Statutter for Jenteprisen

Plan International Norges Jentepris ble stiftet i juni 2012. Den skal være en årlig pris som deles ut på FNs jentedag 11. oktober.

Bakgrunn

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først. Det er årsaken til at Plan i 2007 tok initiativet til en årlig Jentekampanje for å belyse jenters spesielle situasjon, adressere deres behov og promotere deres rettigheter.

Formål

Formålet med Jenteprisen er å løfte fram enkeltpersoner eller aktører i Norge som har gjort en viktig innsats for jenters rettigheter og likestillingsvilkår, og som arbeider for å stoppe krenkelser mot jenter og sikre deres rett til beskyttelse og frihet til å gjøre egne valg. Prisen skal bidra til å bekjempe diskriminering. Innsatsen kan for eksempel være innenfor tematiske områder som å fremme høyere utdanning, forhindring av tvangsekteskap, fordømming av voldtekt, forebygging av omskjæring, visning av kulturelle uttrykk eller formidling av stemmen til personer som ellers ikke blir hørt i samfunnet.

Hva er prisen

Prisen består av en markering av den innsatsen vinneren har gjort for å sikre realisering av jenters rettigheter, og et kunstverk. Jenteprisen deles ut på et arrangement med inviterte deltakere fra blant annet bistandssektoren, beslutningstakere og venner og støttespillere av Plan.

Juryen

Nominerte kandidater vil bli vurdert av en jury bestående av seks deltakere. Disse er valgt av Plan Norge, som selv ikke sitter i juryen. Det er ønskelig at minst ett av medlemmene kjenner Plans arbeid fra styret, som støttespiller eller Plan-ambassadør. De andre deltakerne velges ut ifra deres innsats innenfor rettighetsarbeid, kampen mot diskriminering eller profilert arbeid for å fremme likeverd mellom alle mennesker. Juryen skal bestå av en kombinasjon av tidligere og nye medlemmer. Sammensetningen av juryen skal sikre en bred representasjon i alder, kjønn, etnisitet og yrkesbakgrunn.

Kriterier for nominasjonsprosess

Jenteprisen går til en person eller aktør i Norge som har gjort en viktig innsats for jenters rettigheter og likestillingsvilkår, eller som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden. Personer av alle kjønn kan nomineres.

For å bli vurdert som en mulig vinner av Jenteprisen, må kandidaten dele Plans formål om likestilling og like rettigheter for alle barn, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Kandidater som er grunnleggende uenig med våre verdier og formål kan bli strøket fra lista over nominerte.

I slutten av september sendes en oversikt med alle de nominerte til jury. Denne oversikten godkjennes av ledelsen i Plan før utsendelse. Oversikten skal inneholde informasjon om alle de nominerte og litt ekstra informasjon om de mest aktuelle kandidatene (valgt av Plan). Jurymedlemmene gjør deretter et valg enkeltvis og møtes så for å diskutere en verdig vinner, samt fotograferes for jurybilde.

Gjennomføring

Plan holder i alle praktiske oppgaver knyttet til Jenteprisen: nominasjonsprosessen, gjennomføring av juryarbeidet og av arrangementet for Jenteprisen. Utgifter dekkes av Plan Norge.

Sist oppdatert: 24.08.2023