Seksuell og reproduktiv helse

Millioner av unge mennesker mangler livsviktig informasjon og veiledning om seksuell og reproduktiv helse. Mangel på retten til å ta informerte valg om seksuell helse fører til mange uønskede graviditeter – og i verste fall hivsmitte.

I de fleste landene Plan er tilstede jobber vi med seksuell og reproduktiv helse. Plans mål er at barn og unge skal få bestemme over egen kropp, og dermed hevde sin rett til å ta kunnskapsbaserte valg innenfor seksuell og reproduktiv helse.

Forebygging av hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer forutsetter tilgang på riktig informasjon – og ikke minst åpenhet rundt hvordan smitte overføres. Vi støtter informasjons- og holdningskampanjer slik at barn og unge skal få kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.

Vi utfordrer også holdninger som medfører at jenter i mindre grad enn gutter får bestemme over egen kropp og egen seksualitet. Vi jobber for å hjelpe lokalsamfunn på en rekke måter – med alt fra medisinsk støtte til å forbedre livsgrunnlaget for familier som lever med hiv.

Hivsmittede barn og unge skal gis den behandling, omsorg og støtte som de trenger. Når barn blir foreldreløse på grunn av aids, jobber vi for at de skal få best mulig omsorg. Vi involverer barn og unge i vårt arbeid, og vi hjelper dem til å identifisere problemer og finne løsninger.