Glemte kriser

Noen konflikter fyller nyhetsbildet, mens andre blir oversett. Her er en oversikt over humanitære kriser som krever vår oppmerksomhet.

Jente fra Sudan.
Jente fra Sudan.
SULTKRISE: I Sudan pågår verdens største sult- og flyktningkrise akkurat nå. Millioner av mennesker er drevet på flukt, og situasjonen blir stadig verre.

Den pågående situasjonen i Gaza og Ukraina har fått mye mediedekning og skaper sterke reaksjoner. Dessverre er det flere alvorlige humanitære kriser som havner i skyggen og sjelden får overskrifter i pressen. Noen av disse krisene har vart i mange år og fortsetter å føre til enorme lidelser for millioner av mennesker. 

Gutt som holder moren sin i hånden.

Image
Ikon: pil.

Hva er en humanitær krise?

Når mange menneskers liv, helse og levekår er i stor fare over tid, oppstår en humanitær krise. Krisene kan være forårsaket av naturkatastrofer og klimaendringer, eller menneskeskapte faktorer som vold og krig. Noen ganger er krisen en kombinasjon av begge deler. Konsekvensene av humanitære kriser er store og får ofte alvorlige følger for sårbare grupper som kvinner og barn.

Image
Burkina Faso, Mali og Niger

De siste årene har alle de tre landene i den sentrale Sahel-regionen – Mali, Niger og Burkina Faso – opplevd militære statskupp. I mer enn et tiår har væpnede grupper utført vilkårlige angrep på sivile, skoler og helsetjenester.

I Burkina Faso er situasjonen spesielt alvorlig. Ifølge FN har 4,7 millioner mennesker behov for humanitær hjelp. Konflikten har drevet nærmere 2 millioner mennesker på flukt, hvorav over 60 prosent er barn. I tillegg forverrer klimaendringer matusikkerheten i landet.

Utdanningssystemet er også hardt rammet, og jentene er spesielt utsatt. Burkina Faso er et av de landene i verden der flest barn blir giftet bort. Det har vært svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner og journalister å komme inn i landet den siste tiden. Dette har ført til at krisen har økt i omfang, samtidig som den får lite oppmerksomhet.
 

Image
Ikon: Pil.
Situasjonen nå

 • I Mali har 8,8 millioner mennesker behov for nødhjelp. Nærmere 400 000 er på flukt i eget land.
   
 • I Niger trenger over 4 millioner akutt humanitær hjelp. 335 000 er på flukt i eget land.
   
 • I Burkina Faso er over 2 millioner på flukt i eget land. 3,7 millioner har behov for akutt humanitær hjelp. 
Mor og barn i Burkina Faso
Mor og barn i Burkina Faso
FLYKTNINGKRISE: Over 60 prosent av de nesten 2 millioner menneskene som har flyktet i Burkina Faso, er barn.

Image
Honduras

Organisert kriminalitet og voldelige gjenger herjer i Honduras. Landet har et av de høyeste voldsnivåene i verden og millioner av innbyggere lever i konstant frykt for overgrep og utpressing. Mord er utbredt og rammer spesielt kvinner. Den politiske situasjonen er ustabil og offentlige institusjoner er preget av korrupsjon.

Naturkatastrofer som orkaner og flom rammer ofte, noe som forverrer situasjonen ytterligere. Landbruket, som er en viktig del av økonomien, har lidd store tap på grunn av klimaendringer. Dette gjør at om lag 3,2 millioner innbyggere har behov for humanitær hjelp.

I tillegg fungerer Honduras som et transittmottak for de som reiser mellom Mexico og USA. Dette legger ytterligere press på helsetjenestene i landet.

Hondurus står midt i en voldsbølge
Hondurus står midt i en voldsbølge
VOLD: Voldsnivået på Honduras er blant det høyeste i verden. Mange lever i konstant frykt for overgrep og utpressing.

