LHBTIQ+

Alle skal ha like rettigheter, muligheter og tilgang på tjenester uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Det er en grunnleggende menneskerett å få være den du er, og elske den du vil.

Barn og unge som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn, skeiv eller ikke-binære er blant de mest marginaliserte og ekskluderte gruppene i samfunnet.

De er spesielt utsatt for vold, diskriminering og stigmatisering – kun for å være den de er. Utfordringer knyttet til å identifisere seg som LHBTIQ+ virker ofte sammen med andre faktorer som kjønn, alder, hvor de kommer fra og religion. De har dermed økt risiko for å bli utsatt for urettferdig behandling og ekskludering.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Konsekvenser

Stigmatisering og diskriminerende holdninger har stor påvirkning på LHBTIQ+-ungdoms livskvalitet, levekår og rettigheter. De har for eksempel høyere risiko for å bli utsatt for trakassering, hatefulle ytringer og fysisk og seksuell vold. Mobbing fører til at mange ikke går på skolen. Dette kan gå utover akademiske prestasjoner og begrense muligheten til å få seg jobb.

Personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet har større risiko for å bli hjemløse, utsatt for hatkriminalitet eller begynne med sexarbeid. Det kan ha store konsekvenser for den enkeltes psykiske og fysiske helse.

For mange LHBTIQ+-ungdom er det ofte utfordrende å få tilgang på riktige seksuelle og reproduktive helsetjenester på grunn av diskriminering, eller mangel på kompetanse blant tjenesteytere. Seksualitetsundervisning, hvis det er noen i det hele tatt, er ofte heteronormativ. Det betyr å se heteroseksualitet som normen i samfunnet, og tar ikke hensyn til mangfoldet og behovene til LHBTIQ+-ungdom.

Visste du at?

Dette gjør Plan

Plan International støtter LHBTIQ+-ungdom gjennom forskning, programmer og initiativer over hele verden. Vi jobber for å styrke rettighetene til personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. 

Plans Champions of Change-program benyttes i mer enn 40 land og fremmer likestilling gjennom ungdomsengasjement. Programmet har som mål å styrke jenter, og jobbe med gutter for å endre  holdninger som opprettholder diskriminering. Det jobbes med å utfordre sosiale kjønnsnormer, og utstyre unge med kunnskap og ferdigheter som bidrar til å bygge gode samfunn, fri for stigmatisering, ekskludering og vold. En nyutviklet modul i programmet går ut på at unge åpent kan diskutere seksuell orientering og kjønnsidentitet. Målet er at de får den kunnskapen de trenger for å stå frem som – og opp for LHBTIQ+-ungdom.

Forskning på homofob- og transfobisk mobbing i Thailands skolesystem har ført til et 3-årig prosjekt som har som mål å forebygge mobbing og vold. Både skoler, elever, foreldre, lokale organisasjoner og regjeringen er involvert i prosjektet som skal gjøre utdanningsinstitusjoner tryggere for LHBTIQ+-ungdom.

I Benin og El Salvador jobber Plan sammen med Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria for å øke bevisstheten om HIV og AIDS. Arbeidet, som inkluderer LHBTIQ+-ungdom, går ut på å forbedre tilgangen til behandling og spre kunnskap som kan bidra til forebygging.

I El Salvador gis det støtte til personer som lever med HIV/AIDS eller berørte i lokalsamfunnet, gjennom mobile helseklinikker og rådgivning. Vi jobber også med transkjønnede aktivister i kampen for at det skal vedtas en identitetslov som vil tillate dem å bli juridisk anerkjent som sitt selvidentifiserte kjønn.

I Peru samarbeider vi med ungdomsorganisasjoner og lokale myndigheter for å øke bevissthet og fremme lik tilgang til helsetjenester. Helsetjenestene skal være fri for diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet