262, 7 millioner til TV-aksjonen «Barn, ikke brud»

Det endelige resultatet viser at årets TV-aksjon samlet inn 262,7 millioner. Pengene skal gå til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger.

TV-aksjonen 2021: Kampen mot barneekteskap

Nå begynner arbeidet med å bekjempe barneekteskap i noen av de landene der problemet er størst: Bangladesh, NepalMali, Malawi og Niger. Vårt løfte til det norske folk, og til jentene vi jobber for, er at vi med pengene skal jobbe med de underliggende årsakene til at det skjer, som fattigdom, kultur, tradisjon, svakt lovverk som beskytter jenter og at jenter ikke går på skolen. Plan skal legge til rette for at jenter kan gå på skolen, at jentene selv og de rundt dem kjenner til rettighetene sine og for at lover som forbyr barneekteskap er på plass og at loven overholdes.

Les mer om årsaker, konsekvenser og hva Plan gjør for å bekjempe barneekteskap.

Bøssebærerne var igjen ute på årets viktigste søndagstur, og hele Norge engasjerte seg i kampen mot barneekteskap under årets TV-aksjon. Med et innsamlingsresultat på 262,7 millioner kroner er vi klare til å gjøre en forskjell for millioner av jenter.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt til vårt arbeid for å bekjempe barneekteskap. Dette er en av vår tids viktigste jentesaker og et av de verste overgrepene mot jenter globalt, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Kari Helene Partapuoli, Christian Strand, Vibecke Østby, Anne Rimmen og Robert Stoltenberg

Dette skal vi gjøre

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Dette utgjør 12 millioner jenter i løpet av ett år. Som en ringvirkning av koronakrisen, kan ytterligere 10 millioner jenter bli giftet bort innen 2030. Kampen mot barneekteskap er derfor viktigere enn noen gang.

Vi skal gi jenter muligheten til å velge sin egen fremtid – og vie seg til livet

Vi skal:

  • Gi jenter relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap.
  • Støtte ungdomsgrupper og lokale organisasjoner i deres kamp mot barneekteskap.
  • Bidra til en trygg skolehverdag med egne toaletter for jenter. Gjennomføre opplæring og drive opplysningskampanjer lokalt om at barneekteskap faktisk er forbudt.
  • Gi gutte- og jenteklubber kursing og opplæring i rettigheter for å bekjempe barneekteskap.
  • Opplæring i hvordan man kan anmelde overgrep og følge opp de som blir utsatt for det.
  • Gi stipend eller støtte til jenter slik at de får mulighet til å fullføre sin skolegang.
  • Starte opp lokale ungdomsgrupper i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og andre skadelige tradisjoner.
  • Arrangere foreldrekurs i omsorg og ikke-voldelig oppdragelse. Kurse og drive holdningsarbeid rettet mot tradisjonelle ledere for å få slutt på barneekteskap.

Les mer om hvordan pengene fra TV-aksjonen skal brukes.