Jenteprisen 2019

Organisasjonen Papillon vant Plans Jentepris 2019 for sitt arbeid med sosial inkludering av unge flerkulturelle kvinner i Bergen.

Leila Rossow mottar jenteprisen, i bakgrunnen smiler de andre medelemmene i organisasjonen Papillon.

– Det å motta Plans Jentepris er en kjempestor anerkjennelse, sier Leila Rossow. Her mottar hun prisen sammen med de syv andre ildsjelene i organsiasjonen. 

– Årets vinner har samlet jenter i en sårbar situasjon, og gitt dem håp og kraft til å endre sin egen fremtid, sa juryleder Navjot Sandhu da hun overrakte prisen. 

Papillon er en møteplass for flerkulturelle jenter og kvinner i Bergen. Organisasjonen jobber med sosial inkludering gjennom arbeidstrening, nettverksbygging, språkutvikling, sang, dans og håndarbeid.

Papillon drives av åtte kvinner som selv har vært unge minoritetsjenter i Norge, og kjent på hvilke utfordringer det kan føre med seg. Nå støtter de andre. Hos Papillon kan jenter komme for å snakke med en voksen om vanskelige problemstillinger på tomannshånd, eller i små grupper.

Her blir jentene oppfordret til å drøfte ulike dagligdagse problemer, dele kunnskap og støtte til andre i samme situasjon.Hvert år besøker omlag 400 ungdommer Papillon. Det er flest innvandrerjenter som går på ungdomsskolen eller engasjert i introduksjonsprogrammer som benytter seg av møteplassen. Organisasjonen holder også foredrag til helse- og skolepersonell om inkludering av flerkulturelle. Les mer om Papillon.

– Det å motta Plans Jentepris er en kjempestor anerkjennelse av det Papillon gjør. Det vil bety veldig mye for de jentene og kvinnene vi jobber med. Det at noen ser oss, motiverer oss til å fortsette å utvikle organisasjonen vår, sier Leila Rossow.

Jenteprisen

Jenteprisen blir årlig delt ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden. Prisen deles ut av Plan International Norge og deles ut på FNs internasjonale jentedag

Hvem som helst kan nominere kandidater til Jenteprisen, og i år ble nærmere 70 kandidater nominert. En uavhengig jury kårer vinneren. 

Jenteprisen logo

Juryen

  • Navjot Sandhu (leder) – styreleder i Minotenk
  • Reidar Hjermann – psykolog og tidligere barneombud
  • Akhtar Chaudhry - seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og tidligere stortingsrepresentant
  • Hege Yli Melhus Ask - konsernsjef i NHST Media Group
  • Emilie Beck – programleder for Aftenposten-serien STUCK
  • Agnes Nordvik – juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO) i Plan

Tidligere vinnere

Jenteprisen har blitt delt ut hvert år siden 2012. Tidligere vinnere av Jenteprisen er:

2018: Mia Landsem, «Datadetektiv» som kjemper mot ulovlig deling av private bilder på nett.
2017: JURK, Juridisk rådgivning for kvinner
2016: Andrea Voll Voldum, sto frem med sin personlige historie i Hemsedal-saken
2015: Deeyah Khan, menneskerettighetsaktivist og filmskaper 
2014: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og Gerd Fleischer
2013: Fakhra Salimi, grunnlegger av Mira-senteret
2012: Sara Kahsay, jordmor som har jobbet mot kjønnslemlestelse

– Jenteprisen har blitt en viktig pris for å løfte frem dem som utgjør en forskjell for jenters rettigheter og jenters situasjon. På FNs jentedag skal vi hedre en verdig prisvinner og samtidig gi honnør til alle som gjør en ekstra innsats for at jenter skal være trygge og frie, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Jenteprisen 2019 ble delt ut på Parkteatret i Oslo 11. oktober i samarbeid med Costume, Parkteatret og Gyro. Utdelingen skjer hvert år på FNs internasjonale jentedag