Bildet viser Jeanette fra Rwanda, som holder barnet sitt i armene på en åker. Illustrasjoner av kvinnerelaterte tema, som feks kvinne-symbolet lagt til i bildet.
Bildet viser Jeanette fra Rwanda, som holder barnet sitt i armene på en åker. Illustrasjoner av kvinnerelaterte tema, som feks kvinne-symbolet lagt til i bildet.

Kvinnehelse

Millioner av jenter mangler livsviktig informasjon om kropp, helse og seksualitet. Plan jobber for at unge skal få økt kunnskap, slik at de kan ta informerte og selvstendige valg for seg selv.

Kunnskap om, og forskning på jenters helse, kropp og seksualitet er ikke bare mangelvare i Norge, men også globalt. Det er et underfinansiert, mangelfullt, lite forstått og lavt prioritert fagområde. Dette har store konsekvenser for jenter verden over.

Remote video URL

For eksempel er komplikasjoner ved fødsel og graviditet en av de vanligste dødsårsakene for jenter i alderen 15 til 19 år, i lav- og mellominntektsland. Dette skyldes blant annet at jenter ikke får riktig, alderstilpasset seksualitetsundervisning og helsehjelp; Verken om egen kropp og helse, prevensjon og hvor man kan få det, eller under svangerskapet og fødselen.

Plan jobber med å styrke jenter og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR). SRHR omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett.

Hva er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter?

  • Tilgang til prevensjon.
  • Tilgang til lovlig og trygg abort.
  • Sikre trygge graviditeter og fødsler.
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare sykdommer.
  • Få tilstrekkelig seksualundervisning, slik at unge kan ta informerte valg for seg selv.
  • Seksualitetsundervisningen skal tilpasses LHBTIQ+-ungdom.

Jenter og kvinner verden over blir fratatt tilgang til prevensjon, rett til trygg og lovlig abort, og beskyttelse mot vold og overgrep. Å sikre jenters tilgang på nødvendige helsetjenester er helt avgjørende for å oppnå likestilling.

Les mer: Plans politiske grunndokument som skisserer våre standpunkter om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (på engelsk).

Dette gjør Plan

Plan International jobber for å gi barn og ungdom tilgang til alderstilpasset informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i og utenfor skolen. Vi gir dem kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer, og hvordan de kan skaffe seg prevensjon.

Vi arbeider for å endre diskriminerende sosiale og kulturelle normer og tabuer rundt seksualitet, slik at unge kan ta informerte valg om egen seksualitet og kropp; Om og når de vil gifte seg eller få barn. Vi arbeider også for at det skal bli større åpenhet om temaet i hjemmet, på skolen og i lokalsamfunnet. Derfor informerer vi foreldre, lærere og andre voksne om barn og unges rettigheter.

Jenters tilgang til utdanning er viktig i arbeidet med å forebygge barneekteskap og tidlig graviditet. Plan jobber for at alle barn skal få oppfylt sin rett til utdanning, med et særlig fokus på at jenter får samme muligheter som gutter.

Les mer om temaer vi jobber med innen kvinnehelse

Mensen og rettigheter

Hver dag har 800 millioner personer mensen. Likevel opplever mange utfordringer med å håndtere mensen på en trygg og verdig måte, i tillegg til stigmatiserende holdninger som bidrar til diskriminering.

Kjønnslemlestelse

I mange land er kjønnslemlestelse fortsatt vanlig. 200 millioner jenter og kvinner verden over har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, som regel før de er fylt 15 år. Inngrepet har ingen medisinsk gevinst.

Tenåringsgraviditet

Hvert år er det to millioner jenter under 15 år som får barn. Den vanligste dødsårsaken blant tenåringsjenter i lav- og mellomsinntekstland er komplikasjoner tilknyttet tidlig graviditet og fødsel.

Fistula

Fistula er hull mellom urinblæra og skjeden, eller mellom skjeden og rektum, og oppstår under fødsel. Ubehandlet, fører det til lekkasjer, lukt og fysisk ubehag. Mange kvinner blir utstøtt av samfunnet som følger.