Mishti (16) har vært utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold fra hun var tenåring.
Mishti (16) har vært utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold fra hun var tenåring.

Kjønnsbasert vold

Seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) er et globalt problem som rammer millioner av mennesker, men først og fremst jenter og kvinner. Volden inkluderer voldtekt, barneekteskap og menneskehandel.

Flere millioner mennesker blir utsatt for brutale overgrep hver eneste dag. Seksuell og kjønnsbasert vold øker drastisk i kriser.
Flere millioner mennesker blir utsatt for brutale overgrep hver eneste dag. Seksuell og kjønnsbasert vold øker drastisk i kriser.

Kjønnsbasert vold er et utbredt problem og et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Ifølge FN opplever 736 millioner jenter og kvinner, nesten én av tre, fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Krigen i Ukraina har ført til en dramatisk økning i vold mot jenter og kvinner.

Gutter og menn blir også berørt av dette. Mennesker som bor i samfunn preget av krig og konflikt er spesielt sårbare. 

Image
Ikon: Pil.
Hva er seksuell og kjønnsbasert vold? 

Seksuell og kjønnsbasert vold er vold som rettes mot en person på grunn av deres kjønn.

Volden kan være fysisk, psykisk eller av seksuell karakter, og omfatter handlinger som voldtekt, seksuelle overgrep, menneskehandel, partnervold, barneekteskap, netthets og diskriminering. I tillegg inkluderer den kjønnslemlestelse, æresdrap og økonomisk vold.

Jenter på flukt er svært utsatt for kjønnsbasert vold.
Jenter på flukt er svært utsatt for kjønnsbasert vold.

Kjønnsbasert vold er utbredt på midlertidige tilholdssteder der mennesker har flyktet fra krig og konflikt, som i Tigray i Etiopia.

Kriser fører til vold

Ulik maktbalanse er en av hovedårsakene til at kjønnsbasert vold oppstår. Krig, pandemier og klimakatastrofer er kriser som fører til økt fattigdom, frykt og stress. Dette resulterer i svekket likestilling og en drastisk økning i vold mot jenter og kvinner.
 

Voldtekt som våpen

Voldtekt brukt som våpen er svært utbredt i krig. Soldater i væpnede grupper bruker voldtekt for å terrorisere og kontrollere befolkningen.

Å bli utsatt for slike brutale overgrep kan resultere i både fysiske og psykiske skader. For jenter kan det også føre til graviditet.

Jenter og kvinner på flukt har ekstra behov for beskyttelse mot vold og overgrep. De kan også bli tvunget ut i prostitusjon, og det er vanskelig å få tilgang på helsetjenester som beskytter dem mot uønsket graviditet og kjønnssykdommer.
 

USYNLIGE OFRE: Plan jobber også med gutter og menn som opplever overgrep i krig og konflikt. Skam er utbredt blant denne gruppen og fører til underrapportering av hendelser.
USYNLIGE OFRE: Plan jobber også med gutter og menn som opplever overgrep i krig og konflikt. Skam er utbredt blant denne gruppen og fører til underrapportering av hendelser.

Plan jobber også med gutter og menn som opplever overgrep i krig og konflikt. Skam er utbredt blant denne gruppen og fører til underrapportering av hendelser. 

Alvorlige konsekvenser

Millioner av jenter og unge kvinner opplever vold i sitt eget hjem, i nærmiljøet sitt, i det offentlige rom og på nett.

Slike traumatiske opplevelser kan føre til frykt og følelser av skam og skyld, og ha negativ innvirkning på deres fysiske og psykiske helse.

Tap av utdanning er en vanlig konsekvens når jenter blir utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold. Voldtekt og barneekteskap øker sjansen for at jenter blir gravide i altfor ung alder og slutter på skolen.

Mishti (16) har vært utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold fra hun var tenåring.
Mishti (16) har vært utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold fra hun var tenåring.

Underrapportert gruppe

Gutter og menn som utsettes for seksuell og kjønnsbasert vold møter ekstremt stigma og rapporterer sjelden om det som har skjedd. Dette fører til at de ikke får nødvendig helsehjelp og traumebehandling.

Mishti (16) har vært utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold fra hun var tenåring.

Image
Ikon: Pil.
Psykososial støtte

I mange samfunn har jenter lavere status enn gutter og opplever derfor diskriminering på ulike måter. Vi jobber med å få familier og lokale ledere til å endre synet på jenters verdi i samfunnet. 

Vi hjelper med å rapportere om vold og overgrep, og tilbyr trygge steder hvor man kan motta psykososial støtte. Dette gjøres gjennom samtaler og sosiale aktiviteter, slik at de ikke trenger å være alene i sårbare situasjoner. 

Hva gjør Plan?   

 • Vi jobber for å informere om hvilke behandlingstilbud og rettigheter man har, og oppfordrer til å rapportere om voldshendelser og søke hjelp. I samarbeid med helsestasjoner tilbyr vi alle oppfølging og assistanse hvis de ønsker.  
   
 • Vi utdanner helsepersonell i hvordan de skal snakke med barn om seksuell og kjønnsbasert vold, og jobber for å sikre nødvendig helsehjelp og rettsforfølgelse av saker.
   
 • Gjennom utdanning fremmer vi likestilling og positive kjønnsnormer. Målet er å sikre tilstrekkelig kunnskap og effektive systemer både lokalt og nasjonalt for å beskytte alle jenter og kvinner mot enhver form for vold. Derfor driver vi opplysningsarbeid om jenters og barns rett til beskyttelse, samt konsekvensene av vold og overgrep. 
   
 • Vi jobber også med å forbedre lovverket for økt beskyttelse, slik at det blir enklere å rapportere og for at politiet og rettsvesenet tar voldssaker på alvor. 
   
 • Vi støtter tiltak som gjør at jenter også får gå på skole og får samme utbytte av undervisningen som gutter. Dette inkluderer tilgang på bind, lager separate toaletter og sprer kunnskap for å fjerne tabuer.