Jenter med påtegnet legeutstyr, kappe og skoleutstyr.
Jenter med påtegnet legeutstyr, kappe og skoleutstyr.

Likestilling i verden

Alle barn har like rettigheter, men ikke de samme mulighetene. Jenter blir ofte diskriminert og utsatt for vold og overgrep – bare fordi de er jenter.

Det har vært en alvorlig tilbakegang for jenters rettigheter og likestilling de siste årene. Eksemplene er mange, blant annet strengere abortrettigheter i USA og bortfall av jenters rettigheter i Afghanistan.

Fratas rettigheter

Nedsettende holdninger fører til at jenter ikke får bestemme over sine egne liv. Jenter er også mer utsatt for kjønnsbasert vold, overgrep og barneekteskap. Når jenter vokser opp i fattigdom, er drevet på flukt og lever i områder med krig og konflikt er de spesielt utsatte for dette. Det samme gjelder jenter som lever i land eller regioner hvor religiøse og konservative krefter systematisk fratar dem rettigheter, som for eksempel i Iran, Afghanistan eller USA. Jenter med nedsatt funksjonsevne og/eller identifiserer seg som skeive er spesielt sårbare.

Lovverk og holdningsendring

– Vi trenger lovverk som reelt sikrer retten til trygg og selvbestemt abort, forbyr barneekteskap og sikrer politiske- og økonomiske rettigheter. Vi må endre holdninger som hindrer jenter i å kle seg i det de selv ønsker og utdanne seg til det de selv vil. Vi må komme til et punkt hvor unge kvinner i hele verden selv kan bestemme når, om og med hvem de vil ha barn, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Ifølge FN vil det med dagens tempo ta 300 år før vi oppnår likestilling i verden. Det går med andre ord alt for sakte og det er derfor viktigere enn noen gang at vi jobber for å bedre jenters rettigheter.

Grace fra Sør-Sudan

Sult fører til mer diskriminering

 Jeg er ikke sikker på hvorfor det skjer, men vi jenter får mindre mat enn guttene, sier 14 år gamle Grace. Hun bor i Sør-Sudan, ett av verdens mange sultrammede land.

Les historien til Grace

jenters likestilling, barneekteskap

Barneekteskap

Hver tredje sekund giftes en jente bort mens hun fortsatt er barn.

Les mer om barneekteskap

Digital trakassering

Netthets

Jenter er spesielt utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep og misbruk på nett.

Les mer om digital trakassering 
(PDF-fil på engelsk)

mister skolegang

Mister skolegang

129 millioner jenter får ikke gå på skole. Uten skolegang fratas jenter muligheten til å bli økonomisk selvstendige.

Les mer om jenter og utdanning

Likestilling i verden – noen tall:

  • Én av tre jenter og kvinner opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Overgrepene skjer ofte fra en person de kjenner. 

  • For hvert år en jente får gå på ungdomsskole, øker inntekten hennes med 10-20 prosent senere i livet.
  • 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
  • 234 millioner færre jenter og kvinner har tilgang til internett på mobil, sammenlignet med gutter og menn.

Kilder: Verdens helseorganisasjon, girlsnotbrides, World Economic Forum GSMA, UNESCO

Dette gjør Plan for likestilling

Plan jobber for at alle barn skal få vokse opp i trygge lokalsamfunn. Samfunn hvor både jenter og gutter får beskyttelse mot vold og barneekteskap, utdanning av god kvalitet og et godt helsetilbud. Vi jobber for å bedre jenters status i samfunnet og utfordrer skadelige tradisjoner og skikker som hindrer likestilling.

Les mer om Plans arbeid her