Tør å snakke om tabu

– Hvis du får penger eller gaver fra en gutt; hva tror du han vil? 18 år gamle Vivian utfordrer en gruppe ungdommer som sitter i skyggen under et stort tre i skolegården.

Vivian underviser ungdommer i Ghana.

I et område hvor sex og prevensjon er tabu, kan det å tørre å snakke om temaet være avgjørende for fremtiden til de som hører på. Vi er på landsbygda i Volta, øst i Ghana. Her lever familiene stort sett av det de dyrker på egne åkerlapper, og det er vanskelig å få endene til å møtes.  

Drømmen om et bedre liv

Unge gutter på motorsykkel kommer nå og da til nabolaget til Vivian. De flørter og frister unge jenter med penger og gaver, og for jenter som lever i fattigdom, representerer de ofte drømmen om et bedre liv. I neste runde forventer gutta sex eller begår voldtekt.

Ghana:

  • 18 prosent av jenter mellom 15 og 19 år er gravide eller har barn. 
  • 21 prosent er gift før de er fylt 18 år.
  • 60 prosent av kvinnene i Gahna tror at mennene har rett til å slå dem.

Kilder: Girls not brides, World Bank

I Ghana er sex tabu, og ute på landsbygda mangler ungdommene kunnskap om og tilgang til prevensjon. Mange av ungdommene vet ikke engang hvordan man blir gravid. 

Jentene må slutte på skolen

Graviditet betyr vanligvis slutten på skolegangen, noe som kan få store konsekvenser - spesielt for jentene. For uten utdanning er det vanskelig å bryte ut av fattigdom. Det er derfor informasjonen til Vivian så vesentlig. Hun er sekretær i en av Plan Internationals mange ungdomsgrupper, hvor ungdommene får kunnskap om pubertet, menstruasjon, seksuelt overførbare sykdommer og sunt kosthold. Mange av temaene de snakker om, blir sjelden diskutert hjemme – eller i samfunnet for øvrig.

Ungdommene får kunnskap og selvtillit

Med sterk og tydelig stemme snakker Vivian til ungdommene i gruppa om konsekvensen av tenåringsgraviditet, og hvor viktig det er å sette sine egne grenser. 

– Du behøver ikke forsvare valget ditt for noen! Mange angrer etterpå, sier Vivian, og henviser til jenter som får barn tidlig. 

Jente smiler til kamera, andre ungdommer i bakgrunnen

Ungdomsgruppa er startet opp av Plan. En gang i måneden inviterer Plan helsepersonell til å komme på møtene for å gå i dybden på ulike tema relatert til kropp og seksualitet, men de andre møtene styrer ungdommene selv. De møtes hver onsdag, og en aktivitetsbok gir dem informasjon og tips til hva de kan snakke om på møtene. De bytter på å presentere temaene, og nettopp dette er noe av poenget: De skal øve på å snakke foran en forsamling, si sin mening, og delta i diskusjoner. For med økt kunnskap kommer økt selvtillit. 

Vivian forteller at hun har gått gjennom en stor forandring på det halve året gruppa har vært i aktivitet.

– Jeg skalv første gangen jeg sto foran gruppa, forteller hun. Nå er hun trygg på situasjonen.

Ungdomsgrupper over hele verden

Plan organiserer ungdomsgrupper i mange land, og ser at arbeidet nytter. Her får ungdommene økt kunnskap og selvtillit til å kunne ta informerte valg for seg selv i fremtiden, enten det gjelder å bestemme over egen kropp, motivasjon til å fullføre skolen eller styrke til å stå opp mot barneekteskap og vold. Ungdomsgruppene bidrar også til at ungdommenes stemmer i større grad blir hørt.