Dramatisk økning i vold
mot jenter fra Ukraina

Over to år har gått siden Ukraina våknet til krig. Det er fortsatt ingen tegn til fred, og millioner av mennesker har akutt behov for hjelp på grunn av kjønnsbasert vold.

Mange millioner jenter og kvinner er ofre for vold og seksuelle overgrep, som følge av krigen. 
Mange millioner jenter og kvinner er ofre for vold og seksuelle overgrep, som følge av krigen. 
Millioner av jenter og kvinner blir ofre for vold og seksuelle overgrep, som følge av krigen i Ukraina. 

Mer enn 6 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen eskalerte, de fleste kvinner og barn. FN anslår at over 14 millioner mennesker, nesten 40 prosent av befolkningen, har behov for humanitær hjelp. Behovene er store, spesielt for jenter, kvinner og barn.


Plan International har jobbet med Ukraina-krisen siden begynnelsen. Til å begynne med jobbet vi med flyktninger i MoldovaPolen og Romania, før responsen ble utvidet til Ukraina også. Vi jobber tett med lokale samarbeidspartnere i landet for å hjelpe befolkningen.  

Blant de katastrofale følgene av krigen er en enorm økning i seksuell vold mot kvinner og jenter.

1 av 4 er utsatt for vold

Traumer og psykiske lidelser er alvorlige konsekvenser som oppstår i kjølvannet av en krig. Reaksjoner som frykt, sinne, sorg og hjelpeløshet kan føre til høy stressbelastning over tid og resultere i aggresjon, vold og rusmisbruk. 

Det gjelder også i Ukraina, der det har vært en sterk økning i antall voldstilfeller. En rapport fra Ukrainian Women´s Congress viser at hele 1 av 4 unge jenter og kvinner på flukt blir utsatt for seksuell eller fysisk vold.

Hva er kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold er vold som rammer en person på grunn av deres kjønn. Jenter og kvinner er særlig utsatt. Volden inkluderer seksuelle overgep, voldtekt,  menneskehandel, partnervold og nettovergrep. I tillegg omfatter den vold som oppstår på grunn av ubalanser i maktforhold, som trakassering og økonomisk vold. 

Kjønnsbasert vold øker ofte dramatisk i krig, og voldtekt blir ofte brukt som våpen..
Kjønnsbasert vold øker ofte dramatisk i krig, og voldtekt blir ofte brukt som våpen.

Flyktninger er mest sårbare

I dag er det minst 3,6 millioner mennesker i Ukraina som trenger akutt hjelp som følge av vold mot jenter og kvinner. Behovene strekker seg også til nabolandene Polen, Moldova og Romania. Les mer i rapporten fra FN her. 

Voldshandlingene kan foregå på krisesentre, tilfluktssteder og i private hjem. 

– Som flyktning i et nytt land er det vanlig å føle seg ekskludert og isolert fra resten av samfunnet og man står derfor i en ekstra sårbar posisjon, forteller Stavros Zotos. Han jobber med barn og nødhjelp for Plan International Moldova. Han bekrefter at jenter og kvinner på flukt er ekstra utsatt for menneskehandel og seksuelle overgrep. 

– All erfaring tilsier at de som misbruker jenter og kvinner, går målrettet etter de mest sårbare gruppene, legger han til.
 

Milana og datteren er flyktninger i Moldova
Milana og datteren er flyktninger i Moldova
– Jeg håper og tror at krigen snart tar slutt slik at vi kan flytte hjem, sier Milana. Hun og datteren er en av flere tusen som har flyktet til Moldova. 

Jeg ser en endring i hele Ukraina nå. Tradisjonelle og mannsdominerte holdninger sprer seg raskt og bidrar til at samfunnet beveger seg i en negativ retning, noe som øker risikoen for at kvinner og jenter blir mer utsatt for kjønnsbasert vold.

– Daryna (21) aktivist fra Ukraina

Krig svekker likestillingen

Krigen fører til ubalanse i maktforholdet mellom menn og kvinner. Dette svekker likestillingen i landet, noe som fører til en alvorlig tilbakegang for kommende generasjoner. 

Likevel, ifølge FN, blir kun 4 prosent av de innsamlede midlene brukt til å bekjempe kjønnsbasert vold. I Ukraina er nå 4 millioner på flukt i eget land og 6 millioner på flukt i Europa.

Slik jobber vi for å bekjempe kjønnsbasert vold

  • Tilbyr psysisk støtte til soldater og deres familier.

  • Støtter og veileder foreldre.
  • Hjelper barn på flukt ved å gi dem aktiviteter og trygge steder å være.
  • Arrangerer sosiale aktiviteter slik at man ikke skal sitte alene i en sårbar situasjon.
  • Vi tilbyr gratis helsetjenester med fokus på mentalhelse og traumebehandling
  • Jobber med forebygging av kjønnsbasert vold
  • Gjennom utdanning fremmer vi likestilling og positive kjønnsnormer. 
  • Gir informasjon om og oppfordrer til rapportering av voldshendelser.
Jente fra Ukraina på senteret "lets go" i Kiev.
Jente fra Ukraina på senteret "lets go" i Kiev.
Senteret «Let's go» i Kiev er et av flere trygge steder som Plan har etablert for barn mellom 5 og 17 år. Senteret tilbyr også psykososial støtte til tenåringer.

Hva gjør Plan?

Plan jobber i tett samarbeid med lokale partnere i Ukraina, Polen, Moldova og Romania. Vi støtter sårbare grupper som jenter og barn som er rammet av krigen, og sikrer at vårt arbeid fremmer likestilling, samhørighet og inkludering. En del av responsen inkluderer også å sørge for skolegang, opplæring i seksuell helse og rettigheter, og beskyttelse. Så langt har vi hjulpet over 650 000 mennesker.