Humanitært arbeid

Over 100 millioner mennesker lever på flukt, og 40 prosent av dem er barn. I humanitære kriser og katastrofer jobber vi for å beskytte barn og unge, ivareta rettighetene deres og gi grunnleggende nødhjelp.

Ruiner i Gaza.
Ruiner i Gaza.
ENORME BEHOV: Behovene for nødhjelp er større enn noen gang.

En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder. Krisene er flere og verre enn noen gang, og behovet for humanitær hjelp er stort.

Image
Hva er humanitært arbeid?

Humanitært arbeid, også kalt nødhjelp, har som mål å redde liv og hindre nød i krisesituasjoner. Samtidig som menneskers rettigheter og verdighet skal ivaretas. Nødhjelp kan være både rask og akutt respons samt langsiktig innsats. (Kilde: Store norske leksikon)

Slik jobber vi

Plan jobber lokalt og langsiktig. Vi er ofte til stede før, under og etter kriser. Derfor kjenner vi menneskene og områdene vi jobber i godt. Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Derfor bygger ofte nødhjelpen vår på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn.

Når humanitære kriser oppstår i områder der vi jobber, kan vi raskt hjelpe dem som trenger det mest.

Med barna i sentrum

Når en krise inntreffer jobber vi for å beskytte barn mot vold og tilby grunnleggende nødhjelp. I tillegg til å gi psykososial støtte og kontantoverføringer som dekker innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov.

– Barn vil oppleve en krise på en annen måte enn voksne, og de vil ha behov for beskyttelse på en annen måte. Jenter har særlige behov for beskyttelse. De kan være spesielt utsatt for vold, overgrep og tvangsarbeid. De er og ofte de første som går glipp av skolegang, sier Ingunn Samdal Vikene, Head of Emergency Response i Plan.

– Vi snakker med barn og unge slik at de selv får satt ord på hvilken hjelp de trenger. Vi jobber for at barn og unge ikke skal overses i nødhjelpsresponser, sier hun.

RASKT TILSTEDE: Våre ansatte er raskt tilstede når det oppstår kriser i områder vi jobber i.

Prinsipper for humanitært arbeid

Prinsippene for humanitært arbeid er en forutsetning for at vi skal kunne gjennomføre arbeidet vårt og nå frem til de som trenger det mest. Det betyr at vi ikke tar stilling i konflikter, men jobber med alle sivile for å redde liv og forhindre nød.

En ung gutt får utdelt mat i Gaza

Image

De fire humanitære prinsippene:

  • medmenneskelighet
  • nøytralitet
  • upartiskhet
  • uavhengighet

– Prinsippene skal sikre at hjelpen fordeles rettferdig og kommer frem til de som trenger den mest. De er viktige føringer for at vi skal være sikre på at nødhjelp på best mulig måte bidrar til å redde liv og forhindre lidelse, sier Samdal Vikene.


I 2023 responderte vi på 88 kriser over hele verden. Vi støttet 22,4 millioner mennesker med nødhjelp.


Image

Vår humanitære respons

Akutt nødhjelp

Dekker det umiddelbare overlevelsesbehovet, og sørger for tilgang til livsnødvendige varer som rent vann, mat og hygieneartikler. 

Beskyttelse

Vi jobber med psykososial støtte og psykologisk førstehjelp, med å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt og utnyttelse av barn som er rammet av kriser. 

Utdanning i kriser

Utdanning er en grunnleggende rettighet. I kriser og katastrofer blir millioner av barn fratatt muligheten til en trygg og god utdanning. Skolen gir ikke bare kunnskap, den gir beskyttelse og trygghet. Mange skoler blir dessuten angrepet eller brukt som oppholdssted av væpnede grupper eller militære.

Vi jobber med beskyttelse av utdanning for å sikre at skoler blir brukt til utdanning og at de er et sikkert sted for barn og unge å oppholde seg.

Seksuell og kjønnsbasert vold

Tenåringsjenter er særlig utsatt for tvangsarbeid, barneekteskap og seksuell vold. For å overleve og ta vare på familien sin kan de bli tvunget til å gifte seg i ung alder, tvunget ut i prostitusjon eller bli ofre for menneskehandel.