Kvinne med lama Sacred Valley i det Andinske høylandet i Peru

Peru

Plan International har vært til stede i Peru siden 1994. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Peru – glimt fra året som har gått

Image
630

foreldre og foresatte har fått bedre kunnskap om ernæring, helse og omsorg for de minste barna.

Image
3 542

unge har deltatt i yrkesopplæring og tilegnet seg forretningsmessige og økonomiske ferdigheter.

Image
672

radioprogrammer i Cusco er sendt med deltakelse av 166 ungdommer hvor de snakker om likestilling og retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Som et resultat av pandemien har økonomien for mange blitt vanskeligere for mange også i Peru, og flere barn har mistet skolegang. I Loreto har vi støttet 1 400 barn med skolemateriell, så de skal ha muligheten til å fortsette på skolen. Vi har også bidratt med pulter og skoleutstyr for at barna skal kunne jobbe bedre med lekser hjemme. Regnskyll og flom førte til at over en halv million mennesker hadde behov for humanitær hjelp i nordområdene av Peru i fjor. Plan responderte med nødhjelp- og skolepakker, og vi etablerte trygge soner for barn med mulighet for psykososial støtte i flere av de rammede områdene. Vi har også jobbet med unge kvinner for at de skal tilegne seg relevant yrkesutdanning og jobbkurs for å kunne skape sin egen inntekt.

 

Å vokse opp i Peru

Koronapandemien rammet landet hardt både sosialt og økonomisk, og ingen land i verden mistet flere innbyggere til pandemien per folketall enn Peru. Mange familier mistet sine kjære og nære, og på landsbygda hvor folk flest lever av jordbruk, gikk pandemien hardt utover inntektene. Til tross for økonomisk vekst siste året, har Peru opplevd en ustabil og vanskelig politisk situasjon og økt polarisering over flere år, noe som har ført til protester og opptøyer i hele landet.

Barn som vokser opp i Peru er svært sårbare overfor klimaendringer og naturkatastrofer som tørke, flom, jordskred og ekstreme regnskyll, samtidig er det stor forskjell på om du vokser opp i byen eller på landet. Problemet med familievold er verdensomspennende og også et stort problem i Peru. Machoistiske holdninger er utbredt og mange jenter opplever diskriminering og vold.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Peru
 

Unge i arbeid

Økonomisk uavhengighet er en viktig ingrediens på veien mot likestilling. Dessverre er det altfor mange unge i Peru som står uten arbeid. Årsakene er blant annet dårlig samsvar mellom behovet i arbeidsmarkedet og den kompetansen ungdom får gjennom utdanning. Plan har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet yrkesopplæringsprogrammer og arbeidstrening for unge kvinner. Målet er at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet. Vi samarbeider med industriselskaper for teknisk trening og relevant arbeidserfaring.

Jenter i krise

Alle barn er sårbare i kriser, men jenter er særlig utsatt. Tenåringsjenter opplever økt risiko for fysisk og seksuell vold, barneekteskap og tapt skolegang. Som følge av den store flyktningstrømmen fra Venezuela, er det nå 1,3 million flyktninger fra Venezuela i landet. Barn er spesielt sårbare på flukt og Plan har iverksatt programmer rettet mot barns beskyttelse. Vi setter blant annet opp trygge soner hvor lek og læring kombineres med fokus på psykisk helse.

Jenters rettigheter

Jenter og unge kvinner på landsbygda og i urbane slumområder er av de mest sårbare i Peru. Jenter som blir gravide slutter på skolen tidlig og har begrenset tilgang til inntektsgivende arbeid. Plan jobber med å styrke jenters stilling gjennom bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnene. Vi jobber med å gi unge jenter mer kunnskap om sine rettigheter, og mer styrke og selvtillit til å fullføre skolegangen og følge sine drømmer. Samtidig jobber vi med unge gutter for at de skal få mer sunne og positive maskuline idealer. Vi driver også påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Peru er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Peru

Hovedstaden i Peru er Lima, og det bor 32,2 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er spansk, quechua og aymara. Valutaen er peruansk nuevo sol, og den vanligste religionen er kristendom.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Peru har 1,73 tonn CO2-utslipp per innbygger. Peru:
1,73 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Peru har 3% barneekteskap ved 15 års alder.
3 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Peru har 17% barneekteskap ved 18 års alder.
17 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Peru er på 84. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
84 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Peru har en alfabetisme på 94%.
94 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.