Image
Etiopia

Etiopia er preget av konflikt, spesielt i Tigray-regionen. Matkrise og flyktninger fra Sudan forverrer situasjonen. I følge FN trenger 20 millioner humanitær hjelp. Kjønnsbasert vold er utbredt, og voldtekt brukes som våpen.

Aida (20) fra Etiopia ble voldtatt i fire timer. 
– Jeg er veldig bekymret og har bare lyst til å komme meg ut herfra.

Les historien

Image
Ikon: Quote.

Voldtekt er en billig og effektiv måte å føre krigføring på. Befolkningen får mistillit til regjeringen som ikke kan beskytte dem. 

Per-Roe Petlund, kjønnsrådgiver i Forsvaret.

Image
Sudan

Akkurat nå pågår verdens største sult- og flyktningkrise i Sudan. Ifølge nye tall fra FN er over 9 millioner mennesker på flukt, og blant dem er 1,6 millioner underernærte barn. Situasjonen blir stadig verre.

I Darfur-regionen pågår drap, vold og overgrep, og voldtekt og seksuell vold brukes som våpen i krigen. Konflikten har ført til omfattende ødeleggelser, og store deler av helse- og skoletilbudet har kollapset. Over halvparten av Sudans befolkning, nærmere 25 millioner mennesker, har behov for akutt humanitær hjelp. 14 millioner av dem er barn.

Barn på flukt i Sudan
Barn på flukt i Sudan
PÅ FLUKT: Over 9 millioner er på flukt i Sudan, noe som utgjør nærmere 16 prosent av landets totale befolkning.
Kart som viser hvor befolkningen i Sudan flykter.

Image
Ikon: pil.

Krigen i Sudan har sendt millioner av mennesker på flukt. Plan jobber på spreng for å hjelpe befolkningen i Sudan og nabolandene Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Egypt og Etiopia. Flere av nabolandene sliter selv med fattigdom, sult, naturkatastrofer og vold. 

Les mer

Jente i Kamerun

Image
Kamerun

Krisen i Kamerun startet i 2016 på grunn av konflikter mellom regjeringen og separatister i de engelsktalende regionene. Volden er spredt, og situasjonen er ustabil. Væpnede grupper angriper sivile, og helsepersonell blir også utsatt for vold.

Kamerun er preget av fattigdom, konflikt, mangel på rent vann og underernæring. Ifølge FN trengte 1,8 millioner mennesker humanitær hjelp i 2023. Landet huser mange flyktninger fra nabolandene, noe som forverrer krisen.

Image
Den sentralafrikanske republikk

Siden borgerkrigen i Den sentralafrikanske republikk startet i 2013, har landet vært preget av vold, plyndring og drap. Over en million mennesker har flyktet, og fire av fem lever i fattigdom. Økende matvarepriser forverrer situasjonen, og nærmere 2,8 millioner innbyggere trenger humanitær hjelp. Sudan-krisen har også ført til at tusenvis av flyktninger fra Sudan og Sør-Sudan har søkt tilflukt i landet.

Kjønnsbasert vold er utbredt, helsetjenestene svikter, og skolesystemet er svekket. Dette har resultert i høy dødelighet blant mødre og barn, samt rekruttering av barnesoldater.

USIKKER FREMTID: Flere tusen mennesker fra Sudan og Sør-Sudan søker tilflukt i Den sentralafrikanske republikk.

Image
Haiti

Ifølge FN har 5 millioner mennesker behov for nødhjelp på Haiti, og 277 000 barn under fem år er alvorlig underernært. Store deler av landet er kontrollert av væpnede grupper. Myndighetene har mistet kontrollen, og det er erklært unntakstilstand i landet. 

Drap, vold og seksuelle overgrep øker dramatisk. Situasjonen er kaotisk, og helsevesenet står i fare for å kollapse. Haiti sliter også med høy inflasjon og klimaendringer som gjør matproduksjon utfordrende.

Remote video URL

Image
Ikon: Quote.

Den brutale volden på Haiti tvinger jenter til å bytte ut skolebøker med våpen og brudekjoler.

