Polen

Konflikten i Ukraina fortsetter. Liv går tapt, hjem ødelegges og familier er på flukt. De humanitære behovene til sårbare barn er store, og barn, jenter og kvinner opplever utnyttelse og overgrep. Plan International arbeider i Polen for å hjelpe barn og unge på flukt fra krigen i Ukraina.

Vårt arbeid i Polen er en del av en regional respons på Ukraina-krisen som også inkluderer programmer i Ukraina, Moldova og Romania. Mange millioner mennesker har flyktet over grensen fra Ukraina til nabolandene siden 24. februar 2022. Svært mange av dem er kvinner og barn, melder FN. Mange har opplevd krigshandlinger, vært vitne til angrep eller har bekjente som er ofre. Nesten to tredjedeler har reist til Polen, og mange rakk kun å få med seg noen få personlige eiendeler.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Polen

Plan International begynte å jobbe i Polen i mars 2022 for å støtte opp om behovene til det omfattende antallet barn og familier som flykter fra krigen i Ukraina. Flere millioner mennesker har tatt seg inn i Polen gjennom den polsk-ukrainske grensen for å søke asyl.

For de rundt en million flyktningene som er igjen i Polen, er hverdagen tøff. Sparepengene blir brukt opp mens de leter etter bolig, mat og andre umiddelbare behov. Sosiale nettverk og tjenester har blitt overveldet av tilstrømningen av flyktninger. Det er mange som trenger støtte for å håndtere stress, separasjoner og avbrudd i utdanning.

Denne krisen gir langsiktige konsekvenser for mange. Programmene våre er rettet mot barn og unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Det er behov for beskyttelse, spesielt av barn, forebygging av kjønnsbasert vold og psykososial støtte. Det er også behov for et skoletilbud for barn som har måttet forlate hjemmene sine, og rømme fra alt som er trygt og kjent.

Barns beskyttelse

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Vi er tilstede for å hjelpe barn og familiene deres med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Tenåringsjenter på flukt har særlig behov for beskyttelse mot menneskehandel, vold og seksuelle overgrep.

Vi støtter de mest sårbare flyktningbarna med mat og hygieneprodukter for å møte deres grunnleggende behov. Vi støtter dem også med å få mulighet til lek, utdanning, psykisk helsestøtte, juridiske tjenester og andre psykososiale støttetjenester.

Psykososial støtte

Å leve på flukt er vanskelig. Plan er tilstede for å hjelpe barn og deres familier med å bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Vi bidrar også til å skape trygge soner for barna der de får psykososial støtte til å bearbeide traumer.

Utdanning i krise

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen sin på grunn av krigen i Ukraina. Plan jobber sammen med lokale partnere for å sikre at alle barn, også de på flukt, skal ha tilgang til trygg og god undervisning. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen. Vi samarbeider med flere lokale organisasjoner for å øke deres kapasitet til å holde barn trygge og gi dem en kvalitetsutdanning.

Arbeidet vårt i Polen fremmer likestilling og legger vekt på sosial samhørighet og inkludering av flyktningene i vertssamfunnene. Per i dag har vi ikke fadderbarn i Polen.


Fakta om Polen

Hovedstaden i Polen er Warszawa. Det bor 37,7 millioner mennesker i landet og det offisielle språket er polsk. Valutaen er polsk złoty, og den vanligste religionen er kristendom.

 
Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Polen har 7,77 tonn CO2-utslipp per innbygger. Polen:
7,77 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Polen har % barneekteskap ved 15 års alder.
%
Barneekteskap ved 18 års alder:
Polen har % barneekteskap ved 18 års alder.
%
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Polen er på 33. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
33 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Polen har en alfabetisme på 100%.
100 %

Vi har ingen data vedrørende barneekteskap i Polen.

Bli fadder

Du blir fadder til ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.