23. januar 2020 Jenter kan også mekke bil!

Jenter kan også mekke bil!

Hva har tenåringsjenter, en høyskole i Lima og bilmerket Hyundai til felles? Alle ønsker å utfordre gamle holdninger og fordommer om at jenters plass er i hjemmet, og ikke på jobb i mannsdominerte yrker.

13. November 2019 Tør å snakke om tabu

Tør å snakke om tabu

– Hvis du får penger eller gaver fra en gutt – hva tror du han vil? 18 år gamle Vivian utfordrer en gruppe ungdommer som sitter i skyggen under et stort tre i skolegården.

22. Februar 2019 Fritidsaktivitet: Endre holdninger

Fritidsaktivitet: Endre holdninger

For at verden skal bli et tryggere sted for jenter må guttene med på laget. Gjennom Plans prosjekter Safer Cities endrer guttene synet de har på jenter, samtidig som de kjemper for at jenter skal bli mer likestilt.

22. januar 2019 Mais til frokost, middag og kvelds

Mais til frokost, middag og kvelds

Esther (4) spiser seg ofte mett på mais, og nettopp dét er et problem: Hun spiser det samme dag etter dag, og kroppen hennes får ikke alle næringsstoffene den trenger for å utvikle seg. Bare én dag i året er det annerledes.

17. januar 2019 Rent vann ga mer leksetid. Og leketid.

Rent vann ga mer leksetid. Og leketid.

Hvor komplisert blir livet når alt vann må fraktes med kuer? I 20-literskanner, opp bratte og sølete skrenter? 12 år gamle Darwin vet godt svaret. Og han er uendelig glad for at alt er forandret.