fullføre skolegangen og følge sine drømmer. Samtidig jobber vi med unge gutter for at de skal få mer sunne og positive maskuline idealer. Vi driver også påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter.

Bedre rustet mot klimaendringer

Peru er blant de tre landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer og naturkatastrofer. Mange har lite kunnskap om eller ressurser til å beskytte seg mot og hådtere kriser og katastrofer.

Plan International jobber med å hjelpe barn i krise. Vi jobber med myndighetene i landet for å bygge deres kapasitet til å håndtere naturkatastrofer. Vi fokuserer på barns beskyttelse, psykososial støtte og viktigheten av at barn i krisesituasjoner fortsatt får mulighet til utdanning.

En god start på livet

For å få en god start på livet og gode fremtidsutsikter, så trenger barn riktig ernæring og oppfølging. Barn har rett til en skolegang, og de har rett til god helse. De trenger også trygghet og troen på seg selv og sin fremtid.

Plan International jobber derfor med å støtte barn gjennom hele oppveksten. Vi jobber med både utdanning og jobbskaping. Vi legger også vekt på entreprenørskap for unge kvinner, slik at jenter blir bedre rustet til å ta kontroll over eget liv og egen fremtid.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Peru er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Peru

3 000 familier har fått opplæring i likestilling og god omsorg for barn.

14 500 barn og unge voksne har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

145 000 mennesker har fått nødhjelp under pandemien som har rammet landet hardt.

422 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Peru

Levealder

Forventet levealder i Peru, sammenlignet med Norge.

Peru:

76 år

Norge:

82 år
I Peru er forventet levealder 6 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Peru har en alfabetisme på 94%.

Peru:

94%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Peru er 6.978 dollar.

Peru:

$6.978
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Peru:

13 av 1000

Verden:

37 av 1000