Jentedagen

Den internasjonale Jentedagen setter søkelyset på jenters grunnleggende rettigheter. De siste årene har utviklingen gått tilbake, og derfor er det viktigere enn noen gang å markere dagen. Jentedagen er 11. oktober, og i 2023 markeres den for ellevte år på rad.

Negativ utvikling

De siste årene har det vært en negativ utvikling for mange jenters rettigheter. Krig, kriser, pandemi, befolkningsvekt og økonomisk ustabilitet har gitt store konsekvenser.

Da kampanjen Verden er designet for menn ble publisert for over tre år siden, var det anslått å ta opp til 200 år før vi kunne oppnå likestilling. I dag er dette mer aktuelt enn noen gang. Nå anslås det å ta nesten 300 år i følge en rapport lansert av UN Women og UN DESA.

Remote video URL

Den internasjonale Jentedagen

Den internasjonale Jentedagen markeres 11. oktober. Dagen skal bidra til å sette søkelyset mot de utfordringene jenter møter som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Som beskyttelse, skolegang og mulighet til å bryte ut av fattigdom og å bestemme over egne liv.

Slik markerer vi Jentedagen

De fleste jenter og kvinner bor i land uten likestilling. Til tross for at dette er et av bærekraftsmålene som skal oppnås innen 2030. Nettopp derfor er det viktig å markere Jentedagen, og jobbe for jenters rettigheter hver dag.

I Norge markerer vi dagen med en rekke arrangementer, som utdeling av Jenteprisen, faglig arrangement og en rekke Girls Takeovers. Girls Takeover innebærer at tenåringsjenter tar over sjefsstolen til bedrifter for en dag. Det er et initiativ for å belyse manglende likestilling og synliggjøre jenters verdi. Girls Takeover foregår over hele verden rundt 11. oktober.