– Jenter er ikke trygge

I India er trakassering og overgrep mot jenter vanlig. Men på et tak i Dehli finnes et frirom.

– Gatelysene fungerer ikke, så jenter er redde for å gå ut om kvelden, sier 14 år gamle Sweetie. 

Dette er spesielt problematisk fordi de fleste i bydelen ikke har tilgang til do hjemme og er avhengige av offentlige toaletter. På veien til de slitne doene, med ødelagte dører og vann på gulvet, er jenter ekstra utsatt for overgrep.  

Jentene får også ofte slengt både trakasserende og diskriminerende kommentarer etter seg fra gutta som henger på gatehjørnene.

– Jeg skulle ønske det var trygt her, at det var en vakt og noen som tok seg av vedlikehold og renhold her.

Over hele verden blir jenter møtt med ord og holdninger som holder dem tilbake. Stadig flere undersøkelser konkluderer med at ord påvirker selvfølelsen, selvbildet og selvtilliten vår. Ett ord kan være forskjellen på om en jente bestemmer seg for å gi opp eller får mot til å se fremover i livet. 

Jenter formes av ord. Se hvordan.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Jenter blir giftet bort 

Sweetie er blant ungdommene som er med på å identifisere problemer i området, og som jobber for å få myndighetene til å gjøre noe med dem. Hun er også med i en teatergruppe i regi av Plan International India. Her deltar både jenter og gutter. 

– I teaterstykket forteller vi om hvilke steder jenter er utrygge. For de er ikke trygge verken ute i byen eller hjemme, sier Sweetie. 

For det er ikke bare trakassering og overgrep på gatene som er et problem for jenter i Delhi. Det finnes også store utfordringer de ikke kan beskytte seg mot ved å holde seg hjemme; for selv om loven forbyr det, må mange gifte seg mens de fortsatt er barn. 

– For meg er diskrimineringen det verste. Selv om jenter kan gjøre alt gutter kan, blir guttene heiet fram, mens jentene blir begrenset. 

Hun får ha egne drømmer 

Sweetie sier hun selv er blant de heldige.  

– Foreldrene mine vil ikke gifte meg bort og sende meg bort til en svigerfamilie. De mener jeg er god nok til å nå mine egne drømmer, sier 14-åringen. 

Og oppe på et hustak, langt unna diskrimineringen og begrensingene på bakken, viser Sweetie hva hun drømmer mest om å gjøre når hun blir voksen.  

– For å være ærlig, alt jeg har lyst til er å danse.

Se mer fra vårt møte med Sweetie i denne filmen:

Remote video URL

Dette gjør Plan 

Vi jobber for å gjøre hverdagen tryggere for jenter. I samarbeid med lokale partnere gjennomfører vi blant annet disse tiltakene:  

  • Selvforsvarskurs for jenter, i samarbeid med politiet. 
  • Teatergrupper for ungdom, der temaet for oppsetningene er jenters rettigheter og rett til å bestemme over egen kropp. 
  • Jente- og guttegrupper hvor vi skaper bevissthet rundt hva som er greit og ikke, og hvor ungdommene selv kan være med å gjøre egen by tryggere. 
  • Vi samarbeider med ungdom som selv identifiserer problemer i sitt nærmiljø, og sammen med ungdommen jobber vi for å påvirke lokale myndigheter for å få til endring. Eksempelvis jobber ungdommen for å få mer lys i gatene, mer patruljerende politi og bedre toalettfasiliteter. 
  • Vi etablerer såkalte «safehouses» i samarbeid med familier i området. Dit kan barn gå om de er redde eller trenger hjelp. 
  • Kurs til sjåfører, slik at de er mer oppmerksomme på jenters situasjon og gripe inn om noe skjer. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet