• Lekki Market i Lagos. Foto: Shawnleishman
  Lekki Market ligger i Lagos. Her er det et yrende liv. Foto:Shawnleishman
 • Portrett av jente, Nigeria
  175 millioner mennesker bor i Nigeria, og landet er det mest folkerike i Afrika. Foto: Arne Hoel/World Bank
 • Båter på strand i Nigeria
  Nigeria ligger ved Guineabukta, og fisk har vært en viktig del av kostholdet for mange. Dessverre har oljeutvinningen gitt enorme miljøødeleggelser, og truer nå dyre-, fiske- og planteliv. Foto: Arne Hoel/World Bank
 • To jenter i forgrunnen, enkel salgsbod i bakgrunnen
  Disse to jentene selger røkt fisk ved bredden av elva Niger. Foto: Joachim Huber.
 • Kurver med ulike rotvekster er pent stablet opp. Noen selger, andre kjøper
  Landsbymarked. Foto: Curt Carnemark / World Bank Photo Collection
 • Gutt i Nigeria, foran buskapen
  Foto: Arne Hoel/World Bank
 • Konstruksjonsarbeidere i Nigeria
  Et nytt bygg reiser seg. Foto: Arne Hoel/World Bank
Hvis du reiser til Nigeria kan du oppleve storslått natur med alt fra høye fjell, savanner og ørken til frodig regnskog og vakre strender. Og i den store nasjonalparken Gashka-Gumti finnes dyr du kanskje ikke engang har hørt om, som sivetter og sevaler.

I Nigeria kan du besøke landsbyer der eldgamle afrikanske tradisjoner holdes i hevd. Samtidigpulserer businessen og kulturlivet i metropolen Lagos i takt med andre store og moderne byer i verden. Her finner du for eksempel verdens tredje største filmindustri etter Bollywood og Hollywood– med navnet «Nollywood».

Området som i dag utgjør Nigeria var befolket allerede for over 10 000 år siden. Det eldste jernaldersamfunnet som er kjent i Afrika sør for Sahara holdt også til her. Flere kongedømmer hersket før landet ble en britisk koloni på begynnelsen av 1900-tallet. Nigeria ble selvstendig i 1960, og er hjemlandet til mer enn 200 ulike etniske grupper som alle også har egne språk. Nigerias historie er ellers preget av mye politisk uro og konflikt, og de siste årene har den nordøstlige delen av landet blitt herjet og terrorisert av den brutale ekstremistgruppa Boko Haram.

Landet har i dag både det største folketallet og den største økonomien blant landene i Afrika. Nigeria er kontinentets største oljeprodusent, og Norge er et viktig samarbeidsland både i oljesektoren og fiskerisektoren.

Men oljerikdommen kommer de færreste til gode. Gapet er enormt mellom de få rike i de store byene og de mange fattige på landsbygda og i urbane slumområder. Landet har gjentatte ganger hatt den tvilsomme æren av å toppe listen over verdens mest korrupte land.

Mer enn halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og ulikhetene øker. Arbeidsledigheten – spesielt blant de unge – er svært høy.

Å vokse opp i Nigeria 

Over halvparten av Nigerias 180 millioner innbyggere er barn under 18 år. De aller fleste har en tøff start på livet, med mindre du vokser opp som en av få i den urbane eliten.

Barnedødeligheten er høy: Ett av ti barn i Nigeria får aldri feiret sin femte fødselsdag.

Et enormt problem er også at svært mange av barna ikke er blitt offentlig registrert ved fødselen. Det betyr at de aldri har fått den viktigste nøkkelen til å få sine rettigheter oppfylt. De går glipp av viktige helsetilbud, vaksiner og skolegang. I myndighetenes papirer eksisterer de ikke, de blir ikke regnet med og inkludert.

Fire av ti jenter blir gift før de har fylt 18 år, og svært mange allerede før de har fylt 15. Tre av ti får ødelagt underlivet sitt gjennom det smertefulle omskjæringsritualet.

Nær halvparten av de unge mellom 5 og 15 år er involvert i barnearbeid. Og mange sårbare kvinner og unge jenter havner i klørne på menneskehandlere. De blir tvunget eller lurt bort fra sine hjemsteder i håp om et bedre liv et annet sted, og ender under slaveliknende kår som hushjelper eller i sex-industrien.

