Kvinne på fistulasenter.

Fistula rammer unge jenter som får barn

Når unge jenter får barn kan det oppstå komplikasjoner fordi de ikke er ferdig utviklet. Én av disse komplikasjonene er fistula. Fistula er betegnelsen på en fysisk skade som kan oppstå under en fødsel. Hvis de som rammes ikke får behandling kan det få svært alvorlige konsekvenser.

Fistula er et hull mellom urinblæra og skjeden, eller skjeden og rektum, som oppstår i forbindelse med fødsel. Det kan gi store smerter og lekkasje av urin og avføring. Svært mange barn som blir født i et utviklingsland, av en mor som får fistula, er dødfødte. Morens liv er også utsatt for en stor risiko.

Årsaker til fistula:

  • Fødselen tar for lang tid.
  • Bekkenet er ikke stort nok.
  • For hyppige og tette fødsler.
  • Fravær av god nok helsehjelp.

42 000 tilfeller årlig

Å leve med fistula kan være vanskelig. Mange jenter opplever å bli stigmatisert, isolert eller utstøtt av familien og samfunnet. Grunnen til det er at ubehandlet fistula kan forårsake lekkasjer av urin og avføring – og vond lukt.

Hvert år får rundt 42.000 jenter fistula, og Niger er det landet i verden der det forekommer hyppigst. Her blir tre av fire jenter giftet bort før de er 18 år. Barneekteskap er den største årsaken til at tenåringsjenter blir gravide. Hele 90 prosent av barn som får barn i utviklingsland skjer innenfor ekteskap.

Hadjara (25) fra Niger fikk fistula under en langvarig fødsel, kun 15 år gammel. Hun var dårlig i to år før hun kom til Plan-senteret for fistula, men ble frisk etter sin første operasjon.

– Å leve med fistula var vanskelig. Jeg ble våt når jeg sov, men også i våken tilstand. Folk unngikk meg, selv hjemme, sier Hadjara.

Hjelper jenter med fistula i Niger

I Niger har Plan International, sammen med en lokal partner og helsedepartementet i landet, startet et senter for jenter rammet av fistula. Her får jenter kirurgisk og psykososial behandling for skadene. Målet er at alle som behandles på senteret skal bli friske og kunne vende tilbake til sine vanlige liv. 

Plans arbeid bidrar til at flere gravide jenter kjenner til senteret og tilbudet. Det bidrar også til at folk har økt kunnskap om fistula og om hvor rammede jente kan få støtte og behandling. Senteret bidrar også til å spre kunnskap til unge, foreldre og lokalsamfunn om de negative konsekvensene av barneekteskap og for tidlige barnefødsler. I tillegg bidrar det til økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.