Jente fra Peru som sitter på skolebenken.

Hun skal gå på skole

129 millioner jenter går ikke på skole. Før pandemien så det lysere ut.

Remote video URL

Før pandemien så det lysere ut. Aldri før hadde så mange barn gått på skolen. Nå peker pilene nedover igjen – spesielt for jentene. Utfordringer som kriser, økt konfliktnivå og klima har ført til økt fattigdom, som har resultert i at flere jenter, spesielt i tenårene, ikke får gå på skolen.

Les mer: Tørken tvinger jenter ut av skolen.

Dette hindrer jenters skolegang

Diskriminering av jenter forsterkes i kriser fordi mange av dem holdes hjemme. Jentene må hjelpe til med husstell og matlaging istedenfor å være på skolen, mens andre blir utsatt for vold og overgrep, som barneekteskap. En enkel sak som manglende tilgang til sanitærprodukter og trygge toaletter, fører til at mange holder tenåringsdøtrene sine borte fra skolen. Pandemien satte en stopper for mange jenters utdanning, da flere ble giftet bort og tenåringsgraviditeter økte.

Les mer: Pandemien satte en stopper for skolegangen til mange.

Hvis jenter får utdanning

Jenter har samme rett som gutter til å få utdanning av god kvalitet. Jenter som går på skolen har bedre forutsetninger for å stå på egne ben, blir mer respektert, opplever økt likeverd og kan utvikle seg til å bli fremtidige ressurser. Jenter som har fått utdanning gifter seg senere og stifter familie når de er klare for det. Når de får barn senere har de større sjanse for å overleve graviditet og fødsel. Jenter som har gått på skolen er mer samfunnsengasjert, bidrar økonomisk til familien sin og deltar i større grad i politiske prosesser som angår jenter og kvinner.

Evelyn fra Ecuador sitter og gjør lekser.

Jenter som får gå på skolen går en bedre fremtid i møte.

Hun skal gå på skole

Om alle jenter får mulighet til skolegangen de både trenger og har krav på, går de en bedre fremtid i møte. Derfor er det viktig at jenter ikke bare får starte på skolen, men at de også fortsetter og fullfører skolegangen.

Hun må gå på skole!

Dette gjør Plan

  • Vi sikrer barn og unge utdanning av god kvalitet. Vi er spesielt opptatt av å fjerne de hindringene som gjør at jenter slutter på skolen.
  • Vi beskytter barn mot utnyttelse og overgrep.
  • Vi sørger for rent vann og separate toaletter for jenter og gutter.
  • Vi sørger for barn får vaksiner og helseoppfølging.
  • I krisetider setter vi opp midlertidige skoler, får lærere til å kjøre ut til elevene på motorsykkel og leverer ut skolemat.