Tenåringsgraviditet

Over hele verden blir tenåringsjenter gravide lenge før de er klare for å bli mødre. Det kan få fatale konsekvenser.

Komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel er den største dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år i lav- og mellominntektsland. Dette skyldes blant annet at kroppene deres ofte ikke er klare for den store påkjenningen som et svangerskap og fødsel er, og det at de ikke får tilstrekkelig med oppfølging og helsehjelp.

Dødsårsakene er ofte knyttet til alvorlig svangerskapsforgiftning og infeksjoner, og for de aller yngste jentene kan et underutviklet bekken gjøre fødslen ekstra krevende. Der det er dårlig med tilgang til nødvendige helsetjenester løper jenter en økt risiko for å måtte leve med ubehandlet fistula, som er hull mellom vagina og blære eller rektum forårsaket av fødsel. Dette fører til lekkasjer og fysisk ubehag, men også sosiale utfordringer. Mange jenter opplever å bli utstøtt.  

For de aller fleste av jentene er tidlig graviditet heller ikke planlagt eller ønsket. Alderstilpasset seksualitetsundervisning, informasjon og tilgang til prevensjon, eller trygge aborttjenester er ikke tilgjengelig mange steder. Men det betyr ikke at jenter ikke blir gravide. Realiteten er dessverre det at hele 3,9 millioner jenter i alderen 15-19  hvert år setter livet sitt på spill når de oppsøker utrygge alternativer for å avslutte graviditeten. 

Remote video URL

Barneekteskap er den største årsaken

Barneekteskap er den største årsaken til at tenåringsjenter blir gravide. Hele 90 prosent av tenåringsgraviditeter i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.

I mange tilfeller handler det også dessverre om seksuell vold, og i kriser og konflikt er unge jenter ekstra utsatt. Isolasjon, fattigdom, svakt helsevesen og mangel på skolegang gjør at jenter oftere opplever vold, seksuelle overgrep og barneekteskap.

Vi ser for eksempel at koronakrisen har økt risikoen for at jenter giftes bort, og at tenåringsgraviditeter i flyktningmiljøer øker. 

Da Tadala var bare 15 år gammel fødte hun en sønn. Hun var ikke klar for den påkjennelsen en fødsel er, og det gikk nesten galt.

– Jeg kunne dødd, sier hun.

Dette gjør Plan

Så lenge jenter går på skole, øker sannsynligheten for at hun får seg en jobb hun kan leve av, og det er mindre sannsynlig med uønsket, tidlig graviditet. Skolegang for jenter er nøkkelen ut av fattigdom og en helt sentral brikke i å få slutt på både barneekteskap og tenåringsgraviditet. 

Plan jobber for at jenter skal få utdanning og at skolen er en trygg plass. Vi deler informasjon i lokalsamfunn om hvorfor det er viktig at jenter går på skole og risikoen ved at de ikke gjør det. 

For å sikre jenters rett til utdanning er det også nødvendig at de selv får bestemme om eller når de skal få barn. Derfor jobber Plan for å sikre at jenter får tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning og tilgang til alderstilpassede helsetjenester