Gammelt tempel med noen palmer i kambodjsa

Kambodsja

Plan har vært til stede i Kambodsja siden 2002. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Kambodsja – glimt fra året som har gått

119 900

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

119 900

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

23 900

barn og voksne ble nådd gjennom prosjekter for å gi dem bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Det siste året har Plan i Kambodsja fortsatt samarbeidet med skoler for å forbedre læringsmiljøet for elevene der, og særlig for jentene. Vi har prosjekter som fremmer likestilling i skolen og organiserer ungdomsgrupper som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn. Som et tiltak mot feilernæring og for økt oppmøte på skolen organiserer vi skolemat. 192 000 mødre og fedre deltok også på opplæring i god omsorg og ernæring for de minste, og likestilling mellom jenter og gutter. Tilgang til rent vann er fremdeles en utfordring mange steder på landsbygda i Kambodsja, og derfor støtter Plan bygging av vannsystemer rundt samlingspunkter som skoler og helsestasjoner. Vi samarbeider også med myndighetene i landet for å utbedre vann- og sanitærtilbudet i 25 provinser.

Barn fra Kambodsja

God ernæring og ekstra inntekt

– Jeg er glad for at Plan har hjulpet landsbyen vår. Vi har lært hvordan vi skal dyrke kjøkkenhager hjemme for å få næringsrik mat til barna og tjene litt ekstra penger. Mamma fikk frø og utstyr slik at hun kan lage og preparere mat hjemme. Vi spiser grønnsakene og selger det som er til overs. Dette har gjort at familien min og barna i landsbyen her har fått tilgang til ferske grønnsaker og god ernæring. 

Sokha, 10 år

Å vokse opp i Kambodsja

Kambodsja har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder å få jenter og gutter og andre på skolebenken. Men på landsbygda er mange skoler i dårlig forfatning, det mangler kvalifiserte lærere, og kvaliteten på undervisningen er ikke god nok. Altfor mange barn slutter underveis, fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende barna på skolen.

Selv om Kambodsja har ratifisert FNs barnekonvensjon, finnes det ingen gode institusjoner eller systemer som sørger for å gi barna den beskyttelsen de trenger. En iboende mistenksomhet der ingen tør å stole på hverandre henger igjen fra Pol Pot-regimet. Det preger også barna som vokser opp i landet. Mange landsbysamfunn mangler det sosiale limet som skal til for å gi barna en trygg oppvekst.
 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Kambodsja


En god start på livet

Selv om flere foreldre i Kambodsja i dag ser viktigheten av utdanning, har de fleste ikke selv fått skolegang. Plan engasjerer og motiverer foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de skal gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp igjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper - med spesielle opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, omsorg, beskyttelse av barn og likestilling.

Bestemme over egen kropp

Mange ungdommer har ikke tilstrekkelig tilgang til verken informasjon eller prevensjon og helsetjenester. Plan jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å gi unge jenter mer kunnskap om seksualitet og deres rettigheter som jenter. Jenter skal selv kunne ta selvstendige og informerte valg om egen kropp og egen fremtid, som for eksempel når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med. Derfor involverer vi jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter.

Beskyttelse av barn

Utfordringene i Kambodsja kan mangedobles når det gjelder de mest avsidesliggende landsbyene nordøst i landet. Plan jobber derfor med de mest marginaliserte i fattige små lokalsamfunn i Kambodsja. Fokuset er på det som er viktigst for å gi barn en god start og større muligheter senere i livet: tidlig læring, skolegang, god ernæring, rent vann, sanitæranlegg og god hygiene – og beskyttelse mot vold, overgrep, barnearbeid og barneekteskap.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Kambodsja er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Kambodsja

Hovedstaden i Kambodsja er Phnom Penh. Det bor 17 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er khmer. Valutaen er riel. Den største religionen i Kambodsja er buddhisme.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Kambodsja har 1,00 tonn CO2-utslipp per innbygger. Kambodsja:
1,00 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Kambodsja har 2% barneekteskap ved 15 års alder.
2 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Kambodsja har 19% barneekteskap ved 18 års alder.
19 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Kambodsja er på 146. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
146 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Kambodsja har en alfabetisme på 84%.
84 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.