Hvordan er det å vokse opp i landene der Plan jobber? Les historier om barn og unge, og hva Plan gjør for at de skal få en bedre fremtid.

Jente fra Sahel regionen

Title
Regjeringen med ny Sahel strategi

Text
Plan er positive til fokuset på jenters utdanning, men etterlyser helhetlig innsats mot barneekteskap. Jenter er en særlig sårbar gruppe i arbeidet mot kjønnsbasert vold.
Kari Helene Partapuoli

Title
Plans utfasing fra Sri Lanka

Text
Etter 38 år på Sri Lanka stengte Plan International kontoret i landet i 2019. I utfasingsprosessen ble det dessverre gjort en rekke feil. Plan Norge beklager og tar saken på dypeste alvor.
Koronakrise i India

Title
Koronahjelp til India

Text
Smittetallene i India har gått ned. De fleste nye smittetilfeller er av Delta-virusvarianten. Plan fortsetter å bistå med nødhjelp.