Barna sliter med traumer

Krigen i Sudan har så langt ført fire millioner barn på flukt. Brutale hendelser har påført barna traumer for livet. Plan tilbyr psykososial støtte og trygge områder for å bearbeide dem.

Jente på flukt i Sudan
Jente på flukt i Sudan

Situasjonen for Sudans befolkning er kritisk. De har mistet slektninger, hjem, jobber og eiendeler. Mange har reist i dagevis på jakt etter trygghet og ankommer flyktningleirer og tilfluktssteder i desperat nød. 

Redd for familien

12 år gamle Ansam er en av dem som har flyktet.

– Frykt var det første jeg kjente på når jeg hørte om krigen og så kampene på TV, forteller Ansam. Jeg skrek høyt og var veldig bekymret for mamma og min søster. Jeg var redd for å miste dem.

Lyden fra våpen skremte henne.
– Jeg så fly over huset vårt skyte mot snikskyttere ovenfra. Det var veldig skummelt. Naboen vår ble skadet i det angrepet. 
 

Ansam og familien flyktet sammen med andre i en lastebil fra hovedstaden Khartoum.
Ansam og familien flyktet sammen med andre i en lastebil fra hovedstaden Khartoum.
BEHANDLER TRAUMER: Ansam (12) har, som mange andre i Sudan, vært vitne til alvorlige brudd på menneskerettighetene. Slike opplevelser tar tid å bearbeide.

Image
Bakgrunn for konflikten

Den 15. april 2023 oppsto en konflikt mellom Sudans militære ledere, som førte til brutale kamper i hovedstaden Khartoum og Darfur-regionen. Som et resultat av dette har nå 25 millioner mennesker behov for humanitærhjelp. 14 millioner av dem er barn.

En farlig flukt

Ansam og familien flyktet sammen med andre i en lastebil fra hovedstaden Khartoum.

 – Soldater stoppet oss flere steder på veien. De gjennomsøkte bagasjen og lommene til alle mennene, på jakt etter våpen eller andre verdifulle gjenstander, sier Ansam. En av mennene ga meg telefonen sin og litt penger. Jeg beholdt det for ham, men var livredd.
 

Image

–  Jeg begynte å stamme på grunn av frykten og sjokket fra krigen, men nå går det bedre, sier Ansam.

Dårlige forhold

I månedsvis ble familien drevet fra sted til sted før de tilslutt fant tilflukt på en nedlagt skole hvor de nå bor. Her mangler de strøm, mat og toaletter. De må også dra langt for å hente vann. Flyktningleirer og tilfluktssteder i Sudan er overbelastet og mangler ressurser. 
 

Plan har plassert vannstasjoner på sentrale plasser
Plan har plassert vannstasjoner på sentrale plasser
VANNSTASJONER: Som en del av Plans nødhjelpsarbeid er det plassert vannstasjoner på sentrale plasser, her finner man også bøtter, såpe og bind.

Veien til bedring

– Jeg var ofte sint og trist, men har funnet trøst og trygghet her, forklarer hun. Ansam er en av mange Plan har hjulpet med aktiviteter og psykosisal støtte. 

Barn spiller Ludo på et av Plans trygge områder.
Barn spiller Ludo på et av Plans trygge områder.

Siden starten av konflikten har Plan hatt trygge, barnevennlige områder.
Her oppfordres barn til å leke, tegne, synge og bruke teknikker som fortelling for å hjelpe dem med å bearbeide traumene sine.

Asim i Plan International Sudan, jobber med barn og traumer.

Image

Kartlegging av traumer

Asim Elzubair som jobber for Plan International Sudan, føler sterkt på konflikten, men prøver å legge egne følelser til side.

– Vi som jobber her er også dypt påvirket av situasjonen. Den største utfordringen er å ikke la våre egne traumer påvirke jobben vi gjør, sier han.
 

Image

– Vi pleier å la barna leke med Lego og se hva de lager. Noen bygger lastebiler, mens andre bygger våpen. Vi fokuserer spesielt på de barna som bygger våpen.

Plan bruker ulike metoder, deriblant lek, for å kartlegge barns mentale helse. Han forklarer videre at tegninger også avslører historier.

– Etter å ha deltatt i organiserte aktiviteter ser vi en gradvis endring mot mer lystige og fargerike motiver. For de som har opplevd ekstremt traumatiske hendelser, tilbyr vi også støtte gjennom samtaler, legger han til.

Plan sine trygge områder for barn og ungdom gir dem muligheten til å leke og være fri.

Plan jobber for trygghet

I krisetider når systemer svikter øker også risikoen for barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsbasert vold. Og barn er spesielt utsatt.

Plan jobber med konkrete tiltak for å øke tryggheten på overfylte plasser. Belysning hele døgnet og vannpunkter på sentrale steder er eksempler på slike tiltak.

– Jenter skal ikke trenge å gå langt og i mørke, da kan de bli lette mål for overgripere, sier Asim.

Image

Konflikten i Sudan er krevende fordi den stadig forflytter seg, og befolkningen blir drevet fra sted til sted. Dette gjør det utfordrende å få oversikt over situasjonen.

– Vi i Plan jobber med å innføre mer mobile løsninger, fordi vi stadig må forflytte oss i fare for nye angrep, sier Asim.