• Solen går ned over Bayontårnene
  Solen går ned over Bayontårnene Foto: Alf Berg
 • Barn på sykler
  Full fart! Foto: Plan
 • En mann med en stor traktordrosje kjører på en oversvømte vei
  Utfordringer i trafikken som følge av flom i landsbyen Veal Foto: Ong Thearny
 • Barn leker i skolegården
  Friminutt! Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En familie bærer hjem lange strå som brukes til kurvfletting
  En familie kommer hjem fra skogen med ratan. Ratan brukes til å lage flettede kurver Foto: Sakina Sakerwalla
 • To jenter ser på andre barn som leker i vannet
  Barn leker i vannet i Kok Kreuol Foto: Pich Sophary
 • En gutt blåser på flammene for å få i gang flammene under gryta
  Phann gjør opp ild for å koke ris Foto: Chantara Soleil
 • En mann går med sine tre kyr
  På vei hjem Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En jente går på grønnsaksmarkedet
  Saumon på markedet for å kjøpe inn dagens middag Foto: Richard Wainwright/Plan
 • Voksne og barn utenfor huset sitt som er bygget på påler
  Tre generasjoner samlet utenfor huset sitt Foto: Alf Berg
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Kambodsja, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Kambodsja bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange.
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Kambodsja | Dette arbeider Plan med i Kambodsja | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Kambodsja 

Kambodsja har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder å få jenter og gutter på skolebenken. Men på landsbygda er skolene i elendig forfatning, det mangler kvalifiserte lærere, og kvaliteten på undervisningen er så dårlig at mange barn ikke engang kan lese og skrive etter seks år på skolen. Altfor mange slutter underveis, fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende barna på skolen.

Knallhard disiplin, vold og seksuelle overgrep fra lærere, foreldre, slektninger – eller andre som egentlig skulle ta vare på dem – er dessverre altfor vanlig. Selv om Kambodsja har ratifisert FNs barnekonvensjon, finnes det ingen institusjoner eller systemer som sørger for å gi barna den beskyttelsen de trenger.

En iboende mistenksomhet der ingen tør å stole hverandre henger igjen fra Pol Pot-regimet. Det preger også barna som vokser opp i landet. Mange landsbysamfunn mangler det sosiale limet som skal til for å gi barna en trygg oppvekst.

Alternativ tekst

Yrkesopplæring for unge

Leam (20) giftet seg som tenåring. Da hun ble gravid, nektet mannen for at han var faren. Nå er hun skilt og oppdrar datteren alene. Men for en som har sluttet på skolen i 7.klasse, er det ikke mange jobber å få. Situasjonen til Leam er ikke unik. Derfor tilbyr Plan yrkesopplæring for jenter og unge kvinner slik at de kan få muligheten til å bli økonomisk selvstendige. I Leam sin syklasse var det hele 60 jenter.

Dette arbeider Plan med i Kambodsja

En god start

Selv om foreldre i Kambodsja i dag har hørt at utdanning er viktig, har de fleste ikke selv fått utdanning. Det tar tid før det de vet omsettes i holdninger og handling. Her har Plan International og våre samarbeidspartnere fortsatt en jobb å gjøre, både regionalt, nasjonalt og lokalt.

Målet vårt er blant annet å engasjere og motivere foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de skal gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp igjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper - med spesielle opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, hygiene og beskyttelse av barn.

Bedre beskyttelse av barn

Plan International i Kambodsja har bidratt til å opprette egne ungdomsgrupper og klubber for barn der de lærer om barns rettigheter og hvordan de selv kan ta mer kontroll over egne liv. Vi jobber med å bygge opp de unges selvtillit og samholdet dem imellom, slik at de kan stå sammen om å beskytte seg mot vold og overgrep - og tørre å si sin mening for å påvirke beslutninger i familien, på skolen og i samfunnet ellers.

Mye av arbeidet i ungdomsgruppene handler om å motarbeide negative stereotypier og kjønnsrollemønstre. I et land hvor jenter ofte oppdras til å tro at deres viktigste samfunnsrolle er å gifte seg og få barn, arbeider vi spesielt for å gi jenter flere muligheter.

Vi jobber også direkte med myndighetene i Kambodsja for å bidra til å styrke nasjonale systemer og mekanismer for beskyttelse av barns rettigheter.

Hjelper de mest marginaliserte

Utfordringene skissert overfor kan mangedobles når det gjelder de mest avsidesliggende landsbyene nordøst i landet. Plan International jobber derfor med de mest marginaliserte i fattige små lokalsamfunn i Kambodsja – med fokus på det som er viktigst for å gi barn en god start og større muligheter senere i livet: tidlig læring, skolegang, god ernæring, rent vann, sanitæranlegg og god hygiene – og beskyttelse mot vold, overgrep, barnearbeid og barneekteskap.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kambodsja er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder

Nøkkeltall for Plan i Kambodsja

72 000 elever har fått opplæring i temaer rundt mensen.

22 000 elever har fått tilgang til vann- og hygienestasjoner på skolene sine.

20 000 barn har fått tilgang til førskoletilbud.

1 752 lokalsamfunn samarbeider med Plan.

Fakta om Kambodsja

Levealder

Forventet levealder i Kambodsja, sammenlignet med Norge.

Kambodsja:

69 år

Norge:

82 år
I Kambodsja er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Kambodsja har en alfabetisme på 80%.

Kambodsja:

80%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kambodsja er 1.643 dollar.

Kambodsja:

$1.643
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Kambodsja:

27 av 1000

Verden:

37 av 1000