Jenters likestilling

Alle barn har like rettigheter, men ikke de samme mulighetene. Jenter blir ofte diskriminert og utsatt for vold og overgrep bare fordi de er jenter.

Overalt møter jenter holdninger som holder dem tilbake. Det fører til at de ikke får bestemme over sine egne liv. Jenter får ikke de samme mulighetene som gutter, de er mer utsatt for kjønnsbasert vold, overgrep og barneekteskap. Jenter opplever også oftere mobbing på nett som handler om deres kropp og kommentarer som oppleves som truende. Både demokratiet og ytringsfriheten er truet når netthets bringer viktige stemmer til taushet.

Når familier ikke har råd eller mulighet til å sende alle barna sine på skolen, er jenter nesten alltid de første som må slutte. Derfor opplever altfor mange jenter at drømmen om jobb og egen inntekt forsvinner. Unge kvinner er overrepresentert i lavtlønnede yrker, ofte i uformell sektor, uten noen form for sosial beskyttelse.

Fattigdom og arbeidsledighet er drivere til at barneekteskap fortsatt skjer. Før koronakrisen ble 12 millioner jenter giftet bort hvert år. Som en direkte konsekvens av pandemien kan ytterligere 10 millioner jenter bli giftet bort innen 2030.

Skal vi gjøre verden bedre for alle barn, må vi jobbe for likestilling. Likestilte samfunn er bra for alle. Det fører til positiv global utvikling, mindre fattigdom og mer trygghet.

– Jeg vil bli gutt

Når jeg blir stor, vil jeg bli gutt, sier Giselle (4). Selv om hun er liten, så er hun gammel nok til å vite at gutter får flere muligheter enn jenter.

Likestilling i tall

 • Med dagens tempo vil det ta over 200 år før verden er likestilt.
 • Én av tre jenter og kvinner opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Ofte fra en de kjenner.
 • For hvert år en jente får gå på ungdomsskole, øker inntekten hennes med 10 - 20% senere i livet.
 • 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
 • Bare 23 av de 500 selskapene på Fortunes Global 500-liste ledes av kvinner (2021).
 • 234 millioner færre jenter og kvinner har tilgang til internett på mobil enn gutter og menn.

Kilder: Verdens helseorganisasjon, girlsnotbrides, Fortune, World Economic Forum GSMA, UNESCO.

Dette gjør Plan for likestilling

Plan jobber for at alle barn skal få vokse opp i trygge lokalsamfunn. Samfunn hvor både jenter og gutter får beskyttelse mot vold og barneekteskap, utdanning av god kvalitet og et godt helsetilbud. Vi jobber for å bedre jenters status i samfunnet og utfordrer skadelige tradisjoner og skikker som hindrer likestilling.

 1. Vi jobber mot diskriminering av jenter gjennom holdningsarbeid og informasjon om deres rettigheter.
   
 2. Vi jobber for at jenter skal ha tilgang til alderstilpasset informasjon om egen kropp og helse. Da kan de ta frie valg om livet sitt.
   
 3. Vi jobber for at alle barn skal få utdanning av god kvalitet. Vi er spesielt opptatt av å fjerne de hindringene som gjør at jenter slutter på skolen. Hindringer som tenåringsgraviditet, mensen og mangel på inkluderende jobber.
   
 4. Vi jobber mot barneekteskap ved å gi jenter opplæring i egne rettigheter. Vi bidrar til å øke selvtilliten deres – fordi vi vet at dette ofte gjør at jenter greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring og driver holdningsarbeid overfor gutter, foreldre og lokale ledere.
   
 5. Vi jobber for at både gutter og jenter skal få vokse opp i trygge lokalsamfunn som beskytter dem mot vold og overgrep. Derfor driver vi opplysningsarbeid, jobber for at lovverket skal beskytte barn og for at politi og rettsvesen tar problemet på alvor.
   
 6. Vi samarbeider med næringslivet for å skape nye arbeidsplasser for unge. Samtidig gir vi yrkesopplæring og veiledning til unge som vil ut i jobb. Unge kvinner stiller ofte svakere i arbeidsmarkedet enn menn, derfor jobber vi spesielt for å styrke deres mulighet for lønnet arbeid.
   
 7. I kriser og konflikt er tenåringsjenter ekstra sårbare. Derfor jobber vi for å sikre jentene trygge omgivelser og muligheten til å kunne fullføre utdanningen sin. Vi gjør det lettere for jenter å melde fra om overgrep og gir psykososial støtte.
   
 8. Vi ønsker at alle unge skal ha like rettigheter, muligheter og tilgang på tjenester uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Vi støtter LHBTIQ+-ungdom gjennom forskning, programmer og initiativer over hele verden, og arbeider for å styrke rettighetene til personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Bier ble veien ut av fattigdom

– Birøkting har endret livet mitt til det bedre, sier Gifty. Hun skapte sin egen arbeidsplass. Nå har hun igjen råd til å sende begge barna sine på skolen.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet