Mange elever og lærere har lyst til å gjøre en forskjell for andre. På disse sidene finner dere prosjekter dere kan støtte med tilhørende undervisningsopplegg og forslag til innsamlingsaktiviteter.

Noen ønsker å ha en annerledes skoletime, andre ønsker å engasjere hele skolen i en innsamlingsaksjon. Vi har varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper.

Se hva dere kan samle inn penger til eller gå direkte til undervisningsopplegg.