Fakta om barneekteskap

Hver dag blir 33 000 jenter gift som barn. Det blir 12 millioner jenter i løpet av et år. Konsekvensene er ofte svært alvorlige.

Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land. Det er et grovt brudd på Barnekonvensjonen og et enormt globalt problem. 

Hvor vanlig er det?

Barneekteskap skjer i alle deler av verden. Det går på tvers land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. Det rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden. 

Barneekteskap er i dag mest vanlig i utviklingsland. Der blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 – og én av sju før de er 15. Enkelte steder kan jentene være så unge som åtte år gamle.

Barneekteskap har også i lang tid forekommet i vestlige land. I Norge var det vanlig for bare noen generasjoner siden. 

Hvorfor blir jenter barnebruder?

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, kultur, tradisjon og svakt lovverk. 

For mange familier handler barneekteskap om økonomi. Gifter de bort jenta si, har de én munn mindre å mette. Millioner av døtre har ikke annet valg for fremtiden enn å bli kone og mor.

Hva skjer når jentene er blitt gift som barn?

Når jenter blir gift som barn, mister de ofte skolegang og risikerer å bli utsatt for vold og overgrep i hjemmet. Mange opplever at de blir fratatt barndommen sin, og tvinges til å bli voksne alt for tidlig. 

Mange barnebruder blir gravide før kroppen er klar for det. Graviditet og fødsel er en stor belastning for en ung kropp, derfor er det mange som får alvorlige skader eller dør. Komplikasjoner under graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsaken blant jenter mellom 15 og 19 år i utviklingsland. 

Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, det hindrer også utvikling og likestilling i verden, og opprettholder fattigdom.

En viktig forutsetning for å få bukt med barneekteskap, er å innføre 18-årsgrense for ekteskap. Forbud er ikke noen garanti for at de ikke skjer, men det er et viktig skritt på veien. 

Verdenskart som viser hvilke land som har innført 18-årsgrense for ekteskap

Her er barneekteskap forbudt

Bare landene som er farget rosa, har en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.

Se nærmere på kartet

FNs bærekraftsmål slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030, og i følge Barnekonvensjonen (barns rettigheter) er barneekteskap forbudt.