Mange elever og lærere har lyst til å gjøre en forskjell for andre. Vi har tips til innsamlinger, aktiviteter og undervisningsopplegg.

Noen ønsker å ha en annerledes skoletime, andre ønsker å engasjere klassen eller hele skolen til en innsamlingsaksjon. Vi har opplegg med ulik varighet og omfang, og tilpasset ulike aldersgrupper.

Gå direkte til undervisningsopplegg eller se hva dere kan samle inn penger til