Barneekteskap i Niger

Niger har den høyeste forekomsten av barneekteskap i verden. I enkelte regioner blir over 80 prosent av jentene giftet bort før de har fylt 18 år.

Barneekteskap i Niger

Niger er det landet i verden hvor barneekteskap er mest utbredt. Tre av fire jenter giftes bort før de har fylt 18 år, og 28 prosent giftes bort før fylte 15 år. Sentrale drivere for dette er blant annet fattigdom, skadelige skikker og sosiale normer, kjønnsstereotypier og mangel på utdannelse.

Landet er et av de fattigste i verden, og rammes stadig av naturkatastrofer og interne konflikter mellom opprørsgrupper. Det er høy forekomst av seksualisert vold og overgrep mot jenter og kvinner.

Plan jobber spesielt for å fremme jenters utdanning og inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi deltar i organiserte samtaler med regjeringen for å finne løsninger på jenters situasjon; få flere jenter inn i skolen, bekjempe barneekteskap og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter.

I lokalsamfunn jobber vi med å veilede og støtte foreldre, slik at de skal engasjere seg i kampen mot barneekteskap, sende døtrene sine på skole og oppdra barna sine på en likestilt måte. Plan arbeider med skoler, helsestasjoner og ungdomsgrupper for å bevisstgjøre de om jenters seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter.

Vi samarbeider også tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og helsearbeidere for å endre sosiale normer og tradisjoner som truer jenters rettigheter.

Les mer om Fistula-senteret i Nigers hovedstad, Niamey, som drives av Plan i samarbeid med en lokal partner og Nigers Ministry of Public Health.

Les mer om hvordan Plan jobber for å bekjempe barneekteskap.

Med midlene fra TV-aksjonen skal Plan:

  • Opplyse barn og unge om at barneekteskap er forbudt.
  • Helsestasjoner og sosialarbeidere skal få opplæring i traumebehandling, psykososial støtte og behandling av seksuelle overgrep.
  • Opplæring av jenter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Les mer om TV-aksjonen.