Bli fastgiver

Millioner av jenter verden over blir utsatt for undertrykkelse og misbruk hver eneste dag. Bidra månedlig og støtt kampen for jenters rettigheter.

Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp

Bli fastgiver til jenters rettigheter

Med støtten din bidrar du til å gi alle barn like muligheter. Vi jobber for å styrke jenters rettigheter og jevne ut ulikheter der de er størst.

Image
Ikon: Pil.
Bidra langsiktig

Som fastgiver bidrar du til det langsiktige arbeidet vårt. Du blir trukket fast én gang i måneden, og beløpet velger du selv. Det er også mulig å justere beløpet eller pause bidraget hvis du har behov for det.

Som takk til alle som ønsker å støtte kampen for jenters rettigheter, sender vi et handlenett i velkomstgave til alle nye fastgivere!

Hva går pengene til?

Støtten din går til bestemte formål: å styrke, beskytte og utdanne. For eksempel bidrar du til at jenter får skolegang, beskyttelse mot vold, overgrep og barneekteskap, kunnskap om rettighetene sine, og mulighet til å bli økonomisk selvstendige.

Les mer om hvordan Plan fordeler inntektene.

Hvordan jobber vi for likestilling?

Der vi jobber har jenter ofte lavere status enn gutter og opplever derfor diskriminering på ulike måter. Der forskjellene er store er det vår jobb å jevne det ut. Det gjør vi blant annet gjennom opplysningsarbeid, holdningsendringer og påvirkningsarbeid. Det vil si at vi gir kunnskap til jenter, familier og myndigheter om barns rettigheter og likestilling. Vi jobber også for å sikre lover som beskytter barn og motvirker diskriminering.

Image
Ikon: pil.

En annen naturlig del i kampen for likestilling er utdanning og inntekstgivende arbeid. Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. Vi bygger blant annet trygge skoler, tilbyr karriereveiledning, yrkesopplæring og kurs i entrepenørskap. I tillegg organiserer vi spare- og lånegrupper slik at de kan investere i egen bedrift.

Mer om hvordan vi jobber med likestilling

Hva med gutta?

Fokus på jenter betyr ikke at guttene blir glemt – tvert imot. Gutter er en viktig del av prosjektene våre, og vi er avhengig av å ha dem med på laget. Dessverre er det slik at jenter ofte blir nedprioritert og glemt over hele verden.

33 000 jenter giftes bort hver dag. Når familien trenger inntekt, er det jenta som blir giftet bort. I kriser spiser jenter minst og sist. På flukt er jenter og kvinner spesielt utsatt for overgrep og menneskehandel. Voldtekt brukes som våpen i krig og 150 millioner jenter blir utsatt for seksuell vold hvert år. Graviditet og fødselskomplikasjoner er blant de vanligste dødsårsakene blant jenter i alderen 15-19 år i lav- og mellominntektsland. 200 millioner jenter og kvinner har blitt omskåret, og 753 millioner kvinner lever i land med restriktiv abortpolitikk.

Skal vi få reell likestilling må vi faktisk tørre å sette jentene først!

Image
Ikon: Quote.

Når du støtter oss blir du en del av et globalt fellesskap som jobber for likestilling og jenters rettigheter. Vi jobber langsiktig for å skape varig endring og er raskt tilstede med livreddende hjelp når en krise inntreffer ♥ 

Kari Helene Partapuoli, Generalsekretær i Plan International Norge.

Image
Ikon: pil.

Møt fastgiver Sara (28)

Remote video URL

Image
Ikon: Pil.
Andre måter å gi på

  • Bli fadder: Støtt fadderbarnets lokalsamfunn og barns rettigheter.
  • Gi en donasjon: Din støtte går til konkrete tiltak som forbedrer livene til barn og unge. 
  • Gi akutt nødhjelp: Hjelp barn som er rammet av krig og katastrofer.