Barneekteskap i Bangladesh

Over halvparten av alle jenter i Bangladesh blir giftet bort før de har fylt 18, til tross for at det finnes lover som forbyr barneekteskap.

Jenter fra Bangladesh står med hendene i været.

Bangladesh er et av de landene i verden der barneekteskap forekommer aller hyppigst. I følge bangladeshisk lov er ekteskap før fylte 18 år for jenter og 21 år for gutter, ulovlig. Dessverre, trumfer tradisjon og kultur ofte nasjonale lover.

Årsakene til barneekteskap varierer, men ekstrem fattigdom er en av de. I mange tilfeller kan det å gifte bort datteren sin virke som den eneste utveien for mange fattige familier. Da blir det færre utgifter til mat, klær og utdanning. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom.

Jente fra Bangladesh.

Plan har hatt prosjekter i Bangladesh siden 1994 og har bidratt til å skissere en nasjonal plan for bekjempelse av barneekteskap. I tillegg er vi tilstede i mange av de mest sårbare lokalsamfunnene for å bidra til holdningsendring og øke kunnskapen om jenters rettigheter.

Vi støtter lokale organisasjoner og ungdomsgrupper som er aktive i kampen mot barneekteskap, og jobber med å bygge opp selvtilliten og styrken til jentene, slik at de skal tørre å ta egne valg for livet, fremtiden og egen kropp.

Les mer om hvordan Plan jobber for å bekjempe barneekteskap.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Gi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.
  • Støtte ungdomsgrupper og lokale organisasjoner i deres kamp mot barneekteskap.
  • Utvikle digitale verktøy for registrering av barneekteskap.

Les mer om TV-aksjonen.