Aktuelle saker fra vårt globale arbeid for barns rettigheter og jenters likestilling.

Title
Dette likte vi med 2022

Text

I fjor ble verden på mange måter et verre steder for jenter. Eksemplene er mange, som strengere abortrettigheter i USA og bortfall av jenters rettigheter i Afghanistan. Heldigvis finnes det lysglimt.

Jente fra Peru.

Title
Dette fikk vi til i 2022

Text

Med hjelp fra våre støttespillere nådde vi ut til over 52 millioner barn i 83 forskjellige land og 56 000 lokalsamfunn. Hjertelig takk for innsatsen!

Kenya, jenter i krise

Title
Klima og kjønn

Text

Det er liten tvil om at den menneskeskapte klimakrisen fortsetter. Klimakrisen er med på å forverre humanitære kriser og forsterke kjønnsforskjellene som finnes – en utvikling vi allerede har sett er økende.

Illustrasjon: Mor og barn som rømmer fra krigen i Ukraina.

Title
Krigen i Ukraina går hardt ut over barna

Text

Konflikten i Ukraina fortsetter, liv går tapt, hjem ødelegges og familier er på flukt. De humanitære behovene til sårbare barn er store. Og faren for utnyttelse og overgrep av barn, jenter og kvinner på flukt, er reell.

Tre jenter fra Malawi smiler og ler ute på en åpen plass

Title
Plan styrket jenters rettigheter i 2021

Text

Lover må på plass for at barn skal få den beskyttelsen de har krav på og for at jenter skal få like muligheter som gutter. Vi jobber hver dag med å påvirke myndigheter til å ta beslutninger på vegne av barna, og vi har blitt hørt!