• Palmer og hvite strender
  Palmer og hvite strender. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Gatelangs Freetown
  Gatelangs Freetown. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Motorsykkel kjører langs en landevei tidlig på morgenen
  Morgenstund i Moyamba. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • En kvinne sitter sammen med sønnen sin på markedet og selger poteter
  En kvinne sitter sammen med sønnen sin på markedet og selger poteter. Foto: Mary Matheson/Plan
 • En fredelig bukt
  En fredelig bukt. Foto: Dorothy Voorhees
 • Vennegjeng på vei til skolen
  Vennegjeng på vei til skolen. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • En himmel full av flammer
  En himmel full av flammer. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Smilende jenter står oppstilt langs en stolpe
  På informasjonsmøte i landsbyen. Foto: Vincent Tremeau/Plan
Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først. Som Planfadder til et barn i Sierra Leone, er du med på å ivareta de mest sårbare barna.

Har du et fadderbarn i Sierra Leone bidrar du i kampen mot barneekteskap. Du er med på å gi flere barn skolegang og arbeid, bedre helse, og beskyttelse mot vold og overgrep. Du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre. 


Vil du bli Planfadder?

 • Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. 
 • Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Plan samler inn penger i 20 land, og pengene går til prosjekter i mer enn 50 land. Om du ønsker et fadderbarn i et spesifikt land kan du ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Ta kontakt på telefon 09909 eller info@plan-norge.no.


Vil du vite mer?

Å vokse opp i Sierra Leone | Dette arbeider Plan med i Sierra Leone | Dette skjedde i 2020 | Nøkkeltall og infografikk


Å vokse opp i Sierra Leone

Bare et mindretall av barna i Sierra Leone har tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. Klasserommene er overfylte, og flertallet av lærerne mangler formell lærerutdanning.

Sierra Leone er et av verdens aller fattigste land, og og en høy andel av ungdommene der er arbeidsledige. Dette påvirker spesielt jenter som har svært begrensede muligheter til å skaffe seg utdanning og en verdig inntekt. Noen familier gifter bort døtrene sine for å motta medgift og redusere den økonomiske byrden de mener en jente i familien kan være. Noen foreldre gifter også bort døtrene sine i håp om å gi jentene et bedre liv, selv om det sjelden er tilfelle. Fire av ti jenter blir giftet bort før de fyller 18 år, mens en av ti blir gift allerede før de har fylt 15. 

Landet har et svakt helsevesen, høy barnedødelighet og mange dødsfall knyttet til svangerskap og fødsel. Risikoen øker betraktelig når unge jenter med spede kropper skal føde barn, noe som ofte er en konsekvens av barneekteskap.  

Situasjonen i Sierra Leone ble ikke bedre av at Ebola-viruset rammet landet hardt i 2014-2015. Mer enn 9000 barn sto igjen foreldreløse etter epidemien.

Alternativ tekst

Bekjemper skadelige praksiser

Sewanatu (20) ble kjønnslemlestet som seksåring. Med hjelp fra Plan har hun blitt en aktivist mot denne skadelige prakisen, samt mot barneekteskap, tenåringsgraveditet og seksuell vold. Nå som hun er ferdig på skolen, har hun lyst til å utdanne seg til å bli lege. — Jeg vil hjelpe andre jenter til å ha troen på dem selv, sier Sewanatu. 

Dette arbeider Plan med i Sierra Leone

Løfter fram jentene

Vokser du opp som jente i Sierra Leone, vil du sannsynligvis oppleve å bli diskriminert. Jentene stiller alltid bak guttene i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. Mange jenter blir bare sett på som arbeidskraft som kan brukes i hjemmet, og deres stemmer blir ikke hørt. 

Gjennom et «Girl Power»-prosjekt jobber Plan International for at jenter skal få komme til orde og bli lyttet til. Ved bruk av teater, diskusjonsmøter og radio snakker de om temaer som er viktige for dem. Vi støtter ungdomsgrupper, spesielt jentegrupper, slik at de skal være bedre rustet til å løfte stemmen, engasjere seg og påvirke samfunnet de lever i – spesielt i kampen mot seksualisert vold, kjønnslemlestelse av jenter, barneekteskap og tenåringsgraviditet.

