Kvinne bærer mat på hodet på landvei i Nigeria

Nigeria

Plan International har vært til stede i Nigeria siden 2014 og jobber for at alle barn skal få dekket grunnleggende behov og ha like muligheter i livet. Med lokal forankring og langsiktig tilstedeværelse involverer og engasjerer vi jenter og gutter og andre for å skape endring som varer. Vi er til stede der barn bor og lever – og der viktige beslutninger tas.


Fakta om Nigeria

Hovedstad: Abuja
Befolkning: 216 millioner
Offisielt språk: Engelsk
Valuta: Nigeriansk naira
Religion: Islam er den vanligste religionen i Nigeria. Kristendom er den nest vanligste, og lokale religioner forekommer.


Å vokse opp i Nigeria

Over halvparten av Nigerias 180 millioner innbyggere er barn under 18 år. De aller fleste har en tøff start på livet, og barnedødeligheten er høy, ett av ti barn i Nigeria får aldri feiret sin femte fødselsdag. Mange barn ikke blir offentlig registrert ved fødselen. Det betyr at de aldri har fått den viktigste nøkkelen til å få sine rettigheter oppfylt, og går glipp av helsetjenester, utdanning og beskyttelse. I myndighetenes papirer eksisterer de ikke.

Barn som vokser opp nordøst i Nigeria lever i konstant frykt for den brutale terrorgruppa Boko Haram. Navnet på gruppa, Boko Haram betyr «vestlig utdanning er forbudt» – og spesielt jenteskoler har vært blant deres første angrepsmål.

Homofili er ulovlig i landet, og det er ikke mulig for barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet å leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert, kriminalisert eller trakassert. Barneekteskap og omskjæring er vanlig for jenter, og barnearbeid er utbrett. Mange sårbare kvinner og unge jenter havner i klørne på menneskehandlere. 

Remote video URL

Dette jobber Plan med i Nigeria


Styrke levekår og kunnskap

Kombinasjonen av fattigdom, mangel på kunnskap og seiglivede tradisjoner gjør at kjønnslemlestelse og barneekteskap fortsatt er svært vanlig på landsbygda i Nigeria. Plan i Nigeria jobber for at barna skal få bedre helsetilbud og skolegang, og at færre skal bli utsatt for vold, barneekteskap og kjønnslemlestelse. Plan jobber også for å sterke barn og unges kjennskap til egne rettigheter, og for at de skal kunne beskytte seg mot overgrep.

Tilbake på skolebenken

Mer enn 10 millioner nigerianske barn står utenfor skolen. Plan i Nigeria bidrar til utdanningsmuligheter for barn på flukt og for barn som har kommet tilbake til sine lokalsamfunn etter å ha vært internt fordrevet. Vi samarbeider også med en rekke organisasjoner for å sikre at familier som har flyktet fra Boko Haram får mat, og at barna har et trygt sted å være. Vi deler ut gratis skolemateriell, kurser lærere og oppmuntrer foreldre til å sende jentene og guttene sine tilbake på skolen. Vi bidrar også med yrkesopplæring til familieforsørgere og unge mødre, slik at de kan skaffe seg et levebrød i en vanskelig livssituasjon.

Ungdom i front mot barneekteskap

En jente som er gift før fylte 18 år, vil med stor sannsynlighet droppe ut av skolen fordi hun blir mor mens hun fortsatt selv er barn, eller kanskje dør hun under graviditeten eller fødselen. Det er også sannsynlig at hun er økonomisk avhengig av mannen sin og svigerforeldrene, og at hun aldri får oppfylt sine drømmer og sitt potensial. Derfor jobber Plan i Nigeria både på nasjonalt og lokalt plan for å bekjempe barneekteskap. Vi gir støtter spesielt ungdomsgrupper som tar saken i egne hender og kjemper mot barneekteskap via underskriftskampanjer, holdningsarbeid og bevisstgjøring i alle lag av befolkningen.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Nigeria er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter og andre vet at alle barn har de samme rettighetene.


Plan i Nigeria – glimt fra året som har gått

Image
500

jenter har fått utdelt mensen- og hygienepakker.

Image
195 427

barn og voksne har fått tilgang til næringsrik mat og annen støtte knyttet til ernæring.

Image
1 217

kvinner har fått yrkesopplæring.

Det siste året har Plan International i Nigeria arbeidet med å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse, med spesielt fokus på kvinnehelse og mensen. Vi har også vært aktive i anti- trafficking kampanjer rettet mot jenter og unge kvinner, og vi har jobbet for å forbedre kjennskapen til ernæring blant foreldre, og tilgangen næringsrik mat. I tillegg har Plan i Nigeria arbeidet med yrkesopplæring og økonomisk forståelse, særlig for jenter og unge kvinner, slik at de skal kunne komme ut i jobb og kunne forbedre sine levekår.


Bli fadder

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget ditt går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.