Fritidsaktivitet: Endre holdninger

For at verden skal bli et tryggere sted for jenter må guttene med på laget. Gjennom Plans prosjekter Safer Cities endrer guttene synet de har på jenter, samtidig som de kjemper for at jenter skal bli mer likestilt.

Fire gutter ler sammen

Nathan (20), Eric (24), Umar (18) og Muzafar (21) bruker alle deler av fritiden sin på Plans prosjekt Safer Cities.

"Ekte menn promoterer jenters sikkerhet – gjør du", står det på jakka til en av taxisjåførene i Ugandas hovedstad, Kampala. Jenter i millionbyen opplever ofte trakassering. Tafsing og roping etter jentene, men også overgrep, blir sett på som vanlig. 

– Menn som trakasserer jenter er feige. Jeg vil at gutter skal forstå det. Vi er alle til syvende og sist mennesker, sier Umar. 

Det var lillesøsteren hans som inspirerte han til å bli med i Plans prosjekt "Safer Cities" – Tryggere byer. 

– Jeg vil at lillesøsteren min og andre jenter skal være likestilt gutter, sier han.

Lillesøsteren til Umar inspirerte han til å bli med i Safer Cities. Det har endret hvordan han ser på jenters rettigheter. 

Tenkte at jenter ikke var verdt noe

Safer cities er et prosjekt Plan International har i åtte storbyer ulike steder i verden. Målet med prosjektet er at jenter skal kunne være trygge i sine egne lokalmiljø, og at byen deres skal være et sted de har lyst til oppholde seg. En avgjørende faktor i prosjektet er at holdningene til mange gutter og menn utfordres. 

– Selv om jeg aldri har trakassert noen var det rom for forbedring i hvordan jeg så på det motsatte kjønn. Noen menn ser på jenter som sexobjekter, og jeg tenkte selv at jenter ikke var verdt noe. Men jeg har endret meg. Nå vil jeg kjempe for jenters rettigheter og frihet, sier Umar engasjert.

Mann smiler

– Før jeg ble med i Safer Cities brukte jeg å trakassere jenter. Jeg ropte etter dem, og tok på dem. Det var sånn kulturen var blant oss som kjørte boda-boda (mopedtaxi). Jeg så på jenter som verdiløse, som sexobjekter. Vi visste ikke at det var feil, forteller Eric.

Guttene i Safer Cities deltar blant annet på opplæring i hvordan de kan utfordre skadelige kjønsstereotypier. De er aktive i prosessen med å utforme forslag til hvordan å bedre situasjonen i lokalsamfunnene, og sammen med jentene har de sett på hvordan offentlige steder kan bli tryggere for alle.

Prosjektet har resultert i at folk er mer bevisste jenters rettigheter, og ikke minst at jentene føler seg tryggere i sin egen by. Jentene forteller selv at de opplever mye mindre trakassering i gatene. 

Det mener Umar er bra: 

– Likestilling er bra for alle!