Støtt oss i kampen for jenters rettigheter!

De fleste tenker at verden går i riktig retning, men mange steder går utviklingen feil vei – spesielt for jenter.

Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Mishandlet og bortført av svigerfamilien

Mishti* er 16 år, men har allerede opplevd mer lidelse enn de fleste gjør i løpet av et helt liv. De siste to årene har hun blitt giftet bort flere ganger, utsatt for vold, mishandling og kidnapping.

Nå bor hun hjemme igjen. Det lille huset der hun bor med moren og faren sin er som et fengsel. Hun får knapt gå ut, og hun har for lengst måttet slutte på skolen. Samtidig vet hun at hun aldri er trygg. 

Gift med en 35-åring 

Hun kommer fra en fattig familie i Kurigram-distriktet nord i Bangladesh. Faren er bonde og tjener ekstra penger ved å lage og reparere paraplyer når det er regnsesong. Moren må være hjemme for å passe på datteren, så hans inntekt er den eneste familien har. 

Da Mishti* ble 14 år, begynte det å komme inn mange forespørsler om å gifte henne bort. Først ble hun gift med en 35-åring. Han mishandlet henne med et knivblad, men med hjelp fra faren og onkelen klarte hun å bryte ut av ekteskapet etter kort tid.

Image

Foreldrene giftet henne bort på nytt etter bare noen uker. I løpet av de neste årene ble hun mishandlet, flyttet til hovedstaden Dhaka med mannen, flyttet tilbake igjen og etterlatt i landsbyen. Da mannen fant ut at hun var gravid, dro han tilbake til Dhaka. En dag ble hun vekket midt på natta og bedt om å sette seg inn i en bil. Svigerforeldrene og noen fremmede tok henne med til et ukjent sted og etterlot henne. Etterpå sa de at hun hadde forsøkt å rømme og beskyldte henne for å stjele, og kuttet all kontakt.  

Image

Svigerforeldrene mine snakker ikke til oss. De har sagt at de skal bestemme seg for hva de skal gjøre etter at barnet er født, sier hun.  

Remote video URL

– Hvor skal vi bo? Vi eier ikke noe.

De frykter at elva som ligger i nærheten skal ta med seg huset deres. Klimaendringene bidrar til å gjøre at elva blir mer voldsom og tar med seg stadig flere hus. Når usikkerheten øker og flere mister alt de har, er det også flere jenter som blir giftet bort. 

Frykten for elva var også med på å overtale Mishtis foreldre til å gifte bort datteren. Familien hun ble sendt til bodde på et tryggere sted. 

Image

Moren tør ikke å forlate huset, i frykt for hva som skal skje med datteren. 

Image

– Hva om noen skader henne mens hun er alene hjemme? Noen kan komme for å ta henne, og kanskje til og med ha lyst til å drepe henne. Jeg bekymrer meg mye for henne, sier hun.  

*Ikke hennes ekte navn. Av hensyn til hennes og familiens sikkerhet er hun anonymisert.

Image

12 millioner jenter 

Image

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det betyr at i løpet av ett år har 12 millioner jenter blitt frarøvet barndommen sin.

Image

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, at jenter ikke tillegges lik verdi som gutter, tradisjon og svakt lovverk som ikke beskytter jenter. 

Image

Barneekteskap rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det skjer også mange andre steder i verden. 

Image

Barneekteskap handler ikke om at foreldre ikke vil barna sine vel. Det handler ofte om noe så grunnleggende som å overleve. For gifter de bort datteren sin, har de én munn mindre å mette og hun er forventet å bli tatt vare på.
 
Les mer om barneekteskap og hva vi gjør for å bekjempe det 

– Mamma sier nei til dem som prøver seg

Støtt kampen mot barneekteskap!

Det er kort vei til færre rettigheter