Sierra Leone

Plan International har vært til stede i Sierra Leone i over 40 år og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.

Som Planfadder til et barn i Sierra Leone bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn og unge skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Sammen styrker vi barn og unges levekår og kunnskap om egne rettigheter slik at de kan skape en bedre fremtid.


Fakta om Sierra Leone

Hovedstad: Freetown
Befolkning: 8,3 millioner
Offisielt språk: Engelsk
Valuta: Sierraleonsk leone
Religion: Islam er den vanligste religionen i Sierra Leone. Kristendom er den nest vanligste, og lokale religioner forekommer.


Å vokse opp i Sierra Leone

Sierra Leone er et av verdens aller fattigste land, med dårlig tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. En høy andel av ungdommene er arbeidsledige. Dette påvirker spesielt jenter som har svært begrensede muligheter til å skaffe seg utdanning og en verdig inntekt. Noen familier gifter bort døtrene sine for å motta medgift og redusere den økonomiske byrden en jente i familien kan være. Noen foreldre gifter også bort døtrene sine i håp om å gi jentene et bedre liv, fordi de ikke ser andre utveier.

Landet har et svakt helsevesen, høy barnedødelighet og mange dødsfall knyttet til svangerskap og fødsel. Risikoen øker betraktelig når unge jenter med spede kropper skal føde barn, noe som ofte er en konsekvens av barneekteskap. Å være homofil mann er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert.

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Sierra Leone


Løfter fram jentene

Vokser du opp som jente i Sierra Leone, vil du sannsynligvis oppleve å bli diskriminert. Jentene stiller alltid bak guttene i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. Plan støtter ungdomsgrupper, spesielt jentegrupper, slik at de skal være bedre rustet til å løfte stemmen, engasjere seg og påvirke samfunnet de lever i – spesielt i kampen mot seksualisert vold, kjønnslemlestelse av jenter, barneekteskap og tenåringsgraviditet.

Jobbmuligheter for jentene

På grunn av fattigdom og få muligheter til å ta en utdannelse, har ikke jentene et godt utgangspunkt for å bli økonomisk selvstendige i Sierra Leone. Det at jenter heller ikke blir lyttet til gjør at de ofte ikke får drive med det de ønsker. Derfor gir Plan International støtte til spare- og lånegrupper som hjelpe jenter og deres familier med å spare pengene som trengs for å betale for skolepenger og yrkesutdanning. Gjennom Plans spare- og låneprogram lærer jentene å administrere penger, slik at de er godt forberedt når de får sin første jobb. Disse gruppene bygger opp jentenes selvtillit og gir en plattform for å lære andre ferdigheter, som for eksempel å snakke i forsamlinger.

Matsikkerhet, ernæring og hygiene

Mange i Sierra Leone jobber som bønder eller fiskere. Landet har tropisk klima, og har to årstider: regnsesong og tørrsesong. Sierra Leone er utsatt for naturkreftene, og tørke og flom kan ødelegge avlinger. Plan i Sierra Leone jobber med å sikre god ernæring og hygiene for de minste barna, samt støtte skolematordninger slik at barna er sikret minst ett måltid om dagen. Denne ordningen bidrar også til økt oppmøte på skolene.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år.

I Sierra Leone er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Sierra Leone – glimt fra året som har gått

Image
3 050

barn har fått lære hvordan rapportere på vold mot barn og annen skadelig praksis.

Image
2 250

unge kvinnelige bønder får tilgang til jordbruksland, redskaper og frø for å øke matsikkerhet og økonomisk inntekt.

Image
10 672

elever har fått skolemat, noe som har økt deltakelsen i klasserommene.

Det siste året har Plan i Sierra Leone arbeidet for å øke jenter og kvinners deltakelse og for å styrke dem i å ta informerte valg om egen kropp og eget liv. Dette har vi jobbet med ved blant annet å bygge opp kapasiteten til lokale grupper og ledere, som fremmer jenter og kvinners beskyttelse, involvering og deltakelse. Vi har også jobbet for å få på plass næringsrik skolemat for barn og unge, for å få flere til å møte opp i skolen hver dag. I tillegg har vi arbeidet for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse blant ungdommer, samt utdannet jenter og unge kvinner innen barneekteskap, kjønnsbasert vold og kvinnehelse.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.