Kvinne med lama Sacred Valley i det Andinske høylandet i Peru

Peru

Plan International har vært til stede i Peru siden 1994. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Peru – glimt fra året som har gått

Ikon for beskyttelseavbarn

7 175

barn ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep 

Ikon. Unges medvirkning og lederskap

8 212

ungdommer har deltatt i prosjekter for å styrke unges deltakelse og lederskap 

Yrkesopplæring og entreprenørskap SOYEE

5 844

ungdommer og unge voksne har fått opplæring i yrkesfag og entreprenørskap 

Syklonen Yaku slo hardt inn over kysten av Peru i året som var. Den førte til store oversvømmelser og jordskred og over en halv million mennesker ble rammet. Plan bidro med nødhjelp som mat, rent vann og hygienepakker. Vi jobbet også med barn og unge sammen med foreldrene deres for å forebygge vold, som ofte øker i kriser og katastrofer. Spesielt jenter er ekstra sårbare når tryggheten forsvinner. Vi har samtidig fortsatt vårt arbeid med Champions of Change, hvor undervisningen utfordrer inkorporerte maktrelasjoner og kjønnsroller, og bygger selvtillit hos de unge deltakerne. Sammen kjemper gutter, jenter og andre for likestilling i sine lokalsamfunn. 

Jente fra Peru viser Girls get equal-tegnet

Gøy med konkurranser og læring

–  Jeg har lyst til å bli sanger og spille gitar, og male. Mamma vil jeg skal studere arkitektur fordi jeg elsker å tegne planer og modeller. Dessuten elsker jeg matte. Aktiviteten jeg har vært med på som har vært mest gøy, er Plan Cup, fordi det ble arrangert konkurranser, og vi lærte om temaer som sparing og likestilling mellom menn og kvinner. Vi kan alle få til det vi vil.

Charis, 11 år

Å vokse opp i Peru

Til tross for økonomisk vekst, har Peru opplevd en ustabil og vanskelig politisk situasjon og økt polarisering over flere år. Barn som vokser opp i Peru er svært sårbare overfor klimaendringer og naturkatastrofer som tørke, flom, jordskred og ekstreme regnskyll, samtidig er det stor forskjell på om du vokser opp i byen eller på landet.

Problemet med familievold er verdensomspennende og også et stort problem i Peru. Machoistiske holdninger er utbredt og mange jenter opplever diskriminering og vold. Plan har fortsatt vår opplysningsarbeid for å gi barn og unge tilgang til alderstilpasset informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dessverre møter vi motstand fra konservative krefter som ikke ønsker at vi skal jobbe for viktige temaer som seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og jenters rett til å bestemme over egen kropp. 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Peru
 

Unge i arbeid

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Dessverre er det altfor mange unge i Peru som står uten arbeid. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Plan har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet yrkesopplæringsprogrammer og arbeidstrening for unge kvinner. Målet er at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet. Vi samarbeider med industriselskaper for teknisk trening og relevant arbeidserfaring.

Jenter i krise

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang. Som følge av den store flyktningstrømmen fra Venezuela, er det nå 1,5 million flyktninger fra Venezuela i landet. Barn er spesielt sårbare på flukt og Plan har iverksatt programmer rettet mot barns beskyttelse. Vi setter blant annet opp trygge soner hvor lek og læring kombineres med fokus på psykisk helse.

Jenters rettigheter

Jenter og unge kvinner på landsbygda og i urbane slumområder er av de mest sårbare i Peru. Jenter som blir gravide slutter på skolen tidlig og har begrenset tilgang til inntektsgivende arbeid. Plan jobber med å styrke jenters stilling gjennom bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnene. Vi jobber med å gi unge jenter mer kunnskap om sine rettigheter, og mer styrke og selvtillit til å fullføre skolegangen og følge sine drømmer. Samtidig jobber vi med unge gutter for at de skal få mer sunne og positive maskuline idealer. Vi driver også påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Peru er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Peru

Hovedstaden i Peru er Lima, og det bor 32,2 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er spansk, quechua og aymara. Valutaen er peruansk nuevo sol, og den vanligste religionen er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Peru har 1,73 tonn CO2-utslipp per innbygger. Peru:
1,73 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Peru har 3% barneekteskap ved 15 års alder.
3 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Peru har 17% barneekteskap ved 18 års alder.
17 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Peru er på 84. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
84 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Peru har en alfabetisme på 94%.
94 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.