Barneekteskap i Nepal

Nepal er blant landene i Asia med flest tilfeller av barneekteskap.

I Nepal blir omlag 40 prosent av jentene giftet bort før de fyller 18 år, selv om nepalsks lov ikke tillater ekteskap før man er fylt 20 år. I noen deler av landet, og blant enkelte folkegrupper, er tallet enda høyere. Lav utdanning, fattigdom, diskriminering og liten grad av likestilling, er blant årsakene til at jenter giftes bort som barn.

Jenter fra Nepal

Mange barn i Nepal mangler skolegang. Det er spesielt jenter, barn med funksjonsnedsettelser og fra kasteløse familier som ikke får realisert sin rett til utdanning.

Situasjonen forverret seg ytterligere da de store jordskjelvene rammet landet i 2015, og flere tusen skoler ble ødelagt. Når barn ikke lenger har en skole å gå til, blir de ofte mindre beskyttet, og tilfellene av barneekteskap, vold mot jenter og menneskehandel øker. Koronapandemien har også bidratt til å styrke mange av årsakene til barneekteskap.

Altfor mange jenter i Nepal blir tvunget inn i barneekteskap. Plan jobber målrettet for å avskaffe barneekteskap, menneskehandel og vold mot jenter. Arbeid med å endre tradisjonelle oppfatninger og diskriminering er en viktig del av dette. I tillegg til informasjonskampanjer om jenters rettigheter rettet mot andre grupper av befolkningen, deltar jentene selv i det forebyggende arbeidet mot menneskehandel, vold og misbruk av jentebarn.

Les mer om hvordan Plan jobber for å bekjempe barneekteskap.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Øke lokalsamfunnets kunnskap om de skadelige konsekvensene av barneekteskap gjennom bevisstgjøringskampanjer.
  • Gi jenter relevant yrkesopplæring og kunnskapen de trenger for å få en jobb.
  • Støtte ungdomsnettverk og lokale organisasjoner som driver påvirkningsarbeid mot barneekteskap.

Les mer om TV-aksjonen.