Allassane Drabo, Country Director i Plan International Haiti.

Image
Tsjad

En fluktkrise pågår i Tsjad, et av verdens fattigste land. Ifølge FN lever 42 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Sult og vannmangel er utbredt, og landet huser nå 600 000 flyktninger fra Sudan. Halvparten av dem er barn.

Kaoussar (16) fra Sudan mistet både faren og moren under flukten til Tsjad.

Les historien hennes

Image
Sør Sudan

Situasjonen i Sør-Sudan er kritisk. Vedvarende konflikter driver mennesker på flukt og fører til vold og drap. Økonomiske utfordringer, politisk uro og klimaendringer forverrer situasjonen ytterligere. FN rapporterer at 9 millioner trenger humanitær hjelp, og 1,6 millioner barn lider av akutt underernæring.

Konflikten i Sudan har ført til en flyktningstrøm inn i landet, med dårlige forhold i leirene og begrenset tilgang på mat og vann. Sør-Sudan er også farlig for hjelpeorganisasjoner og har høy forekomst av kjønnsbasert vold

Jente på flukt fra Sudan
Jente på flukt fra Sudan
DÅRLIGE FORHOLD: Flyktninger fra Sudan står overfor utfordringer med mangel på mat og vann i leirene i Sør-Sudan.

Image

Hva gjør Plan? 

I akutte kriser bidrar vi med det mest nødvendige mennesker trenger for å overleve. I samarbeid med lokale partnere gir Plan grunnleggende nødhjelp til land som er rammet av kriser. Les mer om hvordan vi jobber med nødhjelp.

 

 • I Kamerun har Plan jobbet med forebygging av kjønnsbasert vold, distribuert hygienekit, tilbydd trygge vann- og sanitærfasiliteter, samt gitt psykososial støtte til de som trenger det.
 • Plan har jobbet i Sudan i over 45 år og driver nødhjelpsarbeid inne i Sudan og i nabolandene rundt. I en akutt krise som denne handler det om å bidra med det mest nødvendige mennesker trenger for å overleve. Som mat, vann, tepper, bøtter, myggnett og hygieneartikler.
 • I Tsjad samarbeider Plan med lokale partnere og har siden oktober 2023 tilbudt utdanning og beskyttelse til barn som bor i Ourangs flyktningleirer.
 • Plan har jobbet i Honduras de siste årene med å ta vare på barna, spesielt jentene som er ekstra utsatt. Her tilbyr vi steder der barn kan leke og lære i trygge omgivelser.
 • Plan prioriterer beskyttelse av barn og familier i nødsituasjoner i hele Haiti, særlig i Artibonite og nordøst i landet, men også i hovedstaden Port-au-Prince.
 • I Etiopia samarbeider Plan med Verdens matvareprogram (WFP) for å styrke matsikkerheten i landet. Vi jobber også med å øke kunnskap og endre holdninger i lokalsamfunn, for å forebygge kjønnsbasert vold.
 • For å hjelpe de mest sårbare i Burkina Faso, tilbyr Plan kontantoverføringer, matvarer, husly for internt fordrevne og hygienekit.
 • I Den sentralafrikanske republikk jobber Plan for å forhindre at barn rekrutteres til væpnede grupper ved å påvirke ledere, myndigheter og sivilsamfunnet, og ved å hjelpe barn tilbake til sine familier og lokalsamfunn.
 • Siden 2012 har Plan gitt humanitær hjelp til barn berørt av krisen i Mali. Vi har etablert flere barnevennlige områder for å gi dem et trygt sted å være.
 • I Niger tilbyr Plan mat, trygge steder og utdanning til de som trenger det.
 •  Vi jobber for at jenter og kvinners behov blir dekket, men nødhjelpsarbeidet i Sudan og landene rundt er dessverre kraftig underfinansiert.

Gi livreddende nødhjelp

Bidra til å beskytte barn som er rammet av krig og katastrofer, og til å gi livreddende nødhjelp.

Gi nå