Solnedgang ved Lumley Beach i Sierra Leone

Sierra Leone

Plan International har vært til stede i Sierra Leone i over 40 år. Vi jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet – både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Med lokal forankring involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Plan i Sierra Leone – glimt fra året som har gått

SRHR_ikon

1 211

jenter og gutter og andre har fått opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Ikon: Inkluderende utdanning

301 605

barn og unge har fått bedre tilgang til inkluderende utdanning

Ikon unges medvirknign og lederskap

10 324

barn og unge voksne har deltatt i prosjekter for å styrke deres deltakelse og lederskap

Det siste året har Plan i Sierra Leone arbeidet for å øke jenter og kvinners deltakelse og for å styrke dem i å ta informerte valg om egen kropp og eget liv. Dette har vi jobbet med ved blant annet å bygge opp kapasiteten til lokale grupper og ledere, som fremmer jenter og kvinners beskyttelse, involvering og deltakelse. Vi har også jobbet for å få på plass inkluderende utdanning og næringsrik skolemat for barn og unge, for å få flere til å møte opp i skolen hver dag. I tillegg har vi arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse.

Jente fremfor planter i Sierre Leone

Mensen må ikke være hinder for skolegang

Mange jenter i Sierra Leone går ikke på skolen når de har mensen, og temaet er tabubelagt og stigmatisert. Plan har bidratt med bevisstgjøring, sanitetsutstyr og gjenbrukbare bind, noe som hjelper jenter som Adama.

– Nå kan jeg gå på skolen, også når jeg har mensen.

Adama,15 år.

 

Å vokse opp i Sierra Leone

Sierra Leone er et av verdens aller fattigste land, med dårlig tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. En høy andel av ungdommene er arbeidsledige. Dette påvirker spesielt jenter som har svært begrensede muligheter til å skaffe seg utdanning og en verdig inntekt. Noen familier gifter bort døtrene sine for å motta medgift og redusere den økonomiske byrden en jente i familien kan være. Noen foreldre gifter også bort døtrene sine i håp om å gi jentene et bedre liv, fordi de ikke ser andre utveier.

Landet har et svakt helsevesen, høy barnedødelighet og mange dødsfall knyttet til svangerskap og fødsel. Risikoen øker betraktelig når unge jenter med spede kropper skal føde barn, noe som ofte er en konsekvens av barneekteskap. Å være homofil mann er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Sierra Leone


Løfter fram jentene

Vokser du opp som jente i Sierra Leone, vil du sannsynligvis oppleve å bli diskriminert. Jentene stiller alltid bak guttene i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. Plan støtter ungdomsgrupper, spesielt jentegrupper, slik at de skal være bedre rustet til å løfte stemmen, engasjere seg og påvirke samfunnet de lever i – spesielt i kampen mot seksualisert vold, kjønnslemlestelse av jenter, barneekteskap og tenåringsgraviditet.

Jobbmuligheter for jentene

På grunn av fattigdom og få muligheter til å ta en utdannelse, har ikke jentene et godt utgangspunkt for å bli økonomisk selvstendige i Sierra Leone. Det at jenter heller ikke blir lyttet til gjør at de ofte ikke får drive med det de ønsker. Derfor gir Plan International støtte til spare- og lånegrupper som hjelpe jenter og deres familier med å spare pengene som trengs for å betale for skolepenger og yrkesutdanning. Gjennom Plans spare- og låneprogram lærer jentene å administrere penger, slik at de er godt forberedt når de får sin første jobb. Disse gruppene bygger opp jentenes selvtillit og gir en plattform for å lære andre ferdigheter, som for eksempel å snakke i forsamlinger.

Matsikkerhet, ernæring og hygiene

Mange i Sierra Leone jobber som bønder eller fiskere. Landet har tropisk klima, og har to årstider: regnsesong og tørrsesong. Sierra Leone er utsatt for naturkreftene, og tørke og flom kan ødelegge avlinger. Plan i Sierra Leone jobber med å sikre god ernæring og hygiene for de minste barna, samt støtte skolematordninger slik at barna er sikret minst ett måltid om dagen. Denne ordningen bidrar også til økt oppmøte på skolene.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. I Sierra Leone er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – bare fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Fakta om Sierra Leone

Hovedstaden i Sierra Leone er Freetown. Det bor 8,3 millioner mennesker i landet, og det offisielle språket er engelsk. Valutaen er sierraleonsk leone, og islam er den vanligste religionen. Kristendom er den nest vanligste, og lokale religioner forekommer også.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Sierra Leone har 0,11 tonn CO2-utslipp per innbygger. Sierra Leone:
0,11 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Sierra Leone har 13% barneekteskap ved 15 års alder.
13 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Sierra Leone har 39% barneekteskap ved 18 års alder.
39 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Sierra Leone er på 181. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
181 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Sierra Leone har en alfabetisme på 48%.
48 %

Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.