To kvinner går nedfor gata i Den sentralafrikanske republikk

Den sentralafrikanske republikk

Den sentralafrikanske republikk ligger midt i Afrika, med litt under 6 millioner innbyggere. Landet er rikt på naturressurser, men vold, politisk uro og korrupsjon hindrer utvikling. Væpnet konflikt har også tvunget folk til å forlate hjemmene sine. Barn, og særlig jenter, er hardt rammet av situasjonen.

Den sentralafrikanske republikk ble selvstendig i 1960 og har siden opplevd flere maktskifter og uroligheter. Til tross for store naturressurser lever mange i fattigdom, noe som gir grobunn for konflikter når opprørsgrupper utnytter mangelen på lov og orden for å tjene penger på gull, diamanter og andre råvarer.

De gjentatte voldsutbruddene har gått hardt ut over utdanningssystemet, rettsvesenet, helsevesenet og arbeidsmarkedet, spesielt utenfor hovedstaden. Mange har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine, og fire av fem sentralafrikanere regnes som fattige. Konflikter og katastrofer rammer barn hardt, og med en svært ung befolkning - tre av fem er under 25 år - får dette alvorlige konsekvenser.

Jente syr i Den sentralafrikanske republikk

Dette jobber Plan med i Den sentralafrikanske republikk


Støtte til barn og unge

Plan har vært til stede i Den sentralafrikanske republikk siden 2014. Arbeidet vårt i landet fokuserer på barns rett til utdanning, mat, beskyttelse mot vold og ungdoms deltakelse i samfunnet. En av våre hovedprioriteringer er å gi støtte til barn og unge som på ulike måter har blitt rammet av konfliktene i landet. Det kan for eksempel dreie seg om å sikre dem tilgang til utdanning. Men det handler også om å gi unge mennesker mulighet til å tjene til livets opphold, for eksempel ved å tilby yrkesopplæring.

Dekke grunnleggende behov

Plan støtter barn som har mistet eller blitt separert fra foreldrene sine med å få dekket grunnleggende behov som mat, vann, såpe, madrasser og tepper. Mange av barna som har mistet foreldrene sine kommer til skolen uten klær, sko og andre ting de trenger for å få skolegang, og vi deler ut skolesett med blyanter, notatbøker, leker og læringsmateriell.

Forhindre at barn rekrutteres til væpnede grupper

Mange barn i Den sentralafrikanske republikk blir utnyttet som barnesoldater. Derfor arbeider Plan også for å forhindre at barn rekrutteres til væpnede grupper. Dette gjør vi blant annet ved aktivt å påvirke ledere av væpnede grupper, myndigheter og sivilsamfunnet, og ved å legge til rette for at barn kan vende tilbake til sine familier og lokalsamfunn.

Per i dag har vi ikke fadderbarn i Den sentralafrikanske republikk.


Fakta om Den sentralafrikanske republikk

Hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk er Bangui, og det bor 5,6 millioner mennesker i landet. De offisielle språkene er fransk og sango. Valutaen er Sentralafrikansk CFA-franc, og kristendomer den største religionen, deretter kommer islam.

Antall tonn CO2-utslipp per innbygger:
Den sentralafrikanske republikk har 0,04 tonn CO2-utslipp per innbygger. Den sentralafrikanske republikk:
0,04 tonn
CO2-utslipp per innbygger i Norge er 6,72 tonn. Norge:
6,72 tonn
Barneekteskap ved 15 års alder:
Den sentralafrikanske republikk har 26% barneekteskap ved 15 års alder.
26 %
Barneekteskap ved 18 års alder:
Den sentralafrikanske republikk har 61% barneekteskap ved 18 års alder.
61 %
Landets plassering på FNs levekårsrangering:
Den sentralafrikanske republikk er på 185. plass av 191 land når det kommer til utdanning, helse og økonomi.
185 av 191
Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive:
Den sentralafrikanske republikk har en alfabetisme på 38%.
38 %