Gammelt tempel med noen palmer i kambodjsa

Kambodsja

Plan har vært til stede i Kambodsja siden 2002 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Kambodsja bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.
 


Fakta om Kambodsja

Hovedstad: Phnom Penh
Befolkning: 17 millioner
Offisielt språk: Khmer
Valuta: Riel
Religion: Buddhisme er den største religionen


Å vokse opp i Kambodsja

Kambodsja har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder å få jenter og gutter og andre på skolebenken. Men på landsbygda er mange skoler i dårlig forfatning, det mangler kvalifiserte lærere, og kvaliteten på undervisningen er ikke god nok. Altfor mange barn slutter underveis, fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende barna på skolen.

Selv om Kambodsja har ratifisert FNs barnekonvensjon, finnes det ingen gode institusjoner eller systemer som sørger for å gi barna den beskyttelsen de trenger. En iboende mistenksomhet der ingen tør å stole på hverandre henger igjen fra Pol Pot-regimet. Det preger også barna som vokser opp i landet. Mange landsbysamfunn mangler det sosiale limet som skal til for å gi barna en trygg oppvekst.
 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kambodsja


En god start på livet

Selv om flere foreldre i Kambodsja i dag ser viktigheten av utdanning, har de fleste ikke selv fått skolegang. Plan engasjerer og motiverer foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de skal gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp igjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper - med spesielle opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, omsorg, beskyttelse av barn og likestilling.

Bestemme over egen kropp

Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å gi unge jenter mer kunnskap om seksualitet og deres rettigheter som jenter. Jenter skal selv kunne ta selvstendige og informerte valg om egen kropp og egen fremtid, som for eksempel når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med. Derfor involverer vi jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter.

Beskyttelse av barn

Utfordringene i Kambodsja kan mangedobles når det gjelder de mest avsidesliggende landsbyene nordøst i landet. Plan jobber derfor med de mest marginaliserte i fattige små lokalsamfunn i Kambodsja. Fokuset er på det som er viktigst for å gi barn en god start og større muligheter senere i livet: tidlig læring, skolegang, god ernæring, rent vann, sanitæranlegg og god hygiene – og beskyttelse mot vold, overgrep, barnearbeid og barneekteskap.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Kambodsja er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Kambodsja – glimt fra året som har gått

Image
221

skoler fikk støtte til kjøkkenhager og skolematprogram.

Image
5 631

elever fikk skolesekker med bøker og annet utstyr.

Image
1 356

barn og unge fikk opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Det siste året har Plan i Kambodsja fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, og særlig for jentene. Vi har prosjekter som fremmer likestilling i skolen og ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Som et tiltak mot feilernæring og for økt oppmøte på skolen organiserer vi skolemat. Vi sørget også for at 2 025 barn som led av feilernæring fikk oppfølging av helsepersonell. Mødre og fedre fikk også delta på opplæring i god ernæring, omsorg og likestilling for jenter.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.