Aktuelle saker fra vårt globale arbeid for barns rettigheter og jenters likestilling.

Zainab fra Niger ble tvunget til å gifte seg.

Title
Politisk uro i Sudan rammer jenter hardest

Text

I oktober 2021 var det statskupp i Sudan etter årevis med politisk uro, i tillegg til koronapandemi. Politisk ustabilitet fører til mer fattigdom, en av de sterkeste årsakene til at jenter må slutte på skolen og blir giftet bort.

Jente fra Sahel regionen

Title
Regjeringen med ny Sahel strategi

Text
Plan er positive til fokuset på jenters utdanning, men etterlyser helhetlig innsats mot barneekteskap. Jenter er en særlig sårbar gruppe i arbeidet mot kjønnsbasert vold.
Kari Helene Partapuoli

Title
Plans utfasing fra Sri Lanka

Text
Etter 38 år på Sri Lanka stengte Plan International kontoret i landet i 2019. I utfasingsprosessen ble det dessverre gjort en rekke feil. Plan Norge beklager og tar saken på dypeste alvor.