Jobbmuligheter for jentene

Uten en utdannelse, støtte fra familien, og fattigdom har ikke jentene et godt utgangspunkt for å bli økonomisk selvstendige i Sierra Leone. Det at jenter heller ikke blir lyttet til gjør at de ofte heller ikke får drive med det de ønsker. 

Plan International gir støtte til spare- og lånegrupper som hjelpe jenter og deres familier med å spare pengene som trengs for å betale for skolepenger og yrkesutdanning. Gjennom Plans spareprogram lærer jentene å administrere penger, slik at de er godt forberedt når de får sin første jobb. Disse gruppene bygger opp jentenes selvtillit og gir en plattform for å lære andre ferdigheter, som for eksempel å snakke i forsamlinger. 

Matsikkerhet, ernæring og hygiene

Mange i Sierra Leone jobber som bønder eller fiskere. Landet har tropisk klima, og har to årstider: regnsesong og tørrsesøng. Sierra Leone er utsatt for naturkreftene, og sårbare for ebola-utbrudd som kan ramme familiers levebrød. 

Plan International i Sierra Leone jobber med å sikre helsetiltak under ebolautbrudd ved å forbedre i hygienepraksis blant befolkningen i de rammede områdene. Ernæring og hygiene for de minste barna er fortsatt et prioritert område.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Sierra Leone er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.


Arbeidet er mulig takket være våre støttespillere
Bli Planfadder


Dette skjedde i Sierra Leone i 2020:

Som i resten av verden var også Sierra Leone preget av koronapandemien i året som gikk. Det første tilfellet ble registrert i mars 2020, og kort tid senere innførte myndighetene strenge tiltak for å begrense smitten. Grenser og skoler ble stengt, og for en allerede sårbar befolkning førte en slik nedstenging av samfunnet til umiddelbar økning i fattigdom.

President Julius Maada Bio erklærte raskt en nasjonal helsekrise i landet. Men krisen er i høy grad også en vedvarende sosial og økonomisk krise. Når småbønder mister tilgang til lokale markeder og verken får solgt eller kjøpt varer, får dette store konsekvenser for matsikkerheten.

 • Undervisningsprogram over radio: Selv om myndighetene la til rette for fjernundervisning, var dette utfordrende i områdene der Plan jobber. Mange mangler tilgang til internett og elektrisitet, og for foreldre som ikke har skolegang selv blir det vanskelig å hjelpe barna sine. Derfor bidro Plan til å utvikle et undervisningsprogram over radio og delte ut radioer med solcellebatterier.
 • Gratis hjelpetelefon for råd og støtte til jenter: Nedstengingen av samfunnet kan ha gjort at mange utsatte jenter mistet sikkerhetsnettet sitt. Sammen med myndighetene etablerte derfor Plan en gratis hjelpetelefon. Her kan jentene få råd og støtte, og man kan også rapportere bekymringsmeldinger som blir fulgt opp videre.

Nøkkeltall for Plan i Sierra Leone

25 000 jenter fikk solcelledrevet radio for å kunne følge fjernundervisning

13 889 barnefamilier fikk utdelt ris for å komme seg gjennom den verste krisen

35 925 jenter har deltatt på opplæring i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

472 lokalsamfunn samarbeider med Plan

Fakta om Sierra Leone

Levealder

Forventet levealder i Sierra Leone, sammenlignet med Norge.

Sierra Leone:

54 år

Norge:

82 år
I Sierra Leone er forventet levealder 28 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Sierra Leone, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Sierra Leone har en alfabetisme på 43%.

Sierra Leone:

43%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Sierra Leone, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Sierra Leone er 528 dollar.

Sierra Leone:

$528
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Sierra Leone, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Sierra Leone:

109 av 1000

Verden:

37 av 1000