262, 7 millioner til TV-aksjonen «Barn, ikke brud»

Det endelige resultatet viser at TV-aksjonen 2021 samlet inn 262,7 millioner. Pengene går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger.

TV-aksjonen 2021: Kampen mot barneekteskap

Nå har arbeidet startet med å bekjempe barneekteskap i noen av de landene der problemet er størst: Bangladesh, NepalMali, Malawi og Niger. Vårt løfte til det norske folk, og til jentene vi jobber for, er at vi bruker pengene til å jobbe med de underliggende årsakene til at barneekteskap skjer, som fattigdom, kultur, tradisjon, svakt lovverk som beskytter jenter og at jenter ikke går på skolen. Plan legger til rette for at jenter kan gå på skolen, at jentene selv og de rundt dem kjenner til rettighetene sine og for at lover som forbyr barneekteskap er på plass og at loven overholdes.

Les mer om årsaker, konsekvenser og hva Plan gjør for å bekjempe barneekteskap.

Bøssebærerne var igjen ute på årets viktigste søndagstur, og hele Norge engasjerte seg i kampen mot barneekteskap under TV-aksjonen 2021. Med et innsamlingsresultat på 262,7 millioner kroner gjør vi en forskjell for millioner av jenter.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt til vårt arbeid for å bekjempe barneekteskap. Dette er en av vår tids viktigste jentesaker og et av de verste overgrepene mot jenter globalt, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Kari Helene Partapuoli, Christian Strand, Vibecke Østby, Anne Rimmen og Robert Stoltenberg

Dette gjør vi

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Dette utgjør 12 millioner jenter i løpet av ett år. Som en ringvirkning av koronakrisen, kan ytterligere 10 millioner jenter bli giftet bort innen 2030. Kampen mot barneekteskap er derfor viktigere enn noen gang.

Vi gir jenter muligheten til å velge sin egen fremtid – og vie seg til livet

Vi:

  • Gir jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.
  • Støtter ungdomsgrupper og lokale organisasjoner i deres kamp mot barneekteskap.
  • Bidrar til en trygg skolehverdag med egne toaletter for jenter. Gjennomfører opplæring og driver opplysningskampanjer lokalt om at barneekteskap faktisk er forbudt.
  • Gir gutte- og jenteklubber kursing og opplæring i rettigheter for å bekjempe barneekteskap.
  • Gir opplæring i hvordan man kan anmelde overgrep og følge opp de som blir utsatt for det.
  • Gir stipend eller støtte til jenter slik at de får mulighet til å fullføre sin skolegang.
  • Starter opp lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner.
  • Arrangerer foreldrekurs i omsorg og ikke-voldelig oppdragelse. Vi kurser og driver holdningsarbeid rettet mot tradisjonelle ledere for å få slutt på barneekteskap.

Les mer om hvordan pengene fra TV-aksjonen skal brukes.