Barneekteskap i Malawi

Tradisjon og skadelige skikker er blant årsakene til at barneekteskap fortsatt er et problem i Malawi.

I Malawi blir 40 prosent av alle jenter giftet bort før de fyller 18 år. Jentene får ofte barn altfor tidlig og må slutte på skolen. De mister muligheten til å få seg en utdanning,  jobb, og en mulig vei ut av fattigdom.

Jenter i Malawi

Plan har i lang tid støttet kampen mot barneekteskap i Malawi. I 2017 kom seieren da myndighetene i Malawi hevet aldersgrensen for ekteskap fra 15 til 18 år. Lovendringen er et stort og viktig steg i riktig retning, men fremdeles er det familier som ønsker å følge de gamle tradisjonene. Forskjellen nå er at ungdommene har loven på sin side.

Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god fremtid. Barneekteskap er en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter.

Plan jobber for at jenter i Malawi skal kjenne til rettighetene sine. Gutter, foreldre og lokale ledere inngår også i dette arbeidet. Vi bidrar til jenter og gutter får informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og jobber for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap. Plan har i flere år samarbeidet med og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot den skadelige praksisen.

Les mer om hvordan Plan jobber for å bekjempe barneekteskap.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Drive opplysningskampanjer lokalt om at barneekteskap er et brudd på barnas rettigheter og faktisk er forbudt.
  • Bygge hybler for jenter på skoler, slik at de som bor langt unna kan bo på skolene.
  • Jobbe med lokale ledere for å forandre på tradisjoner og skikker som er skadelig for jenter.

Les mer om TV-aksjonen.