Jente sett gjennom overvåkningskamera

Hvert eneste sekund blir fire jenter utsatt for trakassering, vold og overgrep på skolen eller skoleveien. Overgriperne er medelever, lærere og menn i lokalmiljøet.

For jentene som opplever overgrep og vold, kan skolehverdagen være et mareritt. I de fleste land finnes lover som skal beskytte jentene mot overgrep. Men lovene blir brutt igjen og igjen. Fire ganger i sekundet, mer enn 300 000 ganger hver dag.

En av konsekvensene er at mange jenter slutter på skolen. Og uten fullført utdanning er det vanskelig å skape en trygg fremtid.

Portrett av Jane
- Han tvang meg til å ha sex. Etter dette måtte jeg slutte på skolen. Da var jeg 14 år. 
Jane (15) Zimbabwe

Hvor skjer overgrepene? Overgrepene skjer både på skoleveien og på skolen. Det skjer i tomme klasserom og korridorer og på toalettet. På skoleveien er jentene spesielt utsatt på bussholdeplasser og lange, øde strekninger. På internatskoler er jentene enda mer sårbare. 

jente ligger over pulten med hodet i hendene
- Jeg kom tidlig i puberteten og begynte å se annerledes ut enn de andre jentene. Guttenen i klassen stirret på meg og slengte ofte kommentarer om utseendet mitt. Det var forferdelig å gå på skolen.
Nuh, Vietnam

Hvorfor utsettes jenter for vold i skolen? Vold mot jenter har ofte sin bakgrunn i oppfatninger om at jenter er mindre verdt enn gutter, og at det ikke er nødvendig å ta hensyn til deres behov. Fattigdom er også en direkte eller indirekte årsak til overgrep. I noen tilfeller misbruker lærere sin posisjon og forlanger bestikkelser i form av penger eller sex fra de som ikke har penger. Fattigdom, dårlig utdanning, arbeidsløshet og rusmisbruk blant menn bidrar også til lavere terskel for å begå overgrep. 

Mange jenter er redde for å fortelle hva de er blitt utsatt for. Det kan skyldes at de opplever skam og forlegenhet, at de vil beskytte familiens ære, og at de frykter straff.

jente som går alene i øde område
- Jeg har halvannen time å gå til skolen, og går mye av veien alene. For en stund siden begynte en mann å følge etter meg på skoleveien. Jeg er redd for at han skal gjøre meg noe.
Alice (16) Zimbabwe

Vold mot jenter er forbudt i følge internasjonale lover og avtaler. Men manglende rapportering, manglende straffereaksjoner mot overgriperne og manglende oppfølging av de utsatte bidrar til at vold i skolen fortsetter. 

Dette gjør Plan:

Plan har lenge arbeidet mot vold i skolen. Vi jobber blant annet med

  • forebygging
  • gi barn mulighet til å si fra om vold
  • støtte ofre for vold
  • et sterkere lovverk
  • håndheving av eksistrende lover

Plan jobber mot vold på flere nivåer – med lokale og nasjonale myndigheter, med lokale partnere og organisasjoner, med skoler, lærer og ansatte, med familier og direkte med barn og unge. 

Du kan bidra!

Bli Jentefadder og støtt Plans arbeid for jenters rettigheter og mot vold i skolen.  

Om tall og bilder i Jenteaksjonen 2015

Tallene vi benytter er et anslag basert på FNs studie av vold mot barn i 2006 og UNESCOs utdanningsrapport fra 2011 om barn i skolen. Mørketallene på området antas å være store. 

Kampanjebilder vist gjennom overvåkningskamera er illustrasjonsfoto. Bilder som viser jentenes ansikt er av modeller som kjenner til kampanjens formål.