Konflikten i Ukraina fortsetter. Liv går tapt, hjem ødelegges og familier er på flukt. De humanitære behovene til sårbare barn er store, og barn, jenter og kvinner opplever utnyttelse og overgrep. Plan International arbeider i Polen for å hjelpe barn og unge på flukt fra krigen i Ukraina.

Vårt arbeid i Polen er en del av en regional respons på Ukraina-krisen som også inkluderer programmer i Ukraina, Moldova og Romania.

Plans arbeid i Polen

Mer enn 8 millioner mennesker har flyktet over grensen fra Ukraina til nabolandene siden 24. februar 2022. Svært mange av dem er kvinner og barn, melder FN. Mange har opplevd krigshandlinger, vært vitne til angrep eller bekjente som er ofre. Nesten to tredjedeler har reist til Polen. Mange rakk kun å få med seg noen få personlige eiendeler.

Plan International begynte å jobbe i Polen i mars 2022 for å støtte opp om behovene til det omfattende antallet barn og familier som flykter fra krigen i Ukraina. Mer enn 6,8 millioner mennesker har tatt seg inn i Polen gjennom den polsk-ukrainske grensen for å søke asyl.

For de mer enn 1,5 millioner flyktningene som er igjen i Polen, er hverdagen tøff. Sparepengene blir brukt opp mens de leter etter bolig, mat og andre umiddelbare behov. Sosiale nettverk og tjenester har blitt overveldet av tilstrømningen av flyktninger. Det er mange som trenger støtte for å håndtere stress, separasjoner og avbrudd i utdanning.

Denne krisen gir langsiktige konsekvenser for mange. Våre programmer er rettet mot barn og unge, og spesielt jenter og unge kvinner. Det er behov for beskyttelse, spesielt av barn, forebygging av kjønnsbasert vold, tilgang på helsetjenester og utdanning for de som har måttet forlate hjemmene sine, og rømme fra alt som er trygt og kjent.

Barns beskyttelse

I krig og katastrofe svekkes strukturene og systemene som vanligvis beskytter barna. Barn i alle aldre, spesielt de som er skilt fra foreldrene sine, står i fare for å bli utnyttet og misbrukt. Plan jobber for å ivareta sårbare barn som kommer over grensen og i transittsentre. Tenåringsjenter på flukt har særlig behov for beskyttelse mot menneskehandel, vold og seksuelle overgrep.

Vi støtter de mest sårbare flyktningbarna med mat og hygieneprodukter for å møte deres grunnleggende behov. Vi støtter dem også med å få mulighet til lek, utdanning, psykisk helsestøtte, juridiske tjenester og andre psykososiale støttetjenester.

Psykososial støtte

Plan er tilstede for å hjelpe barn og deres familier og bearbeide de vanskelige opplevelsene som konflikten allerede har medført. Vi bidrar også til å skape trygge soner for barna der de får psykososial støtte til å bearbeide traumer.

Utdanning i krise

Millioner av barn har fått avbrutt skolegangen sin på grunn av krigen i Ukraina. Plan jobber sammen med lokale partnere for å sikre at alle barn, også de på flukt, skal ha tilgang til trygg og god undervisning. I en krise kan skolen være et trygt sted og et pusterom fra det vanskelige i hverdagen. Vi samarbeider med flere lokale organisasjoner for å øke deres kapasitet til å holde barn trygge og gi dem en kvalitetsutdanning.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Polen.

Fakta om Polen

Levealder

Forventet levealder i Polen, sammenlignet med Norge.

Polen:

78 år

Norge:

82 år
I Polen er forventet levealder 4 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Polen, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Polen har en alfabetisme på 100%.

Polen:

100%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Polen, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Polen er 18.000 dollar.

Polen:

$18.000
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Polen, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Polen:

4 av 1000

Verden:

37 av 1000