Barn som vokser opp nordøst i Nigeria lever i konstant frykt for den brutale terrorgruppa Boko Haram. Siden 2013 er mer enn 20 000 mennesker er drept og millioner er på flukt internt i Nigeria og over grensen til naboland. De fleste av flyktningene er kvinner og barn. Navnet på gruppa, Boko Haram betyr «vestlig utdanning er forbudt» – og spesielt jenteskoler har vært blant deres første angrepsmål.

Siden 2013 har også mer enn 1000 barn i nordøstlige Nigeria blitt bortført av ekstremistene. En hel verden ble engasjert i kampanjen #BringBackOurGirls etter at 300 skolejenter ble bortført fra en liten landsby nord i landet i 2014. Fortsatt er mange av jentene savnet, og det skjer stadig nye kidnappinger.

Plans arbeid i Nigeria 

Som Plan Internationals støttespiller er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn i Nigeria får bedre helsetilbud og skolegang, og at færre blir utsatt for vold, barneekteskap og kjønnslemlestelse, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Tilbake på skolebenken

Mer enn 10 millioner nigerianske barn står utenfor skolen. Av disse er 60 prosent jenter. Kombinasjonen av fattigdom, mangel på kunnskap og seiglivede tradisjoner gjør at kjønnslemlestelse og barneekteskap fortsatt er svært vanlig på landsbygda i Nigeria.

Plan i Nigeria bidrar til utdanningsmuligheter for barn på flukt og barn som har kommet tilbake til sine lokalsamfunn etter å ha vært internt fordrevet. Vi samarbeider også med en rekke organisasjoner for å sikre at familier som har flyktet fra Boko Haram får mat, og at barna har et trygt sted å være. Vi deler ut gratis skolemateriell, kurser lærere og oppmuntrer foreldre til å sende jentene og guttene sine tilbake på skolen. Vi bidrar også med yrkesopplæring til familieforsørgere og unge mødre, slik at de kan skaffe seg et levebrød i en vanskelig livssituasjon.

Ungdom i front mot barneekteskap

En jente som er gift før fylte 18 år, vil med stor sannsynlighet droppe ut av skolen fordi hun blir mor mens hun fortsatt selv er barn, eller kanskje dør hun under graviditeten eller fødselen. Det er også sannsynlig at hun er psykologisk og økonomisk avhengig av mannen sin og svigerforeldrene, og at hun aldri får oppfylt sine drømmer og sitt potensial. Hun forblir fattig, og hennes stemme blir sjelden hørt.

Derfor jobber Plan i Nigeria både på nasjonalt og lokalt plan for å bekjempe barneekteskap. Vi gir støtter spesielt ungdomsgrupper som tar saken i egne hender og kjemper mot barneekteskap via underskriftskampanjer, holdningsarbeid og bevisstgjøring i alle lag av befolkningen.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Det kan forhindre både vold, barneekteskap og misbruk. For barn som kjenner rettighetene sine, greier i større grad å stå opp mot urett. Dessuten bringer de kunnskapen videre når de selv får barn.

I Nigeria er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode. For tiden er det dessverre ikke mulig å bli fadder til et barn i Nigeria, men Plan har fadderbarn i mange andre land.

Alternativ tekst

Unge ut i jobb og skole

Amina var 11 år gammel da hun ble kidnappet av Boko Haram. I et år ble hun behandlet som en slave og slått. I dag er hun 15 år, hun er gjenforent med familien, og landsbyen hennes er ikke lengere okkupert av terrorgruppa. Amina tar del i Plans «Accelerated Learning Programme» hvor hun for første gang får noen form for utdannelse.

Fakta om Nigeria

Levealder

Forventet levealder i Nigeria, sammenlignet med Norge.

Nigeria:

54 år

Norge:

82 år
I Nigeria er forventet levealder 28 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 100%.

Norge:

100%
Nigeria har en alfabetisme på 62%.

Nigeria:

62%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75.420 dollar.

Norge:

$75.420
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nigeria er 2.230 dollar.

Nigeria:

$2.230
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11.440 dollar.

Verden:

$11.440

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Nigeria, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Nigeria:

117 av 1000

Verden:

37 